Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 23 listopada 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 23 listopada 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 23 listopada 2006 r.

2 Stan realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Nina Dobrzyńska Dyrektor Departamentu Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Według stanu na r. złożono wniosków. Wydano decyzji przyznających prawo do renty strukturalnej. Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne Do r. płatności otrzymało beneficjentów, wypłacono kwotę ,18 PLN

4 Nabór wniosków rozpoczęto r. (wstrzymano – r.) Nabór uruchomiono ponownie r. (wstrzymano r.) Wg stanu na r. w systemie zarejestrowano wniosków i wydano decyzje (dla 91,01% wnioskodawców) w ramach pierwszego naboru. W ramach drugiego naboru wg. stanu na dzień r. zarejestrowano wniosków. Liczba beneficjentów w ramach pierwszego naboru wg. stanu na r. wynosi Wypłacono ,20 PLN. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 2 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

5 Według stanu na r. płatności otrzymało beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: ,80 PLN. W kampanii 2005 złożono wniosków, dotyczą one 7, 06 mln ha powierzchni, Wydano decyzji. W kampanii 2006 złożono wnioski, dotyczą 7, 20 mln ha powierzchni. Wydano decyzji. Działanie 3 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

6 Do r. złożono wniosków Działanie 4Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Do r. płatności otrzymało beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: ,88 PLN.

7 Według stanu na dzień r. złożono: -w kampanii 2004 r. złożono wniosków. -w kampanii 2005 r. złożono wniosków. -w kampanii 2006 r. złożono wniosków W ramach wniosków złożonych w roku 2004, do wydano decyzji, a płatność otrzymało beneficjentów W ramach wniosków złożonych w roku 2005, do wydano decyzji, a płatność otrzymało beneficjentów Kwota dokonanych płatności w ramach tych kampanii: ,54 PLN. Działanie 5 Zalesianie gruntów rolnych

8 Nabór wniosków rozpoczęto r. (wstrzymano r.) Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Wg stanu na r. zarejestrowano wniosków. Wydano decyzji (dla 91,01% wnioskodawców) Płatność otrzymało beneficjentów. Kwota dokonanych płatności: ,79 PLN

9 Nabór wniosków rozpoczęto r. Do r. złożono 72 wnioski. W dniu r. rozpoczęto wypłacanie środków. Do r. wydano 44 decyzji przyznających wsparcie - płatności otrzymało 31 grup. Kwota dokonanych płatności: ,81 PLN. Działanie 7 Grupy producentów rolnych

10 Wnioski złożyło 43 podmiotów, w tym m.in. – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 20 – Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 8 – Izby Rolnicze – 4 – Centra Doradztwa Rolniczego – 3 – Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach – 1 – Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie – 1 – Opolskie Stowarzyszenie Doradców w Łosiowie – 1 – Wigierski Park Narodowy w Krzywe – 1 – Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie – 1 Złożone wnioski opiewają na kwotę PLN. Według stanu na dzień r. podpisano 15 umów z wnioskodawcami. Nabór wniosków rozpoczęto r. Do r. złożono 43 wniosków (21 wniosków w ramach I Schematu; 22 wnioski w ramach II Schematu) Działanie 8 Pomoc techniczna

11 . Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych Według stanu na dzień r. w ramach kampanii 2004 wydano decyzji; Płatności otrzymało (99,60%) beneficjentów. Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2004: ,55 PLN Według stanu na dzień r. w ramach kampanii 2005 wydano decyzji; płatności otrzymało : (99,48%) beneficjentów Kwota dokonanych płatności w ramach kampanii 2005: ,16 PLN. Według stanu na dzień r. w ramach kampanii 2006 wydano decyzji Według stanu na r. złożono: -w kampanii 2004 złożono wniosków. -w kampanii 2005 złożono wniosków. -w kampanii 2006 złożono wniosków

12 Liczba złożonych wniosków w ramach kampanii 2004 i Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych

13 Działanie 10 SAPARD Według stanu na dzień r. złożono 1221 wniosków. Wydano 1221 decyzji beneficjentów otrzymało płatności w wysokości ,58 PLN Działanie 10 SAPARD

14 Realizacja finansowa PROW

15 Do 10 listopada 2006 r. dokonano płatności w wysokości ,11 PLN dla beneficjentów dziesięciu działań PROW

16 Prognoza wykorzystania środków finansowych PROW


Pobierz ppt "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 23 listopada 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google