Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 DOŚWIADCZENIA AGENCIJ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WE WDRAŻANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH KRAKÓW 20 WRZEŚNIA 2005r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 DOŚWIADCZENIA AGENCIJ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WE WDRAŻANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH KRAKÓW 20 WRZEŚNIA 2005r."— Zapis prezentacji:

1 1 DOŚWIADCZENIA AGENCIJ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WE WDRAŻANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH KRAKÓW 20 WRZEŚNIA 2005r

2 2 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Program został uruchomiony w dniu 16 sierpnia 2004 r. Od tego dnia w Oddziałach Regionalnych Agencji przyjmowano wnioski o pomoc finansową z Programu w ramach Działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych.

3 3 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Od 15 września 2004 r. zainteresowani pomocą z Programu mogli składać wnioski o pomoc w ramach pozostałych Działań Programu wdrażanych przez ARiMR : Działanie 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom, Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, Działanie 2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, Działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów, Działanie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem, Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu, Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny, Działanie 3.3 Informowanie i promocja programu

4 4 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Do 31 lipca 2005 r.: w Oddziałach Regionalnych Agencji złożono wniosków o pomoc finansową w ramach Programu na kwotę ,8 tys. zł, dla Działań 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.4, 2.6, instytucje bezpośrednio zaangażowane w proces realizacji zadań wynikających z wdrażania SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, złożyły w Centrali ARiMR 235 wniosków na łączną kwotę ,3 tys. zł w ramach Działań 3.1, 3.2 oraz 3.3. zawarto umów na kwotę ,6 tys. zł.

5 5 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Na etapie składania wniosków największe zainteresowanie dotyczyło : Działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych – wnioski (44,6%), Działania 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom – wniosków (42,7%). Do 31 lipca 2005 r. w ramach SPO Restrukturyzacja… zrealizowano płatności na kwotę ,2 tys. zł. Najwięcej środków przekazano na rzecz beneficjentów z województwa mazowieckiego – płatności na kwotę ,6 tys. zł

6 6 SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH MAŁOPOLSKA DZIAŁANIEILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWAN A KWOTA DOFINANSOW ANIA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW KWOTA PODPISANYCH UMÓW INWESTYCJE W GOSPODARSTW ACH ROLNYCH , ,80 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM , ,00

7 7 SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH MAŁOPOLSKA DZIAŁANIEILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWAN IA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW KWOTA PODPISANYCH UMÓW POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH , ,50 RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I ZBLIZONEJ DO ROLNICTWA , ,50

8 8 SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH MAŁOPOLSKA DZIAŁANIEILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWA NA KWOTA DOFINANSOW ANIA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW KWOTA PODPISANYCH UMÓW ROZWÓJ I ULEPSZANIE INFRASTRUKT URY TECHNICZNEJ ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM , ,00

9 9 SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH MAŁOPOLSKA DZIAŁANIAŁĄCZNA ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW ŁĄCZNA KWOTA PODPISANYCH UMÓW WSZYSTKIE ,80

10 10 SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH MAŁOPOLSKA REALIZACJA PŁATNOŚCI DZIAŁANIEILOŚĆ WNIOSKÓW NA ETAPIE ZLECENIA PŁATNOŚCI KWOTA ZLECEŃ PŁATNOŚCI INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ,33 RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I ZBLIZONEJ DO ROLNICTWA ,00 RAZEM ,33

11 11 SPO – RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB (Data uruchomienia r.) Do 31 lipca 2005 r.: złożono wniosków o pomoc finansową na kwotę ,9 tys. zł, najwięcej w ramach Działania 4.2 Działania społeczno- ekonomiczne – 46,4% i Działania 1.1 Złomowanie statków rybackich– 22,7%, zawarto 953 umowy na kwotę ,4 tys. zł. Ponadto do 31 lipca 2005 r., zrealizowano 353 płatności na łączną kwotę ,2 tys. zł na rzecz beneficjentów Działania 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne, 152 płatności na łączną kwotę ,9 tys. zł na rzecz beneficjentów Działania 1.1 Złomowanie statków rybackich oraz 5 płatności na kwotę 73,7 na rzecz beneficjentów Działania 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe.

12 12 SPO – RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB MAŁOPOLSKA DZIAŁANIEILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA CHÓW I HODOWLA RYB ZWIEKSZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH AKWAKULTURY ,00 PLN MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW AKWAKULTURY ,00 PLN


Pobierz ppt "1 DOŚWIADCZENIA AGENCIJ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WE WDRAŻANIU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH KRAKÓW 20 WRZEŚNIA 2005r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google