Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego

2 - stworzenie bazy dydaktycznej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika informatyka - opanowanie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami i technikami - tworzenie nowej jakości wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form kształcenia - podniesienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia - poznanie możliwości rozwoju zawodowego - kształcenie społeczeństwa informacyjnego. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji zawodowej szkoły poprzez zaktywizowanie młodzieży w dążeniu do zdobywania wiedzy i kreatywnego stosowania jej w praktyce na rynku pracy. Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

3 1. Barbara Kossak 2. Ewa Koziej 3. Iwona Oszust 4. Wojciech Sienkiewicz 5. Dariusz Wróblewski 6. Dariusz Rój 7. Andrzej Dżaman 8. Krzysztof Pawlik 9. Anna Dudyk 10. Iwona Sobieszczuk. Skład Zespołu Projektowego realizującego zadania projektowe:

4 Ekonomia bez granic - przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący: mgr Iwona Oszust Zajęcia pozalekcyjne Ekonomia bez granic służą przygotowaniu młodzieży pod względem merytorycznym i formalnym do prowadzenia działalności gospodarczej. Ekonomia jest przedmiotem nie występującym w Technikum Nr 2 w związku z tym poznanie jej podstaw daje młodzieży szansę zaistnienia na rynku pracy. Prowadzenie własnej firmy daje możliwość wyższych zarobków i kariery. Samozatrudnienie jest najlepszą formą aktywności zawodowej.

5 Przekroczyć barierę- budowa i administrowanie siecią komputerową w programie LINUX Prowadzący: mgr inż. Wojciech Sienkiewicz Zajęcia realizowane w ramach projektu EFS "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego" - "Przekroczyć barierę" umozliwiają nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne stworzenie, konfigurowanie i zarządzanie siecią komputerową w oparciu o środowisko LINUX. Ponieważ większość zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń uczestnicy zajęć praktycznie realizują cele projektu wykorzystując do tego odpowiednie materiały i urządzenia. Wykorzystanie "darmowego" oprogramowania umożliwia dalsze samodzielne pogłębianie wiedzy przez uczestników po zakończeniu projektu.

6 Zajęcia realizowane w ramach projektu EFS "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego z grupą "Infomaniacy" mają za zadanie przygotować uczniów do samodzielnej obsługi komputerów oraz zaawansowanego administrowania systemem podczas prowadzenia własnej działalności zawodowej. W ramach projektu słuchacze szczegółowo poznają zarządzanie systemem operacyjnym MS Windows XP Professional, zarządzanie siecią komputerową opartą o system firmy Microsoft oraz elementy obsługi najnowszych wersji pakietów biurowych tegoż producenta. Nie mniejszy nacisk jest położony na administrowanie siecią: klasy sieci, podział sieci na podsieci, właściwe obliczanie elementów konfiguracji sieci w postaci dziesiętnej i binarnej. Infomaniacy - systemy operacyjne i sieci komputerowe, zaawansowane administrowanie systemem Windows. Prowadzący: mgr inż. Dariusz Wróblewski

7 Na tropie doskonalenia zawodowego. Prowadzący: mgr inż. Dariusz Rój - projektowanie w zawodzie technik mechanik mgr inż. Andrzej Dżaman - projektowanie w zawodzie technik mechatronik. Na zajęciach przyszli mechatronicy zapoznawani są z elementami urządzeń mechatronicznych, ich zasadą działania i możliwościami wykorzystania w rzeczywistych urządzeniach. Poznają programy symulujące działanie urządzeń oraz tworzą układy z ich wykorzystaniem na podstawie konkretnych zadań. W oparciu o rzeczywiste stanowiska wyposażone w sterowniki PLC dokonują uruchomienia zaprojektowanych układów. Uczestnicy projektu w zawodzie technik mechanik, w ramach zajęć dodatkowych, nabywają nowe umiejętności - programowanie obrabiarek CNC w programie symulacyjnym Edge Cam oraz pogłębiają wiedzę o egzaminie zawodowym.

8 Język angielski zawodowo. Prowadzący: mgr Krzysztof Pawlik Znajomość języków obcych jest w obecnych czasach niezbędna. Beneficjenci poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zawodowo niezbędnej terminologii. Zajęcia w zakładzie pracy uzmysłowiają uczestnikom praktyczne zastosowanie umiejętności językowych. Poprawa kompetencji językowych jest niezbędna dla sprawnego poruszania się po rynku pracy, kontaktów z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw w regionie.

9 O krok od sukcesu. Prowadzący: mgr Iwona Sobieszczuk, zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradztwo indywidualne; mgr Anna Dudyk - komunikacja interpersonalna, inteligencja emocjonalna, mediacje, manipulacje, stres. O krok od sukcesu – zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmują planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej, nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem. Mediacje i umiejętne rozwiązywanie konfliktów umożliwi uczestnikom projektu konstruktywne funkcjonowanie w pracy zawodowej.

10 Współpraca z zakładami pracy polega na organizowaniu wizyt w zakładach pracy. Uczestnicy szkoleń w zakładach pracy poznają specyfikę zawodów oraz sposoby zarządzania zasobami ludzkimi.

11 Po zakończeniu I etapu projektu możemy stwierdzić że jego realizacja przynosi zamierzone efekty. Uczniowie poszerzają swoje wiadomości dotyczące zarówno przedmiotów zawodowych jak i dodatkowych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej. Praktyczna realizacja zadań oraz możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu zakładów pracy pozwala na lepszą orientacje w specyfice danego zawodu. Dokładne podsumowanie wraz z omówieniem efektów nastąpi po zakończeniu projektu.


Pobierz ppt "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google