Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE
cz. II autor: Anna Ober Anna Ober

2 Przypomnienie z cz. I Anna Ober najważniejsze programy, z których powinniśmy korzystać Działania i poddziałania, jakie w ramach tych programów możemy realizować SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki działania działania SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) działania

3 Jakie kroki należy podjąć dzisiaj?
Anna Ober Wybrać działanie i/ lub poddziałanie, które chcemy realizować Krok 1 Zapoznać się z dokumentem „Uzupełnienie” odpowiedniego programu Krok 2 Krok 3 Zapoznać się z zasadami wypełniania Karty Projektu Skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim aby otrzymać login i hasło do bazy ISEKP (ew. Partner) Krok 4 Wypełnić Kartę Projektu w bazie ISEKP (ew. Partner) Krok 5 Monitorować ocenę KP i czekać na dalsze informacje Krok 6

4 Co znajdziemy w tym dokumencie?
Zapoznać się z dokumentem „Uzupełnienie” odpowiedniego programu Anna Ober Krok 2 Co znajdziemy w tym dokumencie? Dane, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku kategoria interwencji czas trwania i numer działania informację kto zarządza projektem Uwaga! Różni się ona w zależności od działania i typu projektu kto może być projektodawcą maksymalna wysokość finansowania kto i na jakiej podstawie będzie oceniał projekty jakie cele powinien realizować nasz projekt - WSKAŹNIKI

5 Krok 3 Zapoznać się z zasadami wypełniania Karty Projektu Anna Ober Internetowy System Ewidencji Kart Projektów dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności Baza danych o potencjalnych projektach, które mogą ubiegać się o finansowanie z EFRR

6 Anna Ober

7 Anna Ober

8 Anna Ober

9 Anna Ober

10 Anna Ober

11 Anna Ober

12 Dokumenty dotyczące wypełniania Karty Projektu
Anna Ober Wskazówki dla wypełniania karty opisu potencjalnego projektu współfinansowanego ze środków ERDF Karta opisu projektu

13 Data rejestracji projektu Nadawana automatycznie
Anna Ober Nadawana automatycznie Numer projektu Nadawany automatycznie Kod i nazwa programu operacyjnego Wybierany z rozwijanej listy np. SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Kod i nazwa priorytetu programu operacyjnego Patrz dokument Uzupełnienie programu Kod i nazwa działania programu operacyjnego Patrz dokument Uzupełnienie programu

14 obrazować faktyczne zadanie max. 10 słów
Tytuł projektu Anna Ober Powinien: obrazować faktyczne zadanie max. 10 słów jeśli projekt jest etapem szerszego działania należy to zaznaczyć informacja lokalizująca projekt (gdzie?) Rodzaj projektu - Inwestycyjny - Usługi lub dostawy - Fundusz dotacji

15 Uzupełnienie programu
Kod i nazwa kategorii interwencji Anna Ober Patrz dokument Uzupełnienie programu Miejsce realizacji projektu Beneficjent końcowy Sprawdzamy zgodność z dokumentem Uzupełnienie programu Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu

16 Opis, cel i uzasadnienie projektu
Anna Ober - przedmiot projektu (skwantyfikowany i opisany liczbami) - jeśli przedmiot projektu jest złożony – wyliczyć elementy - generalny cel realizacji projektu - elementy lokalizujące projekt (gdzie?) - jakie problemy rozwiąże realizacja projektu - jaka jest grupa docelowa, której służyć będzie projekt? - do 20 zdań

17 UWAGA! Tu następuje sprawdzenie czy nie łamiemy zakazu „zastępowania”
Potrzeba uzyskania grantu z ERDF Anna Ober UWAGA! Tu następuje sprawdzenie czy nie łamiemy zakazu „zastępowania” Powiązanie projektu z innymi działaniami programu operacyjnego lub innymi projektami UWAGA! Takie powiązanie jest „mile widziane” Czy już korzystał ze środków UE, czy dobrze je wykorzystał? Podać tytuły i numery projektów + opis Inne projekty zrealizowane przez beneficjenta

18 Uwaga na różnicę pomiędzy:
Skwantyfikowane cele projektu Anna Ober Uwaga na różnicę pomiędzy: Produktem – efekt materialny (każdy) np. 5 sal szkoleniowych Rezultatem – pozytywny wpływ (korzyść) np zwiększony potencjał szkoleniowy o 10% Oddziaływaniem – długofalowe konsekwencje np wzrost inwestycji w regionie o 1%

19 Harmonogram realizacji
Anna Ober Uwarunkowania realizacyjne projektu Uwaga! Takim uwarunkowaniem nie może być nieuregulowana sytuacja prawna gruntów! Trwałość projektu Uwaga! Musi być trwały! Należy wskazać kto będzie utrzymywał przedsięwzięcie po zakończeniu finansowania z ERDF Wskazać czy będzie to przedsięwzięcie komercyjne – UWAGA przeds. komercyjne oznacza niższą dotację!!!

20 Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska
Anna Ober 3 możliwości do wybrania: - negatywny wpływ na środowisko - neutralny - pozytywny wpływ na środowisko 2 możliwości do wybrania: - pozytywny wpływ na politykę - neutralny Zgodność projektu z polityką równych szans Zgodność z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej Wypełniamy tylko wtedy gdy beneficjentem jest przedsiębiorca

21 Uwaga! W tysiącach ZŁOTYCH
Koszty projektu Anna Ober Uwaga! W tysiącach ZŁOTYCH Źródła finansowania projektu Uwaga! Muszą być zgodne z informacjami w dokumencie „Uzupełnienie” programu Prognozowany profil wydatkowania projektu Uwaga! W tysiącach ZŁOTYCH

22 Informacja, że projekt finansowany jest ze środków UE
Promocja projektu Anna Ober Informacja, że projekt finansowany jest ze środków UE Uwaga – specjalne przepisy regulują tą kwestię (np. rozmiar tablicy informacyjnej) Instytucje zarządzające Patrz dokument Uzupełnienie programu Załączniki Różne w zależności od typu projektu Ranking 1 – w pełni przygotowany Ranking 2 – wymaga uzupełnień Ranking 3 – nikłe szanse na wdrożenie Status przygotowania Karty Projektu

23 Informacje o bazie Partner
Skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim aby otrzymać login i hasło do bazy ISEKP (ew. Partner) Anna Ober Krok 4 W województwie śląskim projekty zbierane są także w bazie Partner – projekt nazleży wpisać do obu baz Informacje o bazie Partner

24 Wypełnić Kartę Projektu w bazie ISEKP (ew. Partner) Krok 5
Anna Ober Krok 5

25 Przygotować odpowiednie załączniki
Monitorować ocenę KP i czekać na dalsze informacje Anna Ober Krok 6 Przygotować odpowiednie załączniki Śledzić zmiany w Uzupełnieniach poszczególnych programów

26 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska
Nasz adres: Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Dział Współpracy z Zagranicą ul. Akademicka 2A, Gliwice tel fax Anna Ober

27 Dziękuję za uwagę! Anna Ober


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google