Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 8 Luty 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 8 Luty 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 8 Luty 2005 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Program posiedzenia 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Wręczenie Aktu Powołania dla nowo powołanych członków. 3.Prezentacja Sprawozdania z realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za IV kwartał 2004 r. 5.Sprawy wniesione. 6.Zakończenie posiedzenia

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Suma zawartych umów w IV kwartale 2004 r. Zawarto 88 umów, w tym: w ramach priorytetu I zawarto 22 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 139.032.184,59 zł; w ramach priorytetu II zawarto 29 umów o wartości dofinansowania z EFS 9.099.961,57 zł (tylko w ramach działania 2.2); w ramach priorytetu III zawarto 13 umów o wartości dofinansowania z EFRR 26.840.627,97 zł; w ramach priorytetu IV zawarto 24 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 1.676.477,75 zł;

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków z FS w stosunku do całkowitej alokacji dla województwa małopolskiego w IV kwartale 2004 r. 20 %

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków w IV kwartale 2004 r. w stosunku do alokacji Alokacja 2004- 2006 Alokacja 2004Kwota zakontraktowana Priorytet I530.156.392,00123.897.548,81139.032.184,59 Priorytet II136.723.883,0531.952.371,479.099.961,57 Priorytet III220.405.036,5751.508.657,0526.840.627,97 Priorytet IV11.728.697,343.168.197,821.676.477,75 Razem899.014.008,96210.526.775,15176.649.251,88

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania alokacji 2004 r.

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania całkowitej alokacji

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu w IV kwartale 2004 r. 1.obiekty ochrony zdrowia - 13 sztuk; 2.obiekty dydaktyczne - 6 sztuk; 3.drogi - 5 sztuk; 4.kanalizacja - 4 sztuki; 5.oczyszczalnie ścieków - 2 sztuki; 6.sieci informatyczne - 2 sztuki; 7.zabezpieczenia przeciwpowodziowe - 1 sztuka; 8.składowisko odpadów komunalnych - 1 sztuka; 9.strefa aktywności gospodarczej - 1 sztuka.

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I i III priorytetu w IV kwartale 2004 r. 1.Gminy – 13 sztuk; 2.Szpitale – 9 sztuk; 3.Starostwa Powiatowe – 5 sztuk; 4.Szkoły Wyższe – 5 sztuk; 5.Ośrodki zdrowia – 2 sztuki; 6.Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne – 1 sztuka.

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie projektów realizowanych w ramach priorytetu IV w IV kwartale 2004 r. 1. sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt biurowy – 5 projektów; 2. organizacja KOP - 4 projekty; 3. zatrudnienie personelu - 3 projekty; 4. szkolenia związane z problematyką funduszy dla pracowników - 3 projekty; 5. szkolenia dla beneficjentów - 3 projekty; 6. organizacja prac RKS - 2 projekty; 7. punkty informacyjne - 2 projekty; 8. przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, prasowych, konferencji, seminariów - 2 projekty; 9. strony internetowe - 1 projekt.

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wykorzystanie pomocy technicznej W ramach IV priorytetu zaplecze techniczne usprawniono poprzez zakup: -49 zestawów komputerowych; -63 kompletów mebli biurowych; -26 telefonów; -4 faksów; -1 projektora multimedialnego; -1 cyfrowego aparatu fotograficznego.

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim Akcje promocyjno- informacyjne Działalność wydawnicza Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR Szkolenia dla beneficjentów ilość 2713205 liczba osób/sztuk 1.724178.610204303 ponadto: 1.311 osoby odwiedziły punkty informacyjne; 100.512 osób skorzystało z portali internetowych;

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja projektów w IV kwartale 2004 r. w stosunku do przewidywanej 1.Priorytet I: zawarto 22 umowy zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 40 zakładanych; 2.Priorytet II: zawarto jedynie umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 - 29 umów; 3.Priorytet III: zawarto 13 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 23 zakładanych; 4.Priorytet IV: zawarto 24 umowy zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 24 zakładanych.

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja projektów w IV kwartale 2004 r. w stosunku do przewidywanej

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rezerwa celowa budżetu państwa Priorytetprzekazana kwota II93 648,00 zł III67 567,00 zł IV118 045,66 zł Razem:279 260,66 zł

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w I kwartale 2005 r. Zawarcie ok. 44 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; w tym 19 umów w priorytecie I i 9 umów w priorytecie III oraz 16 umów w priorytecie II. Przekazanie pierwszych płatności. Przedstawienie 16 wniosków o płatność końcową. W ramach priorytetów I i III przeprowadzenie naboru wniosków. W ramach priorytetu II i działania 3.4 planuje się w działaniu: - 2.1 zakończenie oceny merytorycznej wniosków z naboru z 2004 r.; - 2.2 wypłata kolejnych transz dotacji przez IW dla beneficjentów; - 2.5 zakończenie naboru wniosków, ocena formalna i merytoryczna; - 2.6 zakończenie prac KOP, podpisanie umów z beneficjentami; - 3.4 zakończenie naboru wniosków, ocena formalna i merytoryczna.

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy przy realizacji Programu 1.Napięte okresy sprawozdawcze; 2.Zmieniające się wzory sprawozdań i ich instrukcje; 3.Rozbieżności interpretacyjne pomiędzy wytycznymi a aktami wykonawczymi; 4.Późne wejście w życie rozporządzeń koniecznych do ogłoszenia naboru w ramach priorytetu II i działania 3.4; 5.Brak systemu informatycznego SIMIK.

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 6/2005 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za IV kwartał 2004 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206) § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za IV kwartał 2004 r. 2.Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 14 Marzec 2005 r.

21 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 8 Luty 2005 r.

22 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zakończenie posiedzenia


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 8 Luty 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google