Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II nabór wniosków do działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II nabór wniosków do działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja."— Zapis prezentacji:

1 II nabór wniosków do działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego do spraw rozwoju regionu 19.11.2007

2 został ogłoszony w marcu 2005 wpłynęło 95 wniosków 86 wniosków z 80 gmin pozytywnie przeszło weryfikacje formalną i merytoryczną podpisano umowy o dofinansowanie wszystkich wniosków z wszystkimi 80 gminami, jedna zrezygnowała wartość podpisanych umów praktycznie wyczerpała środki z koperty regionalnej działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór I

3 Lokalizacja realizowanych projektów

4 4 kwietnia 2007 roku została wydana zgoda przez Ministerstwo Finansów na zawieranie umów do 120% dostępnej alokacji środków, z zastrzeżeniem, że wszelkie oszczędności pojawiające się po dniu 16 kwietnia 2007 r. nie będą mogły być wykorzystywane do zawierania kolejnych umów, chyba że wartość zawartych umów spadnie poniżej 100 % koperty regionalnej w czerwcu 2007 r. został ogłoszony nabór wniosków termin naboru: od 1 do 31 lipca 2007 r. działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II podstawa ogłoszenia naboru

5 liczna złożonych wniosków: 96 działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II

6 liczna złożonych wniosków: 96 działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II

7 niektóre pola wniosku wypełnione niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosków, błędnie wypełnione zestawienie rzeczowo- finansowe, brak niektórych załączników, kosztorys inwestorski niezgodny z przepisami budowlanymi, brak dokumentów stwierdzających tytuł własności nieruchomości, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II najczęściej popełniane błędy

8 nie uzupełnienie wniosku w terminie niezgodność z celami programu złożonie wniosku przez nieuprawniony podmiot wykorzystanie maksymalnego dofinansowania w poprzednim naborze błędy we wnioskach nawet po poprawkach działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II przyczyny odrzucenia

9 działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II wnioski zweryfikowane pozytywnie liczba wniosków:76 wartość ogółem: 16 445 250,22 zł koszty kwalifikowalne: 13 963 361,00 zł wnioskowane dofinansowanie: 10 185 639,00 zł w tym wnioski gmin, które nie otrzymały dofinansowania w pierwszym naborze: liczba wniosków:32 wartość ogółem: 6 644 657,48 zł koszty kwalifikowalne: 5 784 397,00 zł wnioskowane dofinansowanie: 4 383 975,00 zł

10 działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II Dostępne środki wnioski gmin, które nie otrzymały dofinansowania w pierwszym naborze: wnioskowane dofinansowanie: 4 383 975,00 zł Limit środków, do którego możliwe jest kontraktowanie w okresie 16.11.2007-15.12.200727 284 861,00 Obecny poziom kontraktacji (niezmieniony od 16.04.2007)23 852 845,80 Środki dostępne do kontraktacji w okresie 16.11.2007-15.12.2007 3 432 015,20 pozwoli to na dofinansowanie 23 z 32 wniosków gmin, które nie otrzymały dofinansowania w pierwszym naborze

11 działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II kryteria oceny wniosków 1) dochód podatkowy gminy, w której planowane jest przedsięwzięcie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 punkty b) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 1 punkt c) powyżej średniej krajowej 0 punktów 2) bezrobocie na terenie, gdzie planowane jest przedsięwzięcie: a) gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 1 punkt b) bezrobocie w powiecie, w którym planowane jest przedsięwzięcie, jest wyższe od średniej w województwie – 1 punkt 3) atrakcyjność turystyczna gminy: a) gdy spełnione jest kryterium atrakcyjności przyrodniczej – 1 punkt b) gdy spełnione jest kryterium atrakcyjności kulturowej – 1 punkt 4) kryterium regionalne – 1 punkt

12 działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II Omówienie wyników oceny

13 1) dochód podatkowy gminy, w której planowane jest przedsięwzięcie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 punkty b) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 1 punkt c) powyżej średniej krajowej 0 punktów działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II punktacja w kryterium 1

14 2) bezrobocie na terenie, gdzie planowane jest przedsięwzięcie: a) gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 1 punkt działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II punktacja w kryterium 2a

15 2) bezrobocie na terenie, gdzie planowane jest przedsięwzięcie: b) bezrobocie w powiecie, w którym planowane jest przedsięwzięcie, jest wyższe od średniej w województwie – 1 punkt działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II punktacja w kryterium 2b

16 3) atrakcyjność turystyczna gminy: a) gdy spełnione jest kryterium atrakcyjności przyrodniczej – 1 punkt działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II punktacja w kryterium 3a

17 3) atrakcyjność turystyczna gminy: b) gdy spełnione jest kryterium atrakcyjności kulturowej – 1 punkt działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II punktacja w kryterium 3b

18 4) kryterium regionalne – 1 punkt działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego Nabór II punktacja w kryterium 4

19 Nabór I Lokalizacja projektów

20 Nabór II Lokalizacja projektów

21 Nabór I i II Lokalizacja projektów


Pobierz ppt "II nabór wniosków do działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google