Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dynamika bryły sztywnej. 2 Bryła sztywna Układ cząstek w którym odległości między cząstkami nie zmieniają się w czasie nazywa się bryłą sztywną. Jeżeli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dynamika bryły sztywnej. 2 Bryła sztywna Układ cząstek w którym odległości między cząstkami nie zmieniają się w czasie nazywa się bryłą sztywną. Jeżeli."— Zapis prezentacji:

1 1 Dynamika bryły sztywnej

2 2 Bryła sztywna Układ cząstek w którym odległości między cząstkami nie zmieniają się w czasie nazywa się bryłą sztywną. Jeżeli położenie cząstek opisujemy za pomocą wektorów i, to wektor łączący obie cząstki musi być wektorem stałym

3 3 Położenie bryły sztywnej Aby jednoznacznie określić położenie bryły sztywnej w przestrzeni, trzeba określić: położenie wybranego punktu np. środka masy położenie drugiego punktu

4 4 położenie trzeciego punktu Więc efektywnie bryła sztywna ma sześć stopni swobody. Położenie bryły sztywnej opisują 3 współrzędne i 3 kąty

5 5 Bryła sztywna może poruszać się ruchem postępowym Wektory prędkości są wtedy takie same dla wszystkich punktów

6 6 Lub obrotowym wszystkie punkty poruszają się po okręgach

7 7 0 Dowolny ruch bryły sztywnej można traktować jako superpozycję ruchu translacyjnego (postępowego) i obrotowego. - Prędkość punktu przez który przechodzi oś obrotu

8 8 Całkowita energia kinetyczna bryły sztywnej Pierwszy człon jest energią kinetyczną ruchu postępowego bryły, drugi człon jest energią ruchu obrotowego, a trzeci jest nazywany energią mieszaną

9 9 Jeśli środek masy jest w punkcie O to energia mieszana znika: Energie kinetyczną ruchu obrotowego można zapisać jako - Moment bezwładności Gdy oś przechodzi przez środek masy energia kinetyczna bryły jest równa

10 10 Przykład. Walec na równi Ruch walca staczającego się po równi pochyłej bez poślizgu skład się z ruchu postępowego środka masy i ruchu obrotowego VsVs S

11 11 Moment bezwładności Układ cząstek : Ciało stałe A A Moment bezwładności definiujemy jako dm mimi Ponieważ Moment bezwładności bryły sztywnej względem dowolnej osi jest sumą iloczynu mas cząstek i kwadratu ich odległości od osi obrotu

12 12 np. Moment bezwładności jednorodnego koła d dr r 0 R 0 2

13 13 np. Moment bezwładności jednorodnego pręta 0 L y dx x L Obrót wokół końca Obrót wokół środka

14 14 Twierdzenie Steinera A C dm Jeśli moment bezwładności bryły sztywnej wokół osi obrotu przechodzącej przez środek masy jest równy I, to moment bezwładności wokół osi równoległej do tej osi, odległej od niej o odległość D jest równy: D

15 15 Przykład Moment bezwładności pręta względem osi przechodzącej przez jego koniec y x L Obrót wokół osi przechodzącej przez środek masy Odległość między osiami Zgodnie z twierdzeniem Steinera

16 16 Moment bezwładności

17 17 Moment pędu bryły sztywnej Z definicji momentu pędu mamy: Załóżmy, że bryła porusza się ruchem obrotowym Więc Kierunek L zależy od kierunku jak i położeń poszczególnych elementów bryły r i.

18 18 Wyrażenie na składowe L możemy zapisać w postaci macierzowej: momenty bezwładności względem osi x,y,z momenty zboczenia (dewiacji)

19 19 Prawa ruchu bryły sztywnej Ciało sztywne może poruszać się ruchem postępowym lub obrotowym, więc ruch tego ciała opisują równania i -wypadkowa sił zewnętrznych - wypadkowy moment sił zewnętrznych Te dwa równania wektorowe są równoważne sześciu równaniom skalarnym. Ponieważ swobodna bryła sztywna ma sześć stopni swobody, więc mamy wystarczającą liczbę równań.

20 20 Przykład Staczanie się po równi kuli (bez poślizgu) Ruch postępowy opisuje równanie Ruch obrotowy (względem środka masy) Miedzy przyspieszeniami istnieje zależność Eliminując siłę tarcia: Im większy moment bezwładności, tym wolniej stacza się ciało

21 21 Zagadnienie można rozwiązać w sposób równoważny korzystając z chwilowej osi obrotu i twierdzenia Steinera. Równanie ruchu obrotowego względem chwilowej osi obrotu (linia styku bryły z równią): Z twierdzenia Steinera mamy więc

22 22

23 23 Obrót wokół ustalonej osi Dla bryły sztywnej obracającej się wokół ustalonej osi moment pędu (skalarnie) ma postać: Pod wpływem stałego momentu siły: ruch jednostajnie przyspieszony (dla I=const)

24 24

25 25 Wahadło matematyczne Położenie kulki można wyrazić Wahadłem matematycznym nazywamy punkt materialny (kulkę) o masie m zawieszony na nieważkiej, nierozciągliwej nici o długości l. Siłę reakcji możemy rozłożyć na składowe Równania ruchu kulki mają postać

26 26 Przyspieszenie styczne ma postać W przybliżeniu małych kątów : więc Okres drgań wahadła nie zależy od masy kulki

27 27 Wahadło fizyczne Wahadłem fizycznym nazywamy bryłę sztywną zawieszoną tak, że może się wahać wokół pewnej osi. Długością wahadła fizycznego jest odległość r od osi obrotu do środka masy. r Mg O S rsin Równanie ruchu wahadła ma postać czyli

28 28 Rozwiązanie tego równania ma postać - Amplituda (wychylenie maksymalne) - faza początkowa Okres drgań możemy zapisać - długość zredukowana wahadła fizycznego, czyli długość wahadła matematycznego odpowiadająca okresowi drgań wahadła fizycznego.

29 29 Korzystając z twierdzenia Steinera otrzymujemy

30 30 Przekształcając wzór na długość zredukowaną mamy Dla każdej długości zredukowanej mamy dwie odległości osi obrotu od środka masy. Długość zredukowana jest sumą odległości od środka masy obu położeń osi, przy których wahadło ma ten sam okres


Pobierz ppt "1 Dynamika bryły sztywnej. 2 Bryła sztywna Układ cząstek w którym odległości między cząstkami nie zmieniają się w czasie nazywa się bryłą sztywną. Jeżeli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google