Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE cz. II autor: Anna Ober Anna Ober.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE cz. II autor: Anna Ober Anna Ober."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE cz. II autor: Anna Ober Anna Ober

2 SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) najważniejsze programy, z których powinniśmy korzystać Działania i poddziałania, jakie w ramach tych programów możemy realizować działania Przypomnienie z cz. I Anna Ober

3 Wybrać działanie i/ lub poddziałanie, które chcemy realizować Krok 1 Krok 2 Zapoznać się z dokumentem Uzupełnienie odpowiedniego programu Krok 3 Zapoznać się z zasadami wypełniania Karty Projektu Krok 4 Krok 5 Skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim aby otrzymać login i hasło do bazy ISEKP (ew. Partner) Wypełnić Kartę Projektu w bazie ISEKP (ew. Partner) Krok 6 Monitorować ocenę KP i czekać na dalsze informacje Jakie kroki należy podjąć dzisiaj? Anna Ober

4 Krok 2 Co znajdziemy w tym dokumencie? kategoria interwencji Dane, które będą potrzebne przy wypełnianiu wniosku czas trwania i numer działania informację kto zarządza projektem kto może być projektodawcą maksymalna wysokość finansowania Uwaga! Różni się ona w zależności od działania i typu projektu kto i na jakiej podstawie będzie oceniał projekty jakie cele powinien realizować nasz projekt - WSKAŹNIKI Zapoznać się z dokumentem Uzupełnienie odpowiedniego programu Anna Ober

5 Krok 3 http://isekp.mg.gov.pl Internetowy System Ewidencji Kart Projektów dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności Baza danych o potencjalnych projektach, które mogą ubiegać się o finansowanie z EFRR Zapoznać się z zasadami wypełniania Karty Projektu Anna Ober

6

7

8

9

10

11

12 Karta opisu projektu Wskazówki dla wypełniania karty opisu potencjalnego projektu współfinansowanego ze środków ERDF Dokumenty dotyczące wypełniania Karty Projektu Anna Ober

13 Nadawana automatycznie Numer projektuNadawany automatycznie Kod i nazwa programu operacyjnego Wybierany z rozwijanej listy np. SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Kod i nazwa priorytetu programu operacyjnego Patrz dokument Uzupełnienie programu Kod i nazwa działania programu operacyjnego Patrz dokument Uzupełnienie programu Data rejestracji projektu Anna Ober

14 Powinien: obrazować faktyczne zadanie max. 10 słów jeśli projekt jest etapem szerszego działania należy to zaznaczyć informacja lokalizująca projekt (gdzie?) Rodzaj projektu- Inwestycyjny - Usługi lub dostawy - Fundusz dotacji Tytuł projektu Anna Ober

15 Patrz dokument Uzupełnienie programu Miejsce realizacji projektu Beneficjent końcowy Sprawdzamy zgodność z dokumentem Uzupełnienie programu Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu Kod i nazwa kategorii interwencji Anna Ober

16 - przedmiot projektu (skwantyfikowany i opisany liczbami) - jeśli przedmiot projektu jest złożony – wyliczyć elementy - generalny cel realizacji projektu - elementy lokalizujące projekt (gdzie?) - jakie problemy rozwiąże realizacja projektu - jaka jest grupa docelowa, której służyć będzie projekt? - do 20 zdań Opis, cel i uzasadnienie projektu Anna Ober

17 UWAGA! Tu następuje sprawdzenie czy nie łamiemy zakazu zastępowania Powiązanie projektu z innymi działaniami programu operacyjnego lub innymi projektami UWAGA! Takie powiązanie jest mile widziane Inne projekty zrealizowane przez beneficjenta Czy już korzystał ze środków UE, czy dobrze je wykorzystał? Podać tytuły i numery projektów + opis Potrzeba uzyskania grantu z ERDF Anna Ober

18 Uwaga na różnicę pomiędzy: Produktem – efekt materialny (każdy) np. 5 sal szkoleniowych Rezultatem – pozytywny wpływ (korzyść) np. zwiększony potencjał szkoleniowy o 10% Oddziaływaniem – długofalowe konsekwencje np. wzrost inwestycji w regionie o 1% Skwantyfikowane cele projektu Anna Ober

19 Uwarunkowania realizacyjne projektu Uwaga! Takim uwarunkowaniem nie może być nieuregulowana sytuacja prawna gruntów! Trwałość projektu Uwaga! Musi być trwały! Należy wskazać kto będzie utrzymywał przedsięwzięcie po zakończeniu finansowania z ERDF Wskazać czy będzie to przedsięwzięcie komercyjne – UWAGA przeds. komercyjne oznacza niższą dotację!!! Harmonogram realizacji Anna Ober

20 3 możliwości do wybrania: - negatywny wpływ na środowisko - neutralny - pozytywny wpływ na środowisko Zgodność projektu z polityką równych szans 2 możliwości do wybrania: - pozytywny wpływ na politykę - neutralny Zgodność z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej Wypełniamy tylko wtedy gdy beneficjentem jest przedsiębiorca Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska Anna Ober

21 Uwaga! W tysiącach ZŁOTYCH Źródła finansowania projektu Uwaga! Muszą być zgodne z informacjami w dokumencie Uzupełnienie programu Prognozowany profil wydatkowania projektu Uwaga! W tysiącach ZŁOTYCH Koszty projektu Anna Ober

22 Informacja, że projekt finansowany jest ze środków UE Uwaga – specjalne przepisy regulują tą kwestię (np. rozmiar tablicy informacyjnej) Instytucje zarządzające Patrz dokument Uzupełnienie programu ZałącznikiRóżne w zależności od typu projektu Status przygotowania Karty Projektu Ranking 1 – w pełni przygotowany Ranking 2 – wymaga uzupełnień Ranking 3 – nikłe szanse na wdrożenie Promocja projektu Anna Ober

23 Krok 4 W województwie śląskim projekty zbierane są także w bazie Partner – projekt nazleży wpisać do obu baz www.silesia-region.pl/partner.php?kat=7&katrodzic=1 Informacje o bazie Partner Skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim aby otrzymać login i hasło do bazy ISEKP (ew. Partner) Anna Ober

24 Krok 5 Wypełnić Kartę Projektu w bazie ISEKP (ew. Partner) Anna Ober

25 Krok 6 Przygotować odpowiednie załączniki Śledzić zmiany w Uzupełnieniach poszczególnych programów Monitorować ocenę KP i czekać na dalsze informacje Anna Ober

26 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Dział Współpracy z Zagranicą ul. Akademicka 2A,44-100 Gliwice tel. 032 237 20 92 fax 032 231 80 85 e-mail: epicentre@polsl.gliwice.plepicentre@polsl.gliwice.pl www.rpk.ia.polsl.gliwice.pl Nasz adres: Anna Ober

27 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE cz. II autor: Anna Ober Anna Ober."

Podobne prezentacje


Reklamy Google