Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formatowanie tekstów projektów aktów normatywnych Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji 11 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formatowanie tekstów projektów aktów normatywnych Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji 11 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Formatowanie tekstów projektów aktów normatywnych Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji 11 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W dniu 4 października 2012 r. stały komitet Rady Ministrów przyjął informację nt. wdrażania opracowanego w RCL jednolitego szablonu dla projektów aktów normatywnych Komitet pozytywnie odniósł się do rozwiązań w niej przedstawionych i zalecił – z początkiem 2013 r. – wdrożenie i stosowanie ujednoliconego wzoru formatowania tekstu aktu normatywnego (szablonu)

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia Ujednolicenie wyglądu projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez różne organy oraz wyglądu aktów skierowanych do ogłoszenia Zapewnienie jednoznaczności jednostek redakcyjnych projektu aktu normatywnego i jego zgodności z Zasadami techniki prawodawczej Zmniejszenie czasochłonności związanej z konwersją projektu aktu normatywnego na wszystkich etapach procesu legislacyjnego oraz przy ogłaszaniu aktu Przygotowanie do ogłaszania aktów normatywnych w postaci tekstu strukturalnego (XML) 3

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycja Jednolity, wspólny szablon na wszystkich etapach procesu legislacyjnego, od projektu do ogłoszenia aktu, wypracowany przez legislatorów rządowych i parlamentarnych

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły rozwiązania Szablon MS Word, dający możliwość korzystania także z innych edytorów (Open Office, Office Libre) Ustalone, niezmienne zasady formatowania jednostek redakcyjnych (blokada niektórych funkcji) Nazwy stylów odnoszące się do nazw jednostek redakcyjnych i systematyzacyjnych aktu normatywnego Ok. 250 stylów, w tym ok. 40 podstawowych Makroinstrukcje wspierające typowe czynności legislatora (na razie tylko w MS Word) 5

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szablon udostępniony na stronie RCL

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wygląd ekranu

9 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wygląd ekranu

10 10 Funkcjonowanie szablonu Szablon projektu.dotm Kod makroinstrukcji Początkowa zawartość Definicje stylów Dokument1.docx Początkowa zawartość Definicje stylów Nowy plik Makroinstrukcji szukaj w pliku Szablon projektu.dotm Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Nazwy stylów (1) Nazwy stylów składają się ze skrótu nazwy jednostki redakcyjnej pisanego wielkimi literami oraz krótkiego opisu, np.: CZĘŚĆ(KSIĘGA) – oznaczenie i przedmiot części lub księgi ART(§) – art. ustawy (§ np. rozporządzenia) UST(§) – ust. (§ np. kodeksu) PKT – punkt CZ_WSP_PKT – część wspólna punktów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Nazwy stylów (2) Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie artykułu lub punktu aktu nowelizującego zaczynają się od Z/…, np.: Z/CZĘŚCI(KSIĘGI) – zm. ozn. i przedm. części (księgi) artykułem (punktem) Z/ART(§) – zm. art. (§) artykułem (punktem) Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie litery lub tiret aktu nowelizującego zaczynają się od Z_LIT/… i Z_TIR/…, np.: Z_LIT/UST(§) – zm. ust. (§) literą Z_LIT/PKT – zm. pkt literą Z_TIR/PKT – zm. pkt tiret Z_TIR/LIT – zm. lit. tiret Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Nazwystylów (3) Nazwy stylów (3) Style, które mogą być niezbędne w wyjątkowych przypadkach (nowelizacja przepisu zmieniającego, podwójny tiret), np.: ZZ/ART(§) – zmiana zm. art. (§) ZZ/TIR_w_LIT – zmiana zm. tir. w lit. 2TIR – podwójny tiret ZZ/2TIR_w_TIR – zmiana zm. podw. tir. w tir. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Nazwystylów (4) Nazwy stylów (4) Style wykorzystywane przy formatowaniu jednostek redakcyjnych obwieszenia tekstu jednolitego TEKSTOBWIESZCZENIE(NAZWA_ORGANU_WYDAJĄCEGO_OTJ) DATA_OTJ – data wydania obwieszczenia tekstu jednolitego TYTUŁ_OTJ – przedmiot obwieszczenia tekstu jednolitego PKT_OTJ – punkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. 1. PPKT_OTJ – podpunkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. 1) CZ_WSP_PPKT_OTJ – część wsp. podpunktów w obwieszczeniu tekstu jednolitego

15 Nazwy stylów (5) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdefiniowano ponadto style znakowe, pozwalające na formatowanie czcionki tekstu aktu np.: _K_ – kursywa _P_ – pogrubienie _IG_ – indeks górny _ID_ – indeks dolny

16 Makroinstrukcje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narzędzia główne: Legislacja :

17 Makroinstrukcje – pasek narzędzi Szybki dostęp Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korekta stylów Indeks górny Indeks dolny Usunięcie kolorów Zmiana numeracji Przejście do nowelizacji/ aktu głównego Przejście do jednostki redakcyjnej niższego/ wyższego stopnia Kolory do wyróżniania tekstu Pogrubienie Kursywa Wstawienie zakładki Usunięcie stylu znakowego

18 Makroinstrukcje - przykłady Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób działania makroinstrukcji Przejście do jednostki redakcyjnej niższego stopnia i Przejście do jednostki wyższego stopnia Sposób działania makroinstrukcji Przejście do nowelizacji i Przejście do aktu głównego

19 Zapraszam na warsztatową część zajęć Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Formatowanie tekstów projektów aktów normatywnych Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji 11 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google