Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 16 marca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 16 marca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 16 marca 2009 r.

2 1.Otwarcie posiedzenia (przywitanie uczestników). 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu z dnia 17 lutego 2009 r. (głosowanie nr 1) 4.Prezentacja sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2008 r. – Stanisław Pajor, Dyrektor WZFE MUW w Krakowie 5.Prezentacja dot. stanu wdrażania działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR w województwie małopolskim za 2008 r. – Alicja Rajczyk, Naczelnik w DFE UMWM 6.Prezentacja dot. stanu wdrażania działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w województwie małopolskim za 2008 r. – Andrzej Martynuska, Dyrektor WUP w Krakowie Program posiedzenia

3 7.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu ZPORR w woj. małopolskim za 2008 r. (głosowanie nr 2) 8. Zakończenie posiedzenia. Program posiedzenia

4 Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2008 rok Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

5 Wojewoda podpisał: Ogółem2008 r. 255 umów48 NOWYCH umów Priorytet I i III (z wyłączeniem działania 3.4)

6 Całkowita wartość realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Poniesione wydatki kwalifikowalne 1 mld 364,6 mln PLN 735,1 mln PLN 1 mld 172,2 mln PLN 137 mln PLN 42,6 mln PLN 117,8 mln PLN Ogółem2008 r.

7 W ramach priorytetu I I III (bez działania 3.4) zostało zawartych 255 umów (48 w 2008 r.) – STAN NA 16.03.2009 W ramach Priorytetu I i III (bez działania 1.6 i 3.4) kwota dofinansowania z EFRR wynosi 635,3 mln PLN DOFINANSOWANIEALOKACJA W ramach Priorytetu I i III (bez działania 1.6 i 3.4) kwota alokacji wynosi 600,6 mln PLN W ramach Priorytetu I i III (bez działania 1.6 i 3.4) kwota alokacji wynosi 600,6 mln PLN PŁATNOŚCI W ramach Priorytetu I i III (bez działania 1.6 i 3.4) kwota płatności wynosi 601,9 mln PLN W ramach Priorytetu I i III (bez działania 1.6 i 3.4) kwota płatności wynosi 601,9 mln PLN

8 Projekty i podział środków w ujęciu geograficznym

9 Liczba projektów w ujęciu geograficznym 28 20 20 15 20 15 12 14 1212 10 10 6 8 8 8 8 4 5 55 55 5 3

10 Projekty i podział środków w ujęciu rodzaju inwestycji Ochrona środowiska Infrastruktura drogowa Ochrona zdrowia Infrastruktura edukacyjna i sportowa Modernizacja terenu IT Transport publiczny 138 mln 218 mln 49 mln 87 mln 18 mln 29 mln 130 mln Kultura i turystyka 61 mln 72 52 49 44 12 9 3 14

11 Alokacja, umowy i płatności

12 Nadkontraktacja ZPORR 2008

13 W II półroczu 2008 r. w ramach ZPORR Wojewoda Małopolski podpisał 48 umów o dofinansowanie w ramach ZPORR Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Poddziałanie 3.5.1 Poddziałanie 3.5.2 24 4 7 5 3 5 UMOWYUMOWY Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Poddziałanie 3.5.1 Poddziałanie 3.5.2 EFRREFRR 12,6 mln 12,5 mln 7 mln 2,7 mln 2,3 mln 716 tys.

14 Płatności na rzecz beneficjentów w poszczególnych priorytetach Środki wypłacone w priorytecie I 525 mln 66 tys. PLN ŚRODKI WYPŁACONE ŚRODKI DO WYPŁACENIA 2,59 % 97,41 % 94,72 % 5,28 % 516 mln 64 tys. PLN 29 mln 278 tys. PLN 13 mln 741 tys. PLN 64 umowy 75 umów

15 Płatności na rzecz beneficjentów w poszczególnych priorytetach Środki wypłacone w priorytecie III (z wyłączeniem działania 3.4) 167 mln 514 tys. PLN ŚRODKI WYPŁACONE ŚRODKI DO WYPŁACENIA 0,53 % 99,47 % 91,01 % 8,99 % 164 mln 878 tys. PLN 16 mln 556 tys. PLN 874 tys. PLN 143 umowy 180 umów

16 Stosunek wypłaconych środków do wielkości dofinansowania w ramach podpisanych umów – Priorytet I i III (z wyłączeniem 3.4) Dofinansowanie zgodne z podpisanymi umowami Wypłacone środki

17 ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 31 XII 2008 roku) Udział nowych dróg powstałych w wyniku wsparcia ze ZPORR w całkowitej długości nowych dróg – 29 % Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów – 5.195,6 ha

18 Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów – 9.420 Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 18.910 ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 31 XII 2008 roku)

19 Liczba wspartych obiektów dydaktycznych, badawczych i sportowych - 69 ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 31 XII 2008 roku)

20 Liczba wspartych obiektów opieki zdrowotnej - 42 ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 31 XII 2008 roku)

21 Informowanie KE o nieprawidłowościach Komisja Europejska Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Instytucja Zarządzająca Informacje o wykrytych naruszeniach prawa od zewnętrznych instytucji kontrolnych i organów ścigania Instytucja Zarządzająca PWW Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wdrażająca Instytucja Płatnicza / Certyfikująca

22 Noty sygnalizacyjne Urząd Kontroli Skarbowej Protokoły i wyniki kontroli Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów Nota sygnalizacyjna Główny Inspektor Kontroli Skarbowej Instytucja Zarządzająca Komisja Europejska Instytucja Płatnicza Nota sygnalizacyjna KOPIA Noty sygnalizacyjnej

23 Dziękuję za uwagę Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

24 UCHWAŁA NR 34/2009 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 16 marca 2009 r. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2008 r. Na podstawie art. 45 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206 z późn. zm.), oraz § 5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz.283) §1 1. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2008 r. 2. Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

25 WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki marzec 2009 r.


Pobierz ppt "WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 16 marca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google