Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HYDROBUD Sp. z o.o. Łomża, ul. Poznańska 141B TO FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA SPECJALIZUJACA SIĘ W PRODUKCJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ICH MONTAŻU Z ROZWIĄZANIAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HYDROBUD Sp. z o.o. Łomża, ul. Poznańska 141B TO FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA SPECJALIZUJACA SIĘ W PRODUKCJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ICH MONTAŻU Z ROZWIĄZANIAMI."— Zapis prezentacji:

1 HYDROBUD Sp. z o.o. Łomża, ul. Poznańska 141B TO FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA SPECJALIZUJACA SIĘ W PRODUKCJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ICH MONTAŻU Z ROZWIĄZANIAMI RECYKLINGU WÓD OCZYSZCZONYCH

2 HYDROBUD Sp. z o.o. w Łomży Biologiczno – Mechaniczne Oczyszczalnie ścieków pracujące na bazie aktywnej biologicznie zawiesiny osadu czynnego i napowietrzania Wysoka jakość oczyszczania Małe koszty inwestycji Małe koszty eksploatacyjne Prosta instalacja Bezgłośne i bezzapachowe działanie Długi czas użytkowania Umożliwia odzyskanie i ponowne wykorzystanie wody Prosta obsługa Małe wymiary HYDROBUD SP. Z O.O. TO FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA SPECJALIZUJACA SIĘ W PRODUKCJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ICH MONTAŻU Z ROZWIĄZANIAMI RECYKLINGU WÓD OCZYSZCZONYCH. ZASTOSOWANIE Domki jednorodzinne Bloki Schroniska Hotele Gospodarstwa agroturystyczne Stacje benzynowe Zabudowy kolonijne Małe zakłady przemysłowe HYDROBUD Sp. z o.o. w Łomży, ul. Poznańska 141B, Łomża tel./fax , tel. kom , e – mail: APROBATA TECHNICZNA: AT/ , WYDANA DNIA 29 GRUDNIA 2006 ROKU. WAŻNA DO DNIA ROKU. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, Warszawa. UWAGA ROLNICY!!! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ 50 % KOSZTÓW BUDOWY OCZYSZCZALNI DLA WASZEGO GOSPODARSTWA ZE ŚRODKÓW ARiMR. OPRACUJEMY WNIOSEK, A MONTAŻ OCZYSZCZALNI ROZPOCZNIE SIĘ PO PODPISANIU UMOWY Z AGENCJĄ

3 DLACZEGO ŚCIEKI SĄ NIEBEZPIECZNE? Zawierają bakterie wywołujące choroby Zawierają bakterie wywołujące choroby Są środowiskiem życia pasożytów i grzybów Są środowiskiem życia pasożytów i grzybów Zawierają różne chemikalia Zawierają różne chemikalia Związki azotu wiążą hemoglobinę we krwi Związki azotu wiążą hemoglobinę we krwi Zanieczyszczają wody powierzchniowe i gruntowe Zanieczyszczają wody powierzchniowe i gruntowe

4 MOŻLIWOŚCI ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BYTOWO - GOSPODARCZYCH Szambo Szambo Przydomowa oczyszczalnia ścieków Przydomowa oczyszczalnia ścieków Kanalizacja zbiorcza Kanalizacja zbiorcza

5 ZANIM ZBUDUJESZ TRADYCYJNE SZAMBO – ROZWAŻ !!! Architekt nie zawsze to podpowie

6 KALKULACJA KOSZTÓW Norma zużycia wody na jednego mieszkańca w Polsce wynosi 150l/dobę Przeciętna rodzina liczy 6 osób 6 osób X 150 litrów wody = 900 litrów ścieku dziennie 900 litrów X 30 dni = litrów (27m³) 27m³ X 10 zł = 270 złotych

7 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

8 OCZYSZCZALNIA TYPU BIOCLAR

9

10 ZAMONTOWANA OCZYSZCZALNIA

11

12

13

14

15

16

17 POMOC FINANSOWA UE ) W pierwszym okresie po akcesji, tj. w latach 2004 – 2006, jednym z głównych instrumentów wsparcia rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa będą pieniądze, które może uzyskać rolnik i przedsiębiorca działający na terenach wiejskich, podejmując przedsięwzięcia przewidziane do dofinansowania w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO, zatytułowanego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W programie SPO pomoc finansowa będzie przyznawana na podobnych zasadach jak w SAPARD. Trzeba przygotować i przedstawić plan przedsięwzięcia. Po zaakceptowaniu tego planu przez ARiMR inwestor musi sfinansować realizacje inwestycji własnymi środkami lub kredytem i dopiero wtedy może wystąpić o refinansowanie, czyli zwrot – w zależności od działania – określonej części lub całości kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia.

18 W ramach SPO Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspierać będzie działania: 1) Inwestycje w gospodarstwach rolnych 2) Ułatwienie startu młodym rolnikom 3) Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów 4) Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem 5) Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych 6) Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

19 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów ZAKRES POMOCY: ZAKRES POMOCY: Wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu lub rozwijaniu przez rolników, domowników, a także osoby prawne zajmujące się prowadzeniem działalności rolniczej, dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa m.in. w zakresie: Wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu lub rozwijaniu przez rolników, domowników, a także osoby prawne zajmujące się prowadzeniem działalności rolniczej, dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa m.in. w zakresie: Agroturystyki Agroturystyki Usług związanych z turystyką i wypoczynkiem Usług związanych z turystyką i wypoczynkiem Poziom udzielanej pomocy to 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż PLN w okresie realizacji programu Poziom udzielanej pomocy to 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż PLN w okresie realizacji programu

20 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Zakres pomocy: Zakres pomocy: Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: urządzeń do gromadzenia, odprowadzania, przesyłania i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego lub rolnego Budowa lub remont połączony z modernizacją urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: urządzeń do gromadzenia, odprowadzania, przesyłania i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego lub rolnego Poziom pomocy wyniesie max 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż PLN Poziom pomocy wyniesie max 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż PLN

21 PRZYKŁADY REALIZACJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 BUDOWA OCZYSZCZALNI ZBIORCZEJ – 50 m 3

48

49

50

51

52

53

54

55


Pobierz ppt "HYDROBUD Sp. z o.o. Łomża, ul. Poznańska 141B TO FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA SPECJALIZUJACA SIĘ W PRODUKCJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ICH MONTAŻU Z ROZWIĄZANIAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google