Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Stan realizacji Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Departament Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Stan realizacji Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Departament Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Stan realizacji Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Wdrażanie PROW Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca PROW z 6 września 2004 r. PROW będzie obwieszczony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

3 Polskie podstawy prawne Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji EAGGF (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.) 19 rozporządzeń wykonawczych MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

4 Rozporządzenia wykonawcze PROW 8 rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej 7 rozporządzeń Ministra RiRW w sprawie wzorów wniosków o pomoc finansową 1 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie współpracy organów administracji 2 rozporządzenia Ministra RiRW – prowadzenie kontroli 1 rozporządzenie Ministra RiRW – w sprawie szkoleń dla podmiotów MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

5 Stan prac legislacyjnych 13 aktów wykonawczych ogłoszonych w Dz.U. i 1 - czeka na publikację 5 aktów wykonawczych w trakcie procedowania: –Wspieranie gospodarstw niskotowarowych –Dostosowanie gospodarstw do standardów UE –Szkolenia dla podmiotów MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

6 Działania informacyjne Przeprowadzono szkolenia w zakresie programu rolnośrodowiskowego: – 256 doradców (ODR, Izby Rolnicze, służby ochrony przyrody, gminy) –1200 rolników Zalesiania gruntów rolnych – 460 leśników Działań PROW – pracowników KCD i centrów regionalnych, którzy prowadzili działania informacyjne dla 60 000 rolników MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

7 MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

8 MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

9 15,1 ha i więcej 12,1 do 15,0 9,1 do 12,0 6,1 do 9,0 6,0 ha i mniej Średnia powierzchnia gospodarstw w Polsce MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

10 Działanie 1. Renty strukturalne – liczba złożonych wniosków MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji pow. 3000 2000 do 2999 1000 do 1999 700 do 999 699 i mniej

11 MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

12 Działanie 3. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wg danych na dzień 30 września 2004 r. złożono 628 832 wniosków, które dotyczyły 6 475 133,47 ha. MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

13 MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

14 Działanie 5. Renty strukturalne MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

15 Działanie 5. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt. Wg. stanu na dzień 30 listopada 2004 r. złożono 3595 wniosków, z tego 3580 wniosków dotyczyło pakietu S02 - Rolnictwo ekologiczne. MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

16 MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

17 Działanie 5. Zalesianie gruntów rolnych. Do dnia 1 grudnia 2004 r. złożono 158 wniosków. Wg danych na dzień 26 listopada powierzchnia przeznaczona do zalesienia to 365,44 ha, a kwota zaangażowanych środków to 2 763 901,468 PLN. MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

18 MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

19 Działanie 8. Pomoc techniczna Wg stanu na dzień 30 listopada 2004 r. złożono 18 wniosków na łączną kwotę 7 322 458 PLN. MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji

20 MRiRW, DROW: Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW, Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 – stan realizacji


Pobierz ppt "Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Stan realizacji Informacja dla Komitetu Monitorującego PROW Warszawa, 3 grudnia 2004 r. Departament Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google