Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008-11-25Reinhard Kulessa1 Wykład 15 5.6.1 Energia kinetyczna bryły sztywnej 5.6.2 Główne osie bezwładności 5.5.1 Moment pędu ciała rotacyjnie symetrycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008-11-25Reinhard Kulessa1 Wykład 15 5.6.1 Energia kinetyczna bryły sztywnej 5.6.2 Główne osie bezwładności 5.5.1 Moment pędu ciała rotacyjnie symetrycznego."— Zapis prezentacji:

1 2008-11-25Reinhard Kulessa1 Wykład 15 5.6.1 Energia kinetyczna bryły sztywnej 5.6.2 Główne osie bezwładności 5.5.1 Moment pędu ciała rotacyjnie symetrycznego 5.6 Dynamika ruchu bryły sztywnej 5.5.2 Twierdzenie Steinera 5.5 Moment pędu bryły sztywnej - Moment bezwładności

2 2008-11-25Reinhard Kulessa2 5.5 Moment pędu bryły sztywnej - Moment bezwładności Rotujące ciało sztywne charakteryzuje się tym, że wszystkie jego części poruszają się ze stałą prędkością kątową wokół osi obrotu. Weźmy płytę płaskorównoległą i rozważmy jej obrót dookoła osi prostopadłej. rjrj mjmj Pamiętamy, że. Pamiętamy, że dla każdego układu cząstek definicja momentu pędu jest następująca:

3 2008-11-25Reinhard Kulessa3 czyli. Drugi składnik równania jest z oczywistych względów równy zeru. Mamy więc (5.12) (5.13). Współczynnik I definiuje moment bezwładności dla płyty z ostatniego rysunku względem wybranej osi.

4 2008-11-25Reinhard Kulessa4 5.5.1 Moment pędu ciała rotacyjnie symetrycznego Mamy więc: co uwzględnia wkład od obydwu m i mas do momentu pędu. Sumując po wszystkich Elementach mas, mamy: (5.14), riri riri S RiRi mimi m i

5 2008-11-25Reinhard Kulessa5 5.5.2 Twierdzenie Steinera W ogólnym przypadku ciągłego rozkładu masy, moment bezwładności musimy liczyć przechodząc od sumowania do całkowania. 5.15). Obliczmy dla przykładu moment bezwładności pełnego walca względem jego osi. r0r0 l dr Masa walca jest równa M = r 0 2 l.

6 2008-11-25Reinhard Kulessa6 Moment bezwładności bryły względem osi przechodzącej przez środek masy ciała jest związany z momentem bezwładności względem dowolnej osi. OS h RiRi R iS (5.16) Sprawdźmy, czy tak rzeczywiście jest.. Zależność podaje twierdzenie Steinera.

7 2008-11-25Reinhard Kulessa7. Środkowe równanie znika ze względu na definicję środka masy w układzie środka masy.

8 2008-11-25Reinhard Kulessa8 5.6 Dynamika ruchu bryły sztywnej Pamiętamy z wzoru (5.3), że moment pędu może zostać zmieniony tylko przez działanie zewnętrznego momentu siły. (5.17). W przypadku braku sił zewnętrznych L i = L f i wtedy. Rozważmy sobie jako przykład wahadło fizyczne.

9 2008-11-25Reinhard Kulessa9 r Mg O S rsin Mamy więc równanie. Dla małych wychyleń sin, wtedy otrzymujemy równanie oscylatora harmonicznego z 2 =Mgr/I, z rozwiązaniem.

10 2008-11-25Reinhard Kulessa10 Nazywamy zredukowaną długością wahadła fizycznego. (5.18)

11 2008-11-25Reinhard Kulessa11 5.6.1 Energia kinetyczna bryły sztywnej Wyprowadźmy jeszcze wyrażenie na energię bryły sztywnej. Da się ona rozłożyć na energię ruchu postępowego środka masy i energię ruchu obrotowego wokół środka masy. Dla i-tego elementu masy danego ciała możemy napisać; Sumując po wszystkich punktach otrzymujemy;. (5.18)

12 2008-11-25Reinhard Kulessa12 Ostatnie równanie możemy również zapisać jako;. Jeśli bryła wykonuje równocześnie ruch postępowy i obrotowy, to energia kinetyczna tej bryły jest równa;. RSRS riri S r iS mimi Równanie to możemy sobie łatwo wyprowadzić.

13 2008-11-25Reinhard Kulessa13 Dalej otrzymujemy,. Spełnione są następujące zależności;, więc (5.20).

14 2008-11-25Reinhard Kulessa14 5.6.2 Główne osie bezwładności Dotychczas określaliśmy moment bezwładności ciała dookoła bliżej nieokreślonych osi obrotu. Istnieją osie obrotu, dla których moment bezwładności przyjmuje wartości ekstremalne. Osie te nazywamy głównymi osiami bezwładności, a odpowiadające im momenty bezwładności, głównymi momentami bezwładności. Do tej pory rozważaliśmy zawsze takie przypadki, że r, Dla ogólnego przypadku możemy napisać;..(5.21)

15 2008-11-25Reinhard Kulessa15 Dla ciągłych rozkładów mas otrzymamy; Rozważmy postać wyrażenia na energię kinetyczną w układzie kartezjańskim umieszczonym w środku masy bryły. W układzie tym ciało spoczywa. Jeśli zauważymy, że,

16 2008-11-25Reinhard Kulessa16 oraz, to znajdziemy, że energię kinetyczną możemy napisać jako;. Przy czym. (5.22)

17 2008-11-25Reinhard Kulessa17 Dla nieciągłego rozkładu masy, całki zastępujemy przez sumy. itd. Wyrażenia I xx, I yy, I zz są to momenty bezwładności dla rotacji względem osi układu współrzędnych x, y i z. Wielkości I xy, I xz, I yz nazywamy momentami zboczenia. Widać, że Możemy więc powiedzieć, że moment bezwładności względem środka masy jest tensorem o następujących składowych.

18 2008-11-25Reinhard Kulessa18 W ogólnym przypadku moment bezwładności ma złożoną strukturę. Jeśli za układ współrzędnych obierzemy główne osie bezwładności, I 1, I 2 i I 3, to znikają momenty zboczenia, i energia kinetyczna staje się równa;.(5.23) Analogiczne rozważania możemy przeprowadzić dla momentu pędu. Pamiętamy, że;.

19 2008-11-25Reinhard Kulessa19 W rozdziale (5.5) podaliśmy to wyrażenie dla pręta wirującego dookoła osi prostopadłej do pręta W oparciu o poprzednie równanie otrzymujemy;. W przypadku rotującego pręta druga część wzoru znikała. Rozpiszmy obecnie pełne równanie na składowe.

20 2008-11-25Reinhard Kulessa20 Pamiętając poprzednie oznaczenia (wzór (5.22) ) możemy ostatni układ równań zapisać jako:. (5.24) Zapisując powyższe równania wektorowo mamy;. Inaczej.

21 2008-11-25Reinhard Kulessa21 Tylko w przypadku rotacji względem osi głównych momentu bezwładności L. r oś Rozważmy ogólny przypadek. Pamiętamy, że. Zachodzi więc;,.

22 2008-11-25Reinhard Kulessa22 Moment bezwładności względem osi równoległej do osi do dysku jest równy, gdzie r jest promieniem dysku, a względem osi do niej prostopadłej, czyli leżącej wzdłuż średnicy dysku. I I L Widzimy, że przy obrocie względem dowolnej osi moment pędu nie jest równoległy do prędkości kątowej.


Pobierz ppt "2008-11-25Reinhard Kulessa1 Wykład 15 5.6.1 Energia kinetyczna bryły sztywnej 5.6.2 Główne osie bezwładności 5.5.1 Moment pędu ciała rotacyjnie symetrycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google