Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Komitet Monitorujący

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Komitet Monitorujący"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Komitet Monitorujący
WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 16 marca 2009 r.

2 Program posiedzenia Otwarcie posiedzenia (przywitanie uczestników). Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu z dnia 17 lutego r. (głosowanie nr 1) Prezentacja sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2008 r. – Stanisław Pajor, Dyrektor WZFE MUW w Krakowie Prezentacja dot. stanu wdrażania działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR w województwie małopolskim za 2008 r. – Alicja Rajczyk, Naczelnik w DFE UMWM Prezentacja dot. stanu wdrażania działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w województwie małopolskim za 2008 r. – Andrzej Martynuska, Dyrektor WUP w Krakowie

3 Program posiedzenia Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu ZPORR w woj. małopolskim za 2008 r. (głosowanie nr 2) 8. Zakończenie posiedzenia.

4 Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2008 rok
Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

5 Priorytet I i III (z wyłączeniem działania 3.4)
Ogółem 2008 r. Priorytet I i III (z wyłączeniem działania 3.4) Wojewoda podpisał: 255 umów 48 NOWYCH umów

6 Ogółem 2008 r. 1 mld 364,6 mln PLN 137 mln PLN 42,6 mln PLN
Całkowita wartość realizowanych projektów: 1 mld 364,6 mln PLN 137 mln PLN Wartość dofinansowania 42,6 mln PLN 735,1 mln PLN Poniesione wydatki kwalifikowalne 1 mld 172,2 mln PLN 117,8 mln PLN

7 W ramach priorytetu I I III (bez działania 3.4) zostało zawartych
255 umów (48 w 2008 r.) – STAN NA W ramach Priorytetu I i III (bez działania 1.6 i 3.4) kwota alokacji wynosi 600,6 mln PLN W ramach Priorytetu I i III (bez działania 1.6 i 3.4) kwota dofinansowania z EFRR wynosi 635,3 mln PLN ALOKACJA DOFINANSOWANIE PŁATNOŚCI W ramach Priorytetu I i III (bez działania 1.6 i 3.4) kwota płatności wynosi 601,9 mln PLN

8 Projekty i podział środków w ujęciu geograficznym

9 Liczba projektów w ujęciu geograficznym
8 8 5 5 15 20 5 28 6 12 12 10 5 5 10 20 15 5 20 8 3 14 8 12 4

10 Projekty i podział środków w ujęciu rodzaju inwestycji
Ochrona środowiska 72 138 mln Infrastruktura drogowa 52 218 mln Ochrona zdrowia 49 49 mln Infrastruktura edukacyjna i sportowa 44 87 mln Kultura i turystyka 14 61 mln Modernizacja terenu 12 18 mln IT 9 29 mln Transport publiczny 3 130 mln

11 Alokacja, umowy i płatności

12 Nadkontraktacja ZPORR 2008
Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura sportowa Ochrona zdrowia Infrastruktura drogowa Ochrona środowiska

13 W II półroczu 2008 r. w ramach ZPORR Wojewoda Małopolski podpisał 48 umów o dofinansowanie w ramach ZPORR Działanie 1.2 4 UMOWY Działanie 1.3 7 Działanie 3.1 5 Działanie 3.2 3 Poddziałanie 3.5.1 24 Poddziałanie 3.5.2 5 Działanie 1.2 12,5 mln E F RR Działanie 1.3 7 mln Działanie 3.1 2,7 mln Działanie 3.2 2,3 mln Poddziałanie 3.5.1 12,6 mln Poddziałanie 3.5.2 716 tys.

14 Środki wypłacone w priorytecie I
Płatności na rzecz beneficjentów w poszczególnych priorytetach Środki wypłacone w priorytecie I 64 umowy 75 umów ŚRODKI DO WYPŁACENIA 29 mln 278 tys. PLN 13 mln 741 tys. PLN 5,28 % 2,59 % 97,41 % 94,72 % 525 mln 66 tys. PLN 516 mln 64 tys. PLN ŚRODKI WYPŁACONE

15 Środki wypłacone w priorytecie III (z wyłączeniem działania 3.4)
Płatności na rzecz beneficjentów w poszczególnych priorytetach Środki wypłacone w priorytecie III (z wyłączeniem działania 3.4) 143 umowy 180 umów ŚRODKI DO WYPŁACENIA 16 mln 556 tys. PLN 874 tys. PLN 8,99 % 0,53 % 99,47 % 91,01 % 167 mln 514 tys. PLN 164 mln 878 tys. PLN ŚRODKI WYPŁACONE

16 Dofinansowanie zgodne z podpisanymi umowami
Stosunek wypłaconych środków do wielkości dofinansowania w ramach podpisanych umów – Priorytet I i III (z wyłączeniem 3.4) Dofinansowanie zgodne z podpisanymi umowami Wypłacone środki

17 ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 31 XII 2008 roku)‏ Udział nowych dróg powstałych w wyniku wsparcia ze ZPORR w całkowitej długości nowych dróg – 29 % Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów – 5.195,6 ha

18 ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 31 XII 2008 roku)‏ Liczba osób podłączonych do sieci rozdzielczej wodociągów – 9.420 Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej –

19 Liczba wspartych obiektów dydaktycznych, badawczych i sportowych - 69
ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 31 XII 2008 roku)‏ Liczba wspartych obiektów dydaktycznych, badawczych i sportowych - 69

20 Liczba wspartych obiektów opieki zdrowotnej - 42
ZPORRe ZMIANY (wartości wskaźników stan na 31 XII 2008 roku)‏ Liczba wspartych obiektów opieki zdrowotnej - 42

21 Informowanie KE o nieprawidłowościach
Komisja Europejska Informacje o wykrytych naruszeniach prawa od zewnętrznych instytucji kontrolnych i organów ścigania Instytucja Zarządzająca PWW Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Instytucja Płatnicza / Certyfikująca Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wdrażająca

22 Noty sygnalizacyjne Instytucja Zarządzająca Komisja Europejska
Nota sygnalizacyjna Główny Inspektor Kontroli Skarbowej KOPIA Noty sygnalizacyjnej Nota sygnalizacyjna Instytucja Płatnicza Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów Protokoły i wyniki kontroli Urząd Kontroli Skarbowej

23 Dziękuję za uwagę Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

24 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki
UCHWAŁA NR 34/2009 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 16 marca 2009 r. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2008 r. Na podstawie art. 45 ust.3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz z późn. zm.), oraz § 5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz.283) §1 1.     Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2008 r. 2.     Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej.    §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

25 WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu
Monitorującego Kontrakt Wojewódzki marzec 2009 r.


Pobierz ppt "Małopolski Komitet Monitorujący"

Podobne prezentacje


Reklamy Google