Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Migracje Polaków Urząd Statystyczny w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Migracje Polaków Urząd Statystyczny w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Migracje Polaków Urząd Statystyczny w Krakowie
Krzysztof Jakóbik, Ryszard Gawlik Ustroń,

2 Migracja - wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu
Podział migracji ze względu na zasięg: migracje wewnętrzne migracje zewnętrzne czas trwania: czasowe trwałe cel: turystyka lecznictwo pielgrzymki zarobki

3 Formy migracji: emigracja imigracja reemigracja uchodźstwo ewakuacja
repatriacja przesiedlenie deportacja

4 Migracje wewnętrzne w Polsce
stałe czasowe

5 Migracje wewnętrzne w Polsce
stałe czasowe

6 Migracje wewnętrzne w Polsce
stałe czasowe

7 Migracje wewnętrzne w Polsce
stałe czasowe

8 Współczynnik mobilności migracji wewnętrznej

9 Migracje wewnętrzne na pobyt stały wg województw w 2007 r.
Migracje wewnętrzne na pobyt czasowy wg województw w 2007 r.

10 Migracje zewnętrzne imigracja

11 wszystkie obywatelstwa
Liczba osób (obywateli UE oraz członków ich rodzin), które w latach roku złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt (najliczniejsze obywatelstwa) OBYWATELSTWO 2005 2006 Razem wszystkie obywatelstwa 10 267 6 427 22 905 w tym najliczniejsze NIEMCY 5198 4143 10847 FRANCJA 890 385 2310 WIELKA BRYTANIA 773 343 1754 WŁOCHY 556 252 1260 NIDERLANDY 431 183 995 OGÓŁEM: 7 848 5 306 17 166

12 wszystkie obywatestwa
Liczba osób, którym w latach wojewodowie wydali wizę pobytową (najliczniejsze obywatelstwa) OBYWATELSTWO 2005 2006 2007 Razem osoby % w ogółem wszystkie obywatestwa 10192 100,0 10939 15830 36961 w tym najliczniejsze: UKRAINA 2449 24,03 3072 28,08 4364 27,57 9885 26,7 WIETNAM 2153 21,12 1679 15,35 2653 16,76 6485 17,5 ARMENIA 1104 10,83 1032 9,43 1473 9,31 3609 9,8 BIAŁORUŚ 592 5,81 707 6,46 1148 7,25 2447 6,6 ROSJA 639 6,27 667 6,10 789 4,98 2095 5,7 CHINY 215 2,11 326 2,98 773 4,88 1314 3,6 INDIE 324 3,18 360 3,29 393 2,48 1077 2,9 TURCJA 210 2,06 325 2,97 447 2,82 982 2,7 USA 202 1,98 266 2,43 284 1,79 752 2,0 MONGOLIA 225 2,21 197 1,80 303 1,91 725 OGÓŁEM: 8 113 79,60 8 631 78,90 12627 79,77 29371 79,5

13 Liczba osób, które otrzymały zezwolenie na osiedlenie się w latach (najliczniejsze obywatelstwa)

14 Liczba osób, którym nadano status uchodźcy w RP w latach 2005 – 2007 (najliczniejsze obywatelstwa)

15 Migracje zewnętrzne emigracja

16 Zdecydowana większość polskich emigrantów przebywa za granicą w związku z pracą, aczkolwiek wraz z upływem czasu zwiększa się liczba osób – członków rodzin polskich emigrantów, pozostających na ich utrzymaniu (małżonkowie, dzieci).

17 Osoby, które wyjechały w okresie od maja 2004 r. do końca 2006 r
Osoby, które wyjechały w okresie od maja 2004 r. do końca 2006 r. w 80-90% przypadków przebywały za granicą podejmując pracę lub jej poszukując. Z analiz statystyk WRS (Workers Registration Scheme) wynika, iż Polacy stanowią najliczniejszą grupę pracowników z „nowych” państw członkowskich podejmujących pracę w Wielkiej Brytanii (około 65 procent). Na drugim miejscu znajdują się Litwini (około 9 procent), a na trzecim Słowacy (około 8 procent). W 2007 r. krótko- i długookresowi emigranci przetransferowali do Polski ponad 20 bilionów zł (6,25 bilionów euro).

18 W 2007 r. krótko- i długookresowi emigranci przetransferowali do Polski ponad 20 bilionów zł (6,25 bilionów euro). Terytorialna zmiana w transferach pieniężnych do Polski w 2004 i 2007 roku

19 Branżami, w których znajdują najczęściej zatrudnienie są:
Polacy podobnie jak Czesi, Węgrzy czy Łotysze pracują najczęściej w drugim segmencie rynku pracy nie wymagającym bardzo dobrej znajomości języka kraju przyjmującego oraz wysokich kwalifikacji zawodowych. W związku z tym nie wypierają oni z rynku pracy pracowników rodzimych, a ich zatrudnienie ma charakter komplementarny, nie substytucyjny. Branżami, w których znajdują najczęściej zatrudnienie są: hotelarstwo, budownictwo, usługi socjalne, gastronomia, czyszczenie przemysłowe, proste prace biurowe.

20 Preferencje polskich pracowników migrujących w ujęciu geograficznym.
Źródło: CBOS listopad 2006


Pobierz ppt "Migracje Polaków Urząd Statystyczny w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google