Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację wykonali: Jan Krok, Iwona Olszak, Wiktoria Kostrzewa, Kamil Iwaszko, Kamil Święs.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację wykonali: Jan Krok, Iwona Olszak, Wiktoria Kostrzewa, Kamil Iwaszko, Kamil Święs."— Zapis prezentacji:

1 Prezentację wykonali: Jan Krok, Iwona Olszak, Wiktoria Kostrzewa, Kamil Iwaszko, Kamil Święs

2 Osiemnaście Osiemnaście - jest drugą po 12 liczba która ma 6 dzielników;1,2,3,6,9,18. Iloczyn wszystkich dzielników liczby 18 jest równy sześcianowi tej liczby, 1*2*3*6*9*18=18.3 Osiemnaście jest równe podwojonej sumie swoich cyfr:18=2*(1+8). Osiemnaście jest suma trzech kolejnych liczb podzielonych przez trzy: 18=3+6+9. Osiemnaście jest liczbą zawartą pomiędzy kolejnymi liczbami pierwszymi, 17 i 19. Jeżeli zapiszemy dowolną liczbę trzycyfrowa, w której cyfry setek i jedności nie są takie same, ale są obie parzyste albo nieparzyste oraz druga liczbę z cyframi w odwrotnej kolejności i od większej odejmiemy mniejsza, to otrzymany wynik jest liczbą podzielną prze osiemnaście, na przykład: 654-456=198=18*11

3 Dwadzieścia jeden Dwadzieścia jeden jest liczbą równa sumie kolejnych liczb naturalnych: 21=1+2+3+4+5+6 Dwadzieścia jeden jest liczbą złożoną, mającą cztery dzielniki:1,3,7,21 Dwadzieścia jeden i liczba powstała po przestawieniu cyfr mają,,przedstawione kwadraty: 21*21=441 12*12=144 Oto,,ciekawe działania z liczbą dwadzieścia jeden oraz liczbami złożonymi z samych piątek: 21*55=1155 21*555=11655 21*5555=116655 21*55555=1166655 Ułamki zwykłe nieskracalne o mianownikach 21 mają rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe. Dwadzieścia jeden krawędzi ma graniastosłup siedmiokątny.

4 Dwadzieścia cztery Dwadzieścia cztery jest liczbą złożoną mającą osiem dzielników: 1,2,3,4,6,8,12,24. Dwadzieścia cztery jest najmniejszą liczbą, która ma aż osiem dzielników. Dwadzieścia cztery jest liczbą równą iloczynowi kolejnych liczb naturalnych dodatnich:24=1*2*3*4. Dwadzieścia cztery jest sumą kolejnych liczb naturalnych podzielnych przez cztery: 24=4+8+12 Dwadzieścia cztery jest liczbą podzielną przez cztery kolejne liczby parzyste dodatnie: 2, 4, 6, 8. Iloczyn wszystkich dzielników liczby 24 jest równy czwartej potędze tej liczby: 1*2*3*4*6*8*12*24=24 4 Ciekawe wyniki można otrzymać mnożąc liczbę 24 przez liczby złożone z piątek: 24*55=1320, 24*555=13320, 24*5555=133320, 24*55555=1333320

5 Dwadzieścia osiem Dwadzieścia osiem jest liczbą złożoną mającą sześć dzielników: 1, 2, 4, 7, 14, 28. Dwadzieścia osiem jest drugą z kolei (po liczbie 6) liczbą doskonałą ( równą sumie swoich dzielników właściwych) : 28=1+2+4+7+14. Dwadzieścia osiem jest sumą kolejnych liczb naturalnych: 28=1+2+3+4=5+6+7. Dwadzieścia osiem jest sumą kolejnych liczb pierwszych: 28=2+3+5+7+11. Iloczyn wszystkich dzielników liczby 28 jest równe sześcianowi tej liczby: 1*2*4*7*14*28=28 3. Dwadzieścia osiem można przedstawić na dwa sposoby w postaci sumy dwóch liczb pierwszych :28=23+5, 28=11+17. Pierwiastek dowolnego stopnia z liczby 28 jest liczbą niewymierną. Ułamki zwykłe nieskracalne o mianownikach 28 mają rozwinięte dziesiętne nieskończone okresowo.

6 Trzydzieści Trzydzieści jest liczbą złożoną mającą osiem dzielników:1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Iloczyn wszystkich dzielników liczby trzydzieści jest równy czwartej potędze tej liczby: 1*2*3*5*6*10*15*30=30 4. Trzydzieści jest suma kolejnych liczb parzystych : 30=2+4+6+8+10. Trzydzieści jest sumą kolejnych wielokrotności liczb trzy: 30=3+6=9=12. Trzydzieści jest sumą kolejnych wielokrotności liczby pięć: 30=5+10+15. Trzydzieści jest iloczynem kolejnych liczb pierwszych: 30=2*3*5. Ułamki zwykłe nieskracalne o mianownikach trzydzieści mają rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe. Graniastosłup dziesięciokątny ma trzydzieści krawędzi. Wskazówka godzinowa zegara zakreśla w ciągu godziny kąt, którego miara wynosi trzydzieści stopni. Wskazówka minutowa zegara zakreśla kat trzydzieści stopni w ciągu pięciu minut.

7 Bibliografia 1. Szczepan Jeleński, Lilavati, WSiP, Warszawa 1992 2. Praca zbiorowa, Encyklopedia Szkolna. Matematyka, WSiP, Warszawa 1997 3. www.eduwiedza.ovh.org 4. www.zadane.pl 5. www.math.edu.pl 6. www.matzoo.pl


Pobierz ppt "Prezentację wykonali: Jan Krok, Iwona Olszak, Wiktoria Kostrzewa, Kamil Iwaszko, Kamil Święs."

Podobne prezentacje


Reklamy Google