Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M IGRACJE DO KRAJÓW E UROPY Ś RODKOWO – W SCHODNIEJ Z PERSPEKTYWY EKONOMII POLITYCZNEJ Katarzyna Lewicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M IGRACJE DO KRAJÓW E UROPY Ś RODKOWO – W SCHODNIEJ Z PERSPEKTYWY EKONOMII POLITYCZNEJ Katarzyna Lewicka."— Zapis prezentacji:

1 M IGRACJE DO KRAJÓW E UROPY Ś RODKOWO – W SCHODNIEJ Z PERSPEKTYWY EKONOMII POLITYCZNEJ Katarzyna Lewicka

2 P LAN PREZENTACJI 1. Podział migrantów 2. Przyczyny migracji zarobkowych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej 3. Procedura przyznania pozwolenia na pracę 4. Imigranci w statystykach 5. Komplementarni czy substytucyjni? 6. Skutki zwiększenia napływu imigrantów

3 P ODZIAŁ MIGRANTÓW Osiedleńcy Powracający emigranci Studenci zagraniczni Małżeństwa Migranci tranzytowi Uchodźcy Drobni handlarze Migranci zarobkowi

4 D LACZEGO E UROPA Ś RODKOWO -W SCHODNIA ? Bliskość geograficzna i kulturowa Atrakcyjność ekonomiczna Istniejące już sieci migracyjne Związki gospodarcze pomiędzy krajami Presja migracyjna Otwarcie rynku pracy dla nowych państw Unii

5 P ROCEDURA PRZYZNANIA POZWOLENIA NA PRACĘ Wniosek pracodawcy w urzędzie pracy Wydanie przyrzeczenia zgody na zatrudnienie Wydanie wizy z prawem tymczasowego pobytu Przekazanie wszystkich dokumentów do urzędu pracy Otrzymanie pozwolenia na pracę

6 S TATYSTYCZNY IMIGRANT NA PODSTAWIE BADAŃ GUS- U Z 2008 R. Mężczyzna Mieszka w mieście na terenie województwa mazowieckiego Pochodzi z Ukrainy albo Białorusi Ma 20-24 lata Ma wykształcenie średnie albo wyższe W Polsce studiuje / uczy się Najczęściej wskazywane zawody: robotnik pomocniczy w rolnictwie, nauczyciel szkół wyższych, robotnik budowlany

7 R OZMIESZCZENIE IMIGRANTÓW

8 D YNAMIKA PRZYZNAWANIA POZWOLEŃ NA PRACĘ

9 K OMPLEMENTARNI CZY SUBSTYTUCYJNI ? S TANOWISKA ZAJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW POLSKICH I CUDZOZIEMSKICH, WG WIELKOŚCI FIRMY

10 K OMPLEMENTARNI CZY SUBSTYTUCYJNI ? C HARAKTER MIEJSC PRACY PRZEZNACZONYCH DLA CUDZOZIEMCÓW, WG WIELKOŚCI FIRMY

11 K OMPLEMENTARNI CZY SUBSTYTUCYJNI ? P RZYCZYNY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW CUDZOZIEMSKICH, WG WIELKOŚCI FIRMY

12 S KUTKI ZWIĘKSZANIA NAPŁYWU PRACOWNIKÓW CUDZOZIEMSKICH Możliwa segmentacja rynku Substytucyjność (lub komplementarność) w stosunku do rodzimej siły roboczej Substytucja będzie dotyczyć niektórych branż, regionów i przedstawicieli pewnych państw Wywołanie presji płacowej raczej nie powinno wystąpić Kształtowanie się nisz i enklaw etnicznych Zawody takie jak szwaczki, kierowcy, budowlańcy Branże - handel hurtowy, gastronomia

13 Dziękuję


Pobierz ppt "M IGRACJE DO KRAJÓW E UROPY Ś RODKOWO – W SCHODNIEJ Z PERSPEKTYWY EKONOMII POLITYCZNEJ Katarzyna Lewicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google