Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM SOLVIT POLSKA W I. PÓŁROCZU 2010 r. SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM SOLVIT POLSKA W I. PÓŁROCZU 2010 r. SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM SOLVIT POLSKA W I. PÓŁROCZU 2010 r. SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku

2 CENTRUM POLSKA 01.01.2010-30.06.2010

3 SOLVIT Polska w liczbach w 2004 r. - 78 wniosków w 2005 r. - 99 wniosków w 2006 r. - 213 wniosków w 2007 r. - 398 wniosków w 2008 r. - 319 wniosków w 2009 r. - 443 wnioski stan na 08.09.2010 r. 290 wniosków

4 Sprawy prowadzone przez Centrum SOLVIT PL od 01.01.10-30.06.10 230 wniosków ogółem 99 spraw - skargi z zakresu kompetencji MPiPS 31 spraw - skargi z zakresu kompetencji MSWiA 28 spraw - skargi z zakresu kompetencji MI 19 spraw - skargi z zakresu kompetencji MZ 16 spraw - skargi z zakresu kompetencji MF 5 spraw - skargi z zakresu kompetencji MNiSW 4 spraw - skargi z zakresu kompetencji MS skargi z zakresu kompetencji MG (2), MSiT (1), MŚ (1), MSZ (1) MEN (1), GUM (1) inne: 23 skargi (skargi konsumenckie, spory z pracodawcą, zapytania o akty prawne)

5

6 Centrum SOLVIT PL – otrzymane wnioski w okresie 01.01 – 30.06.2010 108 zgłoszeń nie wprowadzono do BD 68 spraw prowadzonych w BD Zamknięte 176 sprawy Prowadzono łącznie 230 spraw 56 spraw przeciwko EOG12 spraw przeciwko PL Otwarte 54 sprawy 31 spraw w BD 23 wnioski na etapie wstępnej analizy

7 Sprawy prowadzone przez CS Polska w bazie danych SOLVIT w okresie styczeń-czerwiec 2010 r.

8 Czas prowadzenia spraw przeciwko PL 72 dni na zaproponowanie rozwiązania (1 połowa 2010r.) 70 dni na zaproponowanie rozwiązania (2 połowa 2009r.) 60 dni na zaproponowanie rozwiązania (1 połowa 2009r.) 59 dni średnia dla całej sieci SOLVIT (Raport KE z działalności sieci SOLVIT za 2009 rok)

9 CS PL jako Centrum SOLVIT Zgłaszające Sprawy PL - EOG wg państw

10 Kategorie spraw SOLVIT PL-EOG zabezpieczenia społeczne 55% uznawanie kwalifikacji zawodowych 12% zezwolenie na pobyt 15% rejestracja pojazdów silnikowych 6% podatki, VAT 1% inne 7% kontrole drogowe 4%

11 Terminowość resortów w wydawaniu opinii w sprawach SOLVIT 01.01.2010-30.06.2010 MEN 6 dni MPiPS 8 dni GUM9 dni MNiSW 10 dni MF i MZ 11 dni MI 12 dni MŚ 13 dni MSWiA 17 dni MSiT18 dni MS 24 dni MSZ 40 dni

12 Współpraca Centrum SOLVIT PL z Koordynatorami w resortach

13 Ilość opinii wydanych przez resorty 01.01.2010-30.06.2010 24 opinie- z zakresu kompetencji MPiPS 12 opinii- z zakresu kompetencji MI 10 opinii- z zakresu kompetencji MF 9 opinii- z zakresu kompetencji MZ 6 opinii- z zakresu kompetencji MNiSW 5 opinii- z zakresu kompetencji MS i MSWiA 2 opinie- z zakresu kompetencji MEN 1 opinia- z zakresu kompetencji MSiT, MŚ, MSZ, GUM 77 opinii ogółem

14 Współpraca Centrum SOLVIT PL z Koordynatorami w resortach

15 Sprawy prowadzone przez Centrum SOLVIT Zabezpieczenia społeczne (zasiłki dla bezrobotnych, rodzinne) Zezwolenia na pobyt (karty pobytu) Uznawanie kwalifikacji zawodowych Rejestracja pojazdów silnikowych Kontrole drogowe Podatki, VAT

16 Zezwolenia na pobyt problemy z otrzymywaniem kart pobytu w Wielkiej Brytanii Brytyjskie przepisy wewnętrzne stanowiące, iż obywatele tzw. nowych państw członkowskich, wnoszący o wydanie kart pobytu dla członków swojej rodziny na podstawie swojego statusu pracownika muszą udokumentować, iż będąc zarejestrowanym w brytyjskim systemie Working Registration Scheme (WRS), nieprzerwanie przepracowali na terenie Wielkiej Brytanii okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie karty pobytu. Uzależnienie wydania karty pobytu od spełnienia powyższego wymogu jest niezgodne z przepisami prawa UE, co zostało potwierdzone opinią wydaną przez MSWiA, jak i w toku nieformalnych ustaleń z ekspertami z KE. Pomimo to, Centrum SOLVIT Wielka Brytania nie zdołało przekonać administracji brytyjskiej do zmiany stanowiska w przedmiotowych sprawach. Wobec powyższego, Centrum SOLVIT Polska informuje wnioskodawców o zaistniałej sytuacji i możliwości złożenia formalnej skargi do KE na administrację brytyjską.

17 Zabezpieczenie społeczne (formularz E 303) Polski obywatel przez 3 lata pracował legalnie w Austrii. Następnie po utracie pracy został zarejestrowany we właściwej instytucji austriackiej jako bezrobotny z prawem do zasiłku, po czym powrócił do Polski, gdzie zarejestrował się jako osoba poszukująca pracy w polskim urzędzie pracy. Wnioskodawca chciał jednak zachować prawo do austriackiego zasiłku i pobierać to świadczenie w Polsce. W tym celu austriacka instytucja powinna była mu wystawić formularz E 303, czego nie uczyniła. Dzięki interwencji SOLVIT, wnioskodawca w ciągu 4 tygodni otrzymał formularz.

18 Zabezpieczenie społeczne (formularz E 301) Polski obywatel, który przez 2 lata pracował w Irlandii, za pośrednictwem polskiego urzędu pracy wnioskował o wydanie mu formularza E 301, potwierdzającego jego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w Irlandii, na podstawie których mógłby ubiegać się o przyznanie mu polskiego zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki interwencji SOLVIT, zainteresowanemu wystawiono formularz E 301 w ciągu zaledwie 2 tygodni.

19 Opóźnienia w zwrocie podatku VAT Czeski przedsiębiorca złożył we właściwej instytucji polskiej wniosek o zwrot podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 79/1072/EWG, decyzje dotyczące wniosków o zwrot są podejmowane w ciągu 6 miesięcy od dnia przedłożenia właściwemu organowi wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Mimo upływu ponad 12 miesięcy od złożenia wniosku, właściwa instytucja polska nie wydała decyzji w sprawie. Po interwencji SOLVIT Polska instytucja właściwa podjęła decyzję, a wnioskodawca otrzymał zwrot podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel.: 22 693 53 60 Fax: 22 693 40 80 E-mail: solvit@mg.gov.pl www.solvit.gov.pl


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM SOLVIT POLSKA W I. PÓŁROCZU 2010 r. SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google