Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 23 listopada 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 23 listopada 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 23 listopada 2006 r.

2 Stan realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Według stanu na 10.11.2006 r. złożono 56 277 wniosków. Wydano 49 266 decyzji przyznających prawo do renty strukturalnej. Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne Do 10.11.2006 r. płatności otrzymało 46 673 beneficjentów, wypłacono kwotę 1 037 703 278,18 PLN

4 Nabór wniosków rozpoczęto 1.02.2005 r. (wstrzymano – 23.03.2005 r.) Nabór uruchomiono ponownie 6.11.2006 r. (wstrzymano 16.11.2006 r.) Wg stanu na 10.11.2006 r. w systemie zarejestrowano 114 712 wniosków i wydano 104 395 decyzje (dla 91,01% wnioskodawców) w ramach pierwszego naboru. W ramach drugiego naboru wg. stanu na dzień 21.11.2006 r. zarejestrowano 57 702 wniosków. Liczba beneficjentów w ramach pierwszego naboru wg. stanu na 10.11.2006 r. wynosi 103 490. Wypłacono 514 227 727,20 PLN. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 2 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

5 Według stanu na 10.11.2006 r. płatności otrzymało 1 298 005 beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: 2 410 369 364,80 PLN. W kampanii 2005 złożono 706 412 wniosków, dotyczą one 7, 06 mln ha powierzchni, Wydano 692 371 decyzji. W kampanii 2006 złożono 717 641 wnioski, dotyczą 7, 20 mln ha powierzchni. Wydano 261 979 decyzji. Działanie 3 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

6 Do 10.11.2006 r. złożono 72 569 wniosków Działanie 4Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Do 10.11.2006 r. płatności otrzymało 31 084 beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: 300 637 536,88 PLN.

7 Według stanu na dzień 10.11.2006 r. złożono: -w kampanii 2004 r. złożono 2 061 wniosków. -w kampanii 2005 r. złożono 4 379 wniosków. -w kampanii 2006 r. złożono 4 241 wniosków W ramach wniosków złożonych w roku 2004, do 10.11.2006 wydano 1 698 decyzji, a płatność otrzymało 1 698 beneficjentów W ramach wniosków złożonych w roku 2005, do 10.11.2006 wydano 4 325 decyzji, a płatność otrzymało 3 300 beneficjentów Kwota dokonanych płatności w ramach tych kampanii: 171 341 074,54 PLN. Działanie 5 Zalesianie gruntów rolnych

8 Nabór wniosków rozpoczęto 1.02.2005 r. (wstrzymano 15.03.2005 r.) Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Wg stanu na 10.11.2006 r. zarejestrowano 76 939 wniosków. Wydano 70 024 decyzji (dla 91,01% wnioskodawców) Płatność otrzymało 69 203 beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: 1 429 384 140,79 PLN

9 Nabór wniosków rozpoczęto 15.12.2004 r. Do 10.11.2006 r. złożono 72 wnioski. W dniu 16.11.2005 r. rozpoczęto wypłacanie środków. Do 10.11.2006 r. wydano 44 decyzji przyznających wsparcie - płatności otrzymało 31 grup. Kwota dokonanych płatności: 6 373 459,81 PLN. Działanie 7 Grupy producentów rolnych

10 Wnioski złożyło 43 podmiotów, w tym m.in. – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 20 – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 8 – Izby Rolnicze – 4 – Centra Doradztwa Rolniczego – 3 – Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach – 1 – Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie – 1 – Opolskie Stowarzyszenie Doradców w Łosiowie – 1 – Wigierski Park Narodowy w Krzywe – 1 – Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie – 1 Złożone wnioski opiewają na kwotę 1 098 630 PLN. Według stanu na dzień 14.11.2006 r. podpisano 15 umów z wnioskodawcami. Nabór wniosków rozpoczęto 1.10.2004 r. Do 14.11.2006 r. złożono 43 wniosków (21 wniosków w ramach I Schematu; 22 wnioski w ramach II Schematu) Działanie 8 Pomoc techniczna

11 . Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych Według stanu na dzień 10.11.2006 r. w ramach kampanii 2004 wydano 1 356 435 decyzji; Płatności otrzymało 1 351 031 (99,60%) beneficjentów. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2004: 1 167 627 396,55 PLN Według stanu na dzień 10.11.2006 r. w ramach kampanii 2005 wydano 1 435 470 decyzji; płatności otrzymało : 1 428 129 (99,48%) beneficjentów Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2005: 926 614 440,16 PLN. Według stanu na dzień 10.11.2006 r. w ramach kampanii 2006 wydano 334 598 decyzji Według stanu na 10.11.2006 r. złożono: -w kampanii 2004 złożono 1 366 055 wniosków. -w kampanii 2005 złożono 1 450 595 wniosków. -w kampanii 2006 złożono 1 431 960 wniosków

12 Liczba złożonych wniosków w ramach kampanii 2004 i 2005. Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych

13 Działanie 10 SAPARD Według stanu na dzień 10.11.2006 r. złożono 1221 wniosków. Wydano 1221 decyzji. 1216 beneficjentów otrzymało płatności w wysokości 467 168 413,58 PLN Działanie 10 SAPARD

14 Realizacja finansowa PROW

15 Do 10 listopada 2006 r. dokonano płatności w wysokości 8 433 888 680,11 PLN dla beneficjentów dziesięciu działań PROW

16 Prognoza wykorzystania środków finansowych PROW 2004 -2006


Pobierz ppt "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 23 listopada 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google