Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Migracje Polaków Urząd Statystyczny w Krakowie Krzysztof Jakóbik, Ryszard Gawlik Ustroń, 16-18.01.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Migracje Polaków Urząd Statystyczny w Krakowie Krzysztof Jakóbik, Ryszard Gawlik Ustroń, 16-18.01.2009."— Zapis prezentacji:

1 Migracje Polaków Urząd Statystyczny w Krakowie Krzysztof Jakóbik, Ryszard Gawlik Ustroń, 16-18.01.2009

2 Migracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu Migracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu Podział migracji Podział migracji ze względu na zasięg:ze względu na zasięg: migracje wewnętrzne migracje wewnętrzne migracje zewnętrzne migracje zewnętrzne czas trwania:czas trwania: czasowe czasowe trwałe trwałe cel:cel: turystyka turystyka lecznictwo lecznictwo pielgrzymki pielgrzymki zarobki zarobki

3 Formy migracji: Formy migracji: emigracjaemigracja imigracjaimigracja reemigracjareemigracja uchodźstwouchodźstwo ewakuacjaewakuacja repatriacjarepatriacja przesiedlenieprzesiedlenie deportacjadeportacja

4 Migracje wewnętrzne w Polsce Migracje wewnętrzne w Polsce stałestałe czasoweczasowe

5 Migracje wewnętrzne w Polsce Migracje wewnętrzne w Polsce stałestałe czasoweczasowe

6 Migracje wewnętrzne w Polsce Migracje wewnętrzne w Polsce stałestałe czasoweczasowe

7 Migracje wewnętrzne w Polsce Migracje wewnętrzne w Polsce stałestałe czasoweczasowe

8 Współczynnik mobilności migracji wewnętrznejWspółczynnik mobilności migracji wewnętrznej

9 Migracje wewnętrzne na pobyt stały wg województw w 2007 r. Migracje wewnętrzne na pobyt stały wg województw w 2007 r. Migracje wewnętrzne na pobyt czasowy wg województw w 2007 r. Migracje wewnętrzne na pobyt czasowy wg województw w 2007 r.

10 Migracje zewnętrzne Migracje zewnętrzne imigracjaimigracja

11 OBYWATELSTWO20052006Razem wszystkie obywatelstwa10 2676 42722 905 w tym najliczniejsze NIEMCY5198414310847 FRANCJA8903852310 WIELKA BRYTANIA7733431754 WŁOCHY5562521260 NIDERLANDY431183995 OGÓŁEM:7 8485 30617 166 Liczba osób (obywateli UE oraz członków ich rodzin), które w latach 2005 - 2006 roku złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt (najliczniejsze obywatelstwa) Liczba osób (obywateli UE oraz członków ich rodzin), które w latach 2005 - 2006 roku złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt (najliczniejsze obywatelstwa)

12 OBYWATELSTWO 200520062007Razem osoby % w ogółem osoby % w ogółem osoby % w ogółem osoby % w ogółem wszystkie obywatestwa 10192100,010939100,015830100,036961100,0 w tym najliczniejsze: UKRAINA2449 24,03 3072 28,08 4364 27,57 9885 26,7 WIETNAM2153 21,12 1679 15,35 2653 16,76 6485 17,5 ARMENIA1104 10,83 1032 9,43 1473 9,31 3609 9,8 BIAŁORUŚ592 5,81 707 6,46 1148 7,25 2447 6,6 ROSJA639 6,27 667 6,10 789 4,98 2095 5,7 CHINY215 2,11 326 2,98 773 4,88 1314 3,6 INDIE324 3,18 360 3,29 393 2,48 1077 2,9 TURCJA210 2,06 325 2,97 447 2,82 982 2,7 USA202 1,98 266 2,43 284 1,79 752 2,0 MONGOLIA225 2,21 197 1,80 303 1,91 725 2,0 OGÓŁEM:8 11379,608 63178,901262779,772937179,5 Liczba osób, którym w latach 2005-2007 wojewodowie wydali wizę pobytową (najliczniejsze obywatelstwa) Liczba osób, którym w latach 2005-2007 wojewodowie wydali wizę pobytową (najliczniejsze obywatelstwa)

13 Liczba osób, które otrzymały zezwolenie na osiedlenie się w latach 2005- 2007 (najliczniejsze obywatelstwa) Liczba osób, które otrzymały zezwolenie na osiedlenie się w latach 2005- 2007 (najliczniejsze obywatelstwa)

14 Liczba osób, którym nadano status uchodźcy w RP w latach 2005 – 2007 (najliczniejsze obywatelstwa) Liczba osób, którym nadano status uchodźcy w RP w latach 2005 – 2007 (najliczniejsze obywatelstwa)

15 Migracje zewnętrzne Migracje zewnętrzne emigracjaemigracja

16 Zdecydowana większość polskich emigrantów przebywa za granicą w związku z pracą, aczkolwiek wraz z upływem czasu zwiększa się liczba osób – członków rodzin polskich emigrantów, pozostających na ich utrzymaniu (małżonkowie, dzieci).

17 Osoby, które wyjechały w okresie od maja 2004 r. do końca 2006 r. w 80-90% przypadków przebywały za granicą podejmując pracę lub jej poszukując. Z analiz statystyk WRS (Workers Registration Scheme) wynika, iż Polacy stanowią najliczniejszą grupę pracowników z nowych państw członkowskich podejmujących pracę w Wielkiej Brytanii (około 65 procent). Na drugim miejscu znajdują się Litwini (około 9 procent), a na trzecim Słowacy (około 8 procent). W 2007 r. krótko- i długookresowi emigranci przetransferowali do Polski ponad 20 bilionów zł (6,25 bilionów euro).

18 Terytorialna zmiana w transferach pieniężnych do Polski w 2004 i 2007 roku

19 Polacy podobnie jak Czesi, Węgrzy czy Łotysze pracują najczęściej w drugim segmencie rynku pracy nie wymagającym bardzo dobrej znajomości języka kraju przyjmującego oraz wysokich kwalifikacji zawodowych. W związku z tym nie wypierają oni z rynku pracy pracowników rodzimych, a ich zatrudnienie ma charakter komplementarny, nie substytucyjny. Branżami, w których znajdują najczęściej zatrudnienie są: hotelarstwo, budownictwo, usługi socjalne, gastronomia, czyszczenie przemysłowe, proste prace biurowe.

20 Preferencje polskich pracowników migrujących w ujęciu geograficznym. Preferencje polskich pracowników migrujących w ujęciu geograficznym. Źródło: CBOS listopad 2006


Pobierz ppt "Migracje Polaków Urząd Statystyczny w Krakowie Krzysztof Jakóbik, Ryszard Gawlik Ustroń, 16-18.01.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google