Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość grudzień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość grudzień 2005."— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość grudzień 2005

2 Sprawozdawczość w ramach ZPORR Podstawy prawne: l rozdział 7 i 8 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o NPR (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) l rozporządzenie MGiP z dn. 1 lipca 2004 r. ws. przyjęcia ZPORR 2004 -2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745) l rozporządzenie MGiP z dn. 26 lipca 2004 r. ws. przyjęcia UZPORR 2004 -2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051) l rozdział 2 rozporządzenia MGiP z dn. 22 września 2004 r. ws. trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji NPR… (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) zmiana: Rozporządzenie MGiP z 31października 2005 r (Dz. U. Nr 224 poz. 1925, 1926) l rozporządzenie MGiP z dn. 10.12.2004 r w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych ramach ZPORR (Dz. U. Nr 284, poz.2843) zmiana: Rozporządzenie MG i P z 4 lipca 2005r (Dz. U. Nr 125, poz. 1054)

3 Częstotliwość pomiaru wskaźników monitoringowych : Częstotliwość pomiaru wskaźników monitoringowych :

4 Raporty: Zawartość: aktualny stan i przebieg realizacji projektu/działania/programu z wyszczególnieniem najważniejszych zadań, które faktycznie zostały zrealizowane w okresie do którego odnosi się raport, a także zadań niezrealizowanych oraz planowanych na następny okres sprawozdawczy, postęp realizacji planu rzeczowego projektu/działania/programu mierzonego wskaźnikami ustalonymi w Uzupełnieniu Programu i umowie dofinansowania, postęp finansowy projektu wg źródeł finansowania za okres sprawozdawczy, kosztów kwalifikowanych i prognozy wydatków na następny okres sprawozdawczy

5 Terminy - sprawozdania okresowe P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 7 dk do 20 dk (7 dk IF) do 40 dk (10 dk IF) ٧ KM KW P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.)

6 Terminy - sprawozdania roczne P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 25 dk do 50 dk do 15 marca ٧ KM KW

7 Terminy - sprawozdania końcowe * licząc od zakończenia realizacji projektu/ działania/ programu P 2 i Dz. 3.4. IZ ZPORR P 1 i 3 (bez Dz. 3.4.) IPoś. B (Projektodawca) IW B (Projektodawca) do 25 dk* do 50 dk* do 75 dk* ٧ KM KW

8 Informacja dotycząca postępu finansowego : Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych (tabela nr IV sprawozdania) Harmonogram finansowy projektu - tabela nr VII sprawozdania Tabele składane są w terminach składnia sprawozdań Harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały/ na sześć kolejnych miesięcy. Składane są do 5 każdego miesiąca i przy składaniu wniosku o płatność

9 Dziękujemy Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Monitorowanie ZPORR - Sprawozdawczość grudzień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google