Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D o l n o ś l ą s k i e B i u r o G e o d e z j i i T e r e n ó w R o l n y c h Projekt 1001/2005 Scalenie gruntów wsi Krajów realizowany w ramach działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D o l n o ś l ą s k i e B i u r o G e o d e z j i i T e r e n ó w R o l n y c h Projekt 1001/2005 Scalenie gruntów wsi Krajów realizowany w ramach działania."— Zapis prezentacji:

1 D o l n o ś l ą s k i e B i u r o G e o d e z j i i T e r e n ó w R o l n y c h Projekt 1001/2005 Scalenie gruntów wsi Krajów realizowany w ramach działania 2.2 Scalanie gruntów Konferencja Najlepsze praktyki – doświadczenia z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na Dolnym Śląsku Konferencja Najlepsze praktyki – doświadczenia z wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na Dolnym Śląsku opracowanie merytoryczne Mikołaj SMYK Ewa MAŁEK opracowanie komputerowe Zenon WAC

2 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA STRATEGIA ROZWOJU GMINY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUB WSI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZTWO (marszałek) POWIAT (starosta) GMINA (wójt, burmistrz) System planowania i kontroli prac urządzeniowo-rolnych na różnych szczeblach zarządzania STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STUDIUM ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE URZĄDZENIOWO-ROLNE W WOJEWÓDZTWIE STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU PLAN URZĄDZENIOWO-ROLNY GMINY PROJEKTY URZĄDZENIOWO-ROLNE - kontrola System planowania na różnych szczeblach zarządzania - planowanie STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

3 URZĄDZENIA ROLNE system planowanych zabiegów technicznych i organizacyjnych uwzględniający uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, mające na celu dostosowanie struktury przestrzennej danego obszaru dla potrzeb racjonalnej organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

4 Poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wsi jako miejsca pracy, zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez: - wzrost dochodów rolniczych, - rozwój infrastruktury technicznej i społecznej Cele prac urządzeniowo-rolnych (scalanie gruntów) Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej Poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi Rozwój i zachowanie poza produkcyjnych funkcji rolnictwa poprzez: - ochronę środowiska na obszarach wiejskich - zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazu

5 SYSTEM REALIZACJI PRAC URZĄDZENIOWO-ROLNYCH PROGRAMOWANIE IDENTYFIKACJA I DECYZJA O WYBORZE PROJEKTU OSTATECZNE STUDIUM WYKONALNOŚCI -ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PROJEKT FINANSOWY DECYZJA O WDROŻENIU WDROŻENIE Rezultatem wykonanych na tym etapie prac jest wstępne wyłonienie projektów, których realizacja przyczyni się do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb lokalnych samorządów i mieszkańców wsi. Obejmuje: analizę gminnych, powiatowych i wojewódzkich strategii, planów, programów rozwoju itp., oczekiwania społeczne, studium zapotrzebowania na prace urządzeniowo-rolne. Określenie zakresu projektu, czyli wszystkich działań, które muszą zostać zrealizowane, aby osiągnąć zakła- dane cele oraz ich weryfikacja przez programy i fundusze pomocowe pod względem formalnym i finansowym. Przeprowadzenie szczegółowych analiz strony projektu, a mianowicie: technicznej (dokumentacja geodezyjna), wpływu oddziaływania na środowisko, ekonomicznej, istniejącego wsparcia dla rolnictwa i rolnik – LFA, program rolno-środowiskowy, renty strukturalne, granica rolno-leśna (zalesienia), pomoc dla młodych rolników, itp., czas wykonania i etapy. W oparciu o ostateczne studium wykonalności sporządzenie ostatecznego wniosku o finansowaniu projektu przez poszczególne instytucje i środki pomocowe w podziale na etapy i czas wykonania. Po przeprowadzonej ocenie Instytucja Wdrażająca kieruje wniosek do Regionalnego Komitetu Sterującego celem podjęcia decyzji o realizacji projektu. Podpisanie umowy i uruchomienie środków finansowych. 1.Wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. 2.Opracowanie specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień. 3.Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie określonych prac. 4.Zweryfikowanie planu finansowego. 5.Realizacja zaprojektowanych inwestycji i zadań (zagospodarowania poscaleniowego). 6.Przeprowadzenie scalania gruntów. 7.Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych (lub ich aktualizacji). 8.Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do aktualizacji wniosków z zakresu programów rolno-środowiskowych i innych. Opracowanie końcowego raportu oceniającego realizowany projekt. OCENA

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 EFEKTY ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO

26 stan przed przebudowąstan obecny Przebudowa dróg transportu rolnego Wieś Siedliska

27 stan przed przebudowąstan obecny Przebudowa dróg transportu rolnego Wieś Siedliska

28 stan przed przebudowąstan obecny Przebudowa dróg transportu rolnego Wieś Siedliska

29 Przebudowa dróg transportu rolnego Wieś Siedliska

30 stan przed regulacjąstan obecny Regulacja koryta rzeki Wieś Siedliska – rzeka Brochotka

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "D o l n o ś l ą s k i e B i u r o G e o d e z j i i T e r e n ó w R o l n y c h Projekt 1001/2005 Scalenie gruntów wsi Krajów realizowany w ramach działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google