Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego”"— Zapis prezentacji:

1 „Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego”

2 Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji zawodowej szkoły poprzez zaktywizowanie młodzieży w dążeniu do zdobywania wiedzy i kreatywnego stosowania jej w praktyce na rynku pracy. Powyższy cel realizowany będzie poprzez: - stworzenie bazy dydaktycznej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika informatyka - opanowanie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami i technikami - tworzenie nowej jakości wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form kształcenia - podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia - poznanie możliwości rozwoju zawodowego - kształcenie społeczeństwa informacyjnego.

3 Skład Zespołu Projektowego realizującego zadania projektowe:
1. Barbara Kossak 2. Ewa Koziej 3. Iwona Oszust 4. Wojciech Sienkiewicz 5. Dariusz Wróblewski 6. Dariusz Rój 7. Andrzej Dżaman 8. Krzysztof Pawlik 9. Anna Dudyk 10. Iwona Sobieszczuk.

4 „Ekonomia bez granic” - przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Prowadzący: mgr Iwona Oszust      Zajęcia pozalekcyjne „Ekonomia bez granic” służą przygotowaniu młodzieży pod względem merytorycznym i formalnym do prowadzenia działalności gospodarczej. Ekonomia jest przedmiotem nie występującym w Technikum Nr 2 w związku z tym poznanie jej podstaw daje młodzieży szansę zaistnienia na rynku pracy. Prowadzenie własnej firmy daje możliwość wyższych zarobków i kariery Samozatrudnienie jest najlepszą formą aktywności zawodowej.

5 „Przekroczyć barierę”- budowa i administrowanie siecią komputerową w programie LINUX
Prowadzący: mgr inż. Wojciech Sienkiewicz   Zajęcia realizowane w ramach projektu EFS "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego" - "Przekroczyć barierę" umozliwiają nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne stworzenie, konfigurowanie i zarządzanie siecią komputerową w oparciu o środowisko LINUX. Ponieważ większość zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń uczestnicy zajęć praktycznie realizują cele projektu wykorzystując do tego odpowiednie materiały i urządzenia. Wykorzystanie "darmowego" oprogramowania umożliwia dalsze samodzielne pogłębianie wiedzy przez uczestników po zakończeniu projektu. 

6 Prowadzący: mgr inż. Dariusz Wróblewski
„Infomaniacy” - systemy operacyjne i sieci komputerowe, zaawansowane administrowanie systemem Windows. Prowadzący: mgr inż. Dariusz Wróblewski Zajęcia realizowane w ramach projektu EFS "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego„ z grupą "Infomaniacy" mają za zadanie przygotować uczniów do samodzielnej obsługi komputerów oraz zaawansowanego administrowania systemem podczas prowadzenia własnej działalności zawodowej. W ramach projektu słuchacze szczegółowo poznają zarządzanie systemem operacyjnym MS Windows XP Professional, zarządzanie siecią komputerową opartą o system firmy Microsoft oraz elementy obsługi najnowszych wersji pakietów biurowych tegoż producenta. Nie mniejszy nacisk jest położony na administrowanie siecią: klasy sieci, podział sieci na podsieci, właściwe obliczanie elementów konfiguracji sieci w postaci dziesiętnej i binarnej. 

7 „Na tropie doskonalenia zawodowego”.
Prowadzący: mgr inż. Dariusz Rój - projektowanie w zawodzie technik mechanik  mgr inż. Andrzej Dżaman - projektowanie w zawodzie technik mechatronik.        Na zajęciach przyszli mechatronicy zapoznawani są z elementami urządzeń mechatronicznych, ich zasadą działania i możliwościami wykorzystania w rzeczywistych urządzeniach. Poznają programy symulujące działanie urządzeń oraz tworzą układy z ich wykorzystaniem na podstawie konkretnych zadań. W oparciu o rzeczywiste stanowiska wyposażone w sterowniki PLC dokonują uruchomienia zaprojektowanych układów.      Uczestnicy projektu w zawodzie technik mechanik, w ramach zajęć dodatkowych, nabywają nowe umiejętności - programowanie obrabiarek CNC w programie   symulacyjnym Edge Cam oraz pogłębiają wiedzę o egzaminie zawodowym.

8 „Język angielski zawodowo”.
Prowadzący: mgr Krzysztof Pawlik      Znajomość języków obcych jest w obecnych czasach niezbędna. Beneficjenci poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zawodowo niezbędnej terminologii. Zajęcia w zakładzie pracy uzmysłowiają uczestnikom praktyczne zastosowanie umiejętności językowych. Poprawa kompetencji językowych jest niezbędna dla sprawnego poruszania się po rynku pracy, kontaktów z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw w regionie. 

9 „O krok od sukcesu”. Prowadzący: mgr Iwona Sobieszczuk, zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradztwo indywidualne; mgr Anna Dudyk - komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna, mediacje, manipulacje, stres.      O krok od sukcesu – zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmują planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej, nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem. Mediacje i umiejętne rozwiązywanie konfliktów umożliwi uczestnikom projektu konstruktywne funkcjonowanie w pracy zawodowej.

10 Współpraca z zakładami pracy polega na organizowaniu wizyt w zakładach pracy. Uczestnicy szkoleń w zakładach pracy poznają specyfikę zawodów oraz sposoby zarządzania zasobami ludzkimi.

11 Po zakończeniu I etapu projektu możemy stwierdzić że jego realizacja przynosi zamierzone efekty. Uczniowie poszerzają swoje wiadomości dotyczące zarówno przedmiotów zawodowych jak i dodatkowych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej. Praktyczna realizacja zadań oraz możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu zakładów pracy pozwala na lepszą orientacje w specyfice danego zawodu. Dokładne podsumowanie wraz z omówieniem efektów nastąpi po zakończeniu projektu.


Pobierz ppt "„Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google