Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLAKIEGO SEKTOR TRANSPORTU 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLAKIEGO SEKTOR TRANSPORTU 1."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLAKIEGO SEKTOR TRANSPORTU 1

2 Białystok, 11.12.2012 r.Sektor transportu2 Redakcja Naukowa - dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. Zespół ekspertów dr Katarzyna Dębkowska – kierownik badania dr Urszula Widelska dr Jarosław Kilon Dr Jacek Marcinkiewicz mgr Adam Mirosław Walicki mgr Anna Raczkowska Eksperci wspierający dr Maciej Dobrzyński - ekspert z dziedziny logistyki, Politechnika Białostocka Mikołaj Linkiewicz - dyrektor biura Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia Recenzja Prof. dr hab. Alicja Sosnowska

3 Zasadniczym celem prowadzonych badań było szczegółowe zaprezentowanie roli i znaczenia sektora transportu jako kluczowego sektora w województwie podlaskim. Białystok, 11.12.2012 r.Sektor transportu3

4 Białystok, 11.12.2012 r.Sektor transportu4 Cele szczegółowe: Źródło: opracowanie własne (n=300) 1.Określić stan rozwoju sektora w województwie podlaskim (w tym wskazać na jego słabe i mocne strony na tle rozwoju sektora w kraju i na świecie). 2.Ustalić główne determinanty oraz bariery rozwojowe sektora. 3.Przedstawić prognozy przyszłości sektora w województwie podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych. 4.Przedstawić warunki pomyślnego rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim. 5.Dostarczyć obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych podmiotom w procesie planowania strategicznego i określenia ich pozycji konkurencyjnej. 6.Poprzez identyfikację barier rozwojowych wskazać podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym) kierunki działań zmierzające do ich ograniczenia. 7.Dostarczyć informacji w zakresie istniejących form, możliwości wsparcia sektora ze środków krajowych i unijnych. 8.Określić poziom wynagrodzeń.

5 Metody badawcze wtórna analiza danych (desk research), analiza 5 sił Portera, analiza SWOT, badania ilościowe wśród przedsiębiorstw– badania ankietowe, badania jakościowe wśród przedstawicieli sektora - badania IDI i FGI, badania typy foresight wykorzystujące panele ekspercie oraz analizę STEEPVL. Białystok, 11.12.2012 r.Sektor transportu5 Źródło: opracowanie własne (n=300)

6 Struktura próby badawczej ze względu na klasyfikację podstawowej działalności gospodarczej wg PKD 2007 Białystok, 11.12.2012 r.Sektor transportu6 Klasyfikacja prowadzonej działalności wg PKD 2007Udział 49.2 - Transport kolejowy towarów0,7% 49.32 – Działalność taksówek osobowych22,7% 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami 59,3% 52.29.C. - Działalność pozostałych agencji transportowych5,3% 53.2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska5,7% Inne6,3% Suma100,0% Źródło: opracowanie własne (N=300).

7 Struktura próby badawczej ze względu wielkość (poziom zatrudnienia) ankietowanego przedsiębiorstwa Białystok, 11.12.2012 r.Sektor transportu7 Liczba zatrudnionychUdział 1-9 osób89,7% 10-49 osób6,7% 50-249 osób3,7% Suma100,0% Źródło: opracowanie własne (N=300).

8 Struktura próby badawczej ze względu formę organizacyjno- prawną ankietowanego przedsiębiorstwa Białystok, 11.12.2012 r.Sektor transportu8 Forma organizacyjno-prawnaUdział osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą85,8% spółka akcyjna1,4% spółka cywilna0,3% spółka jawna2,0% spółka partnerska0,3% spółka z ograniczona odpowiedzialnością8,8% inna1,4% Suma100,0% Źródło: opracowanie własne (N=300).

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 9

10 Białystok, 31.10.2012 r.Podlaski Absolwent10


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLAKIEGO SEKTOR TRANSPORTU 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google