Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 5. posiedzenie Warszawa, 15 czerwca 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 5. posiedzenie Warszawa, 15 czerwca 2005."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 5. posiedzenie Warszawa, 15 czerwca 2005 r.

2 Wdrażanie ZPORR - plan Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Informacja i promocja ZPORR Postęp wdrażania ZPORR wg Priorytetów Stan wdrażania Działań ZPORR Postęp finansowy SIMIK dla ZPORR Wnioski

3 Ilość ogłoszonych konkursów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

4 Informacjai promocja ZPORR 1 Informacja i promocja ZPORR 1

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Dotychczas IZ ZPORR zorganizowała: 17 konferencji, w których wzięło udział 1620 osób szkolenia dla beneficjentów działania 1.6., w których wzięło udział 220 42 szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, w których udział wzięło 1662 Informacjai promocja ZPORR 2 Informacja i promocja ZPORR 2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

6 Wdrażanie Priorytetu 1 ( wg liczby wniosków i umów) Ministerstwo Gospodarki i Pracy

7 Wdrażanie Priorytetu 2 ( wg liczby wniosków i umów)

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wdrażanie Priorytetu 3 (wg liczby wniosków i umów)

9 Wdrażanie Priorytetu 1 ( wg % alokacji)

10 Wdrażanie Priorytetu 2 ( wg % alokacji)

11 Wdrażanie Priorytetu 3 ( wg % alokacji)

12 Stan wdrażania Działań ZPORR (wg Priorytetów, wg rozpiętości % alokacji pomiędzy województwami)

13 Działania Priorytetu 1

14

15 Działania Priorytetu 2

16

17 Działania Priorytetu 3

18

19 Postęp finansowy W IV kwartale 2004 r. : –dokonano podziału rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 na współfinansowanie ZPORR. MF wydał decyzje przesuwające środki rezerwy do budżetów wojewodów. –rozpoczął się proces zaciąganie pożyczek na prefinansowanie; –Wojewodowie złożyli pierwsze wnioski o zaliczkę ze środków EFRR/ EFS (wnioski złożyło 15 województw) W do końca maja br. kontynuowano płatności z kont programowych na poziomie Instytucji Pośredniczących ze środków EFRR i EFS.

20 Postęp finansowy a N+2

21 Wybrane efekty wdrażania ZPORR* *wg stanu na koniec I kw 2005 r. 185 003 osoby otrzymały/ otrzymują wsparcie w ramach 543 projektów w P2 (EFS) : –w tym 59,13 % kobiet –w tym 21,44 % osób w wieku 16 – 25 lat zakupiono 159 sztuk sprzętu specjalistycznego dla szpitali w ramach Dz. 1.3. zmodernizowano 62 km dróg powiatowych i gminnych, 172 km sieci rozdzielczej wodociągów i 50 km sieci kanalizacyjnej w ramach Dz. 3.1. zmodernizowano 5 435,8 m2 obiektów dydaktycznych i sportowych w ramach Dz. 3.5

22 SIMIK dla ZPORR (do końca V.05 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Generator Wniosków został dostosowany do wzorów wniosków stanowiących załączniki do rozporządzenia, na bieżąco usuwane są błędy UM oraz UW przekazano hasła i loginy do testowej wersji systemu w celach dydaktycznych (WUPom i RIFom ww. wersja testowa zostanie udostępniona w drugiej połowie czerwca) Instytucje zgłaszały zapotrzebowanie na szkolenia z SIMIK-a (MF planuje rozpoczęcie szkoleń III kwartał br.

23 Ministerstwo Gospodarki i Pracy zmiana struktury UZPORR; wprowadzenie nowej kategorii beneficjentów i projektów w niektórych Działaniach (np. w 1.4); wprowadzenie nowych kryteriów oceny merytoryczno- technicznej; doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów dotyczących zasad udzielania i poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej; wprowadzenie wartości docelowych niektórych wskaźników monitoringu, które wcześniej nie były oszacowane; Zmiany wprowadzane do Uzupełnienia ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

24 Wnioski Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wskazywane w sprawozdaniach i w czasie spotkań roboczych z przedstawicielami regionów główne utrudnienia wdrażania ZPORR to: powolny proces uruchamiania środków finansowanych w systemie w porównaniu do relatywnie sprawniejszej kontraktacji (brak poprawnie sporządzonych wniosków o płatność); brak funkcjonującego systemu SIMIK; ciągle istniejące braki w zakresie dostępności wystarczającej liczby lokali i wyposażenia technicznego jak i samej liczby osób zatrudnionych przy wdrażaniu ZPORR, rotacja kadr; potrzeba kontynuacji szkoleń dla wszystkich zaangażowanych podmiotów; potrzeba rewizji terminów sprawozdawczości w ramach systemu (zbyt krótkie dla sprawozdań okresowych, konieczność zsynchronizowania sprawozdawczości rocznej z terminami udostępniania wyników badań przez statystykę publiczną). Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

25 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 5. posiedzenie Warszawa, 15 czerwca 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google