Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYNARODOWY PROCES DYDAKTYCZNY CZYNNIKIEM WZROSTU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYNARODOWY PROCES DYDAKTYCZNY CZYNNIKIEM WZROSTU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA."— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYNARODOWY PROCES DYDAKTYCZNY CZYNNIKIEM WZROSTU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA

2 PROGRAM LDV VETPRO Program Leonardo da Vinci (LdV) jest to jeden z programów sektorowych programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Propaguje działania koncentrujące sie na poprawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostoso- waniu systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.

3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Projekty wymiany doświadczeń VETPRO to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia metod/praktyk w zakresie kształcenia zawodowego. Projekty Vetpro mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej.

4 CELE OGÓLNE PROJEKTU Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście zawodowym. Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk.

5 UCZESTNICY PROJEKTU Nauczyciele zawodu (w tym nauczyciele języków obcych) Instruktorzy zawodu Doradcy zawodowi Osoby odpowiedzialne za szkolenia Kierownicy działów kadr Kadra zarządzająca instytucji i przedsiębiorstw

6 EFEKT MATERIALNY Zalecanym elementem projektów VETPRO jest stworzenie efektu materialnego, który może być dostępny w formie prezentacji, programu szkolenia w danej dziedzinie, materiałów konferencyjnych przedstawiających rezultaty projektu, publikacji, artykułów naukowych itp. Efekt materialny powinien być wspólnie opracowany przez uczestników projektu w celu dalszego przekazania wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas wyjazdu w swoich środowiskach.

7 CZAS TRWANIA PROJEKTÓW ORAZ ICH DOFINANSOWANIE Projekty VETPRO trwają od 1 do 6 tygodni. Dofinansowanie projektów obejmuje następujące kategorie kosztów: Zarządzanie – 75 EUR na 1 uczestnika; Podróż – koszty rzeczywiste; Koszty utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenie – ryczałt wg stawek KE; Koszty przygotowania: 200 EUR na 1 uczestnika, nie więcej niż 20% dofinansowania projektu.

8 SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU Rozwój umiejętności i kompetencji beneficjentów w zakresie szkolenia technicznego; Ćwiczenie umiejętności zawodowych w szkolnych pracowniach samochodowych najbardziej znanych firm motoryzacyjnych; Poznanie oraz zrozumienie różnorodnych europejskich kultur regionalnych i narodowych; Rozwinięcie sieci kontaktów między szkołami oraz lokalnymi instytucjami w branży samochodowej i elektronicznej w zjednoczonej Europie.

9 SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU cd Doskonalenie kompetencji językowych szczególnie w zakresie języka technicznego. Propagowanie w środowisku szkolnym, lokalnym, krajowym i międzynarodowym efektów wynikających z realizacji projektu Leonardo da Vinci-VETPRO. Poprzez realizację projektu zaktywizowanie nauczycieli do realizacji wymienionych celów oraz poszerzenie ich horyzontów myślowych.

10 FINANSE NASZEGO PROJEKTU Zespół Szkół w projekcie LdV Vetpro pt: Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji zawodowych nauczyciela wnioskował o kwotę nieco ponad 15 tys. Euro dla 8 nauczycieli. Koszty te w całości fundowane są ze środków programu Leonardo da Vinci. Nauczyciele w ramach projektu przeszli szkolenie językowe i kulturowe w kraju. Z kosztów przygotowania otrzymali przydatne słowniki polsko-angielskie oraz przewodniki po Turcji. Znaczna część funduszy przeznaczona była na realizację programu kulturowego w Istambule. Blisko połowę kosztów projektu (ponad 6 tys.) pochłonęła podróż lotnicza i autokarowa.

11 NA KONIEC Teraz nie żałujemy ani jednej chwili z podróży i pobytu w Turcji. W kolejnych slajdach zaprezentujemy nasze spostrzeżenia, pokażemy zabytkowy, ale jednocześnie silnie rozwijający się Stambuł oraz porównamy systemy nauczania polski i turecki. Nasze doświadczenia postaramy się wykorzystać w pracy zawodowej. Będziemy mobilizować i zachęcać innych do pisania projektów i korzystania z funduszy unijnych, w szczególności funduszu programu Leonardo da Vinci.


Pobierz ppt "MIĘDZYNARODOWY PROCES DYDAKTYCZNY CZYNNIKIEM WZROSTU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google