Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia polityczna migracji Polaków w ramach Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia polityczna migracji Polaków w ramach Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia polityczna migracji Polaków w ramach Unii Europejskiej
Paulina Zawadzka

2 Przystąpienie nowych państw do UE w 2004r.
10nowych państw, w tym Polska (1 maja 2004 r.) Traktat o Wspólnocie Europejskiej, art : Prawo do wjazdu i swobodnego poruszania się po terytorium państwa członkowskiego Prawo do poszukiwania pracy i świadczenia jej na tym terytorium Prawo do pobytu w państwie członkowskim po ustaniu zatrudnienia

3 Zabezpieczenie rynków pracy krajów członkowskich „Starej Unii ”
Traktat akcesyjny-określa ścieżki dojścia i zasady dostępu do rynków UE-8 (kraje przyjęte do UE 1 V 2004 r.) 30 IV 2011 r. – zniesienie utrudnień i zakazów Klauzula ochronna Zasada pierwszeństwa Prawo wzajemności

4 Raport Szpidlli o sytuacji na europejskich rynkach pracy po rozszerzeniu Unii w 2004r.

5 Zniosły ograniczenia:
Islandia Włochy- początkowe ograniczenia, do 2006r Holandia – 1 V 2007r. Luksemburg - 1XI 2007r. Dania – prostsze zasady Zjednoczone Królestwa Szwecja Irlandia Hiszpania Grecja Portugalia Finlandia

6 Utrzymują ograniczenia:
Austria r. ułatwienia dla pielęgniarek –opiekunek Bruksela- ułatwienia dla pielęgniarek, elektryków, hydraulików, inżynierów, architektów, mechaników samochodowych, informatyków Gracja - długotrwały rezydent, min 5 lat w kraju, roczny dochód min. 8,5 tys. Republika Federalna Niemiec – utrzymanie restrykcji do 30IV2009r., 1 XI 2007r- zniesienie ograniczeń dla inzynierow, specjalistów budowy maszyn, elektroniki i przemysłu budowy pojazdó

7 Przewidywania pesymistów:
Rozregulowanie i destrukcja rynków pracy- nie nastąpiło Skokowy wzrost obciążeń systemu ubezpieczeń społecznych z tyt. migracji- nie nastąpiło Wypieranie pracowników rodzimych rynków pracy- w większości krajów nie nastąpiło /okresowe na rynkach lokalnych/

8 Korzyści z zatrudnienia obywateli nowych krajów członkowskich:
Rozwój gospodarki kraju, który przyjął nowych pracowników Wypełnienie luki w zatrudnieniu Zmniejszenie szarej strefy 57% imigrantów zarobkowych z wykształceniem min. średnim

9 POLSKA - NIEMCY

10 Nadzieje polskich pracowników, na otwarcie granic z RFN
Nadzieje polskich pracowników, na otwarcie granic z RFN.. Bezrobocie w Polsce 16,1-19,9% w tamtym okresie. Najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące nowych pracowników. Obawa niemieckich obywateli przed napływem kapitału ludzkiego z nowych krajów członkowskich. Wysokie bezrobocie w Niemczech w ostatnich kilku latach, ok9%, w sektorze budowlanym ponad 200 tys. osób.

11 Wzrost Polaków zakładających własne firmy lub spółki z obywatelami Niemiec na terenie RFN. Wzrost pracowników z terenów przygranicznych. Przemieszczanie się pracowników z RFN do Holandii, Belgii, Zjednoczonego Królestwa.

12 Liczba emigrantów w tys.
Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach (stan na koniec roku) KRAJ Liczba emigrantów w tys. 2004 2005 2006 Emigranci ogółem, W tym UE, W tym: Irlandia Niemcy Wielka Brytania 1000 750 15 385 150 1450 1170 76 430 340 1950 1550 120 450 580 Źródło: GUS, Emigracja z Polski na pobyt czasowy w latach , 23 X 2007r. Według GUS szacunki powyższe z założenia nie obejmują emigracji sezonowej Polaków( z uwagi na czas ich trwania- najczęściej do 3 miesięcy)

13 Efekty przystąpienia do Unii
Wzrost mobilności Polaków, poszerzenie szlaków migracji w celach zarobkowych Migracja młodych i wykształconych pracowników /głównie do Anglii, Szkocji, Irlandii/ Kurczenie się zasobów siły roboczej w Polsce, głownie z branż takich jak budownictwo, komunikacja, przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo), a także tzw. prac prostych Napływ środków pieniężnych do Polskich, wypracowanych przez Polaków za granicą Inwestowanie w kraju zarobionych oszczędności za granicą

14 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ekonomia polityczna migracji Polaków w ramach Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google