Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formatowanie tekstów projektów aktów normatywnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formatowanie tekstów projektów aktów normatywnych"— Zapis prezentacji:

1 Formatowanie tekstów projektów aktów normatywnych
Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji 11 października 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W dniu 4 października 2012 r. stały komitet Rady Ministrów przyjął informację nt. wdrażania opracowanego w RCL jednolitego szablonu dla projektów aktów normatywnych Komitet pozytywnie odniósł się do rozwiązań w niej przedstawionych i zalecił – z początkiem 2013 r. – wdrożenie i stosowanie ujednoliconego wzoru formatowania tekstu aktu normatywnego (szablonu) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Założenia Ujednolicenie wyglądu projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez różne organy oraz wyglądu aktów skierowanych do ogłoszenia Zapewnienie jednoznaczności jednostek redakcyjnych projektu aktu normatywnego i jego zgodności z Zasadami techniki prawodawczej Zmniejszenie czasochłonności związanej z konwersją projektu aktu normatywnego na wszystkich etapach procesu legislacyjnego oraz przy ogłaszaniu aktu Przygotowanie do ogłaszania aktów normatywnych w postaci tekstu strukturalnego (XML) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Propozycja Jednolity, wspólny szablon na wszystkich etapach procesu legislacyjnego, od projektu do ogłoszenia aktu, wypracowany przez legislatorów rządowych i parlamentarnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Szczegóły rozwiązania
Szablon MS Word, dający możliwość korzystania także z innych edytorów (Open Office, Office Libre) Ustalone, niezmienne zasady formatowania jednostek redakcyjnych (blokada niektórych funkcji) Nazwy stylów odnoszące się do nazw jednostek redakcyjnych i systematyzacyjnych aktu normatywnego Ok. 250 stylów, w tym ok. 40 podstawowych Makroinstrukcje wspierające typowe czynności legislatora (na razie tylko w MS Word) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Szablon udostępniony na stronie RCL
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wygląd ekranu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wygląd ekranu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Funkcjonowanie szablonu
Szablon projektu.dotm Dokument1.docx Nowy plik Definicje stylów Definicje stylów Kod makroinstrukcji Makroinstrukcji szukaj w pliku Szablon projektu.dotm Początkowa zawartość Początkowa zawartość Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Nazwy stylów (1) Nazwy stylów składają się ze skrótu nazwy jednostki redakcyjnej pisanego wielkimi literami oraz krótkiego opisu, np.: CZĘŚĆ(KSIĘGA) – oznaczenie i przedmiot części lub księgi ART(§) – art. ustawy (§ np. rozporządzenia) UST(§) – ust. (§ np. kodeksu) PKT – punkt CZ_WSP_PKT – część wspólna punktów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Nazwy stylów (2) Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie artykułu lub punktu aktu nowelizującego zaczynają się od Z/…, np.: Z/CZĘŚCI(KSIĘGI) – zm. ozn. i przedm. części (księgi) artykułem (punktem) Z/ART(§) – zm. art. (§) artykułem (punktem) Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie litery lub tiret aktu nowelizującego zaczynają się od Z_LIT/… i Z_TIR/…, np.: Z_LIT/UST(§) – zm. ust. (§) literą Z_LIT/PKT – zm. pkt literą Z_TIR/PKT – zm. pkt tiret Z_TIR/LIT – zm. lit. tiret Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Nazwy stylów (3) Style, które mogą być niezbędne w wyjątkowych przypadkach (nowelizacja przepisu zmieniającego, podwójny tiret), np.: ZZ/ART(§) – zmiana zm. art. (§) ZZ/TIR_w_LIT – zmiana zm. tir. w lit. 2TIR – podwójny tiret ZZ/2TIR_w_TIR – zmiana zm. podw. tir. w tir. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Nazwy stylów (4) Style wykorzystywane przy formatowaniu jednostek redakcyjnych obwieszenia tekstu jednolitego TEKST”OBWIESZCZENIE”(NAZWA_ORGANU_WYDAJĄCEGO_OTJ) DATA_OTJ – data wydania obwieszczenia tekstu jednolitego TYTUŁ_OTJ – przedmiot obwieszczenia tekstu jednolitego PKT_OTJ – punkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. „1.” PPKT_OTJ – podpunkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. „1)” CZ_WSP_PPKT_OTJ – część wsp. podpunktów w obwieszczeniu tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Nazwy stylów (5) Zdefiniowano ponadto style znakowe, pozwalające na formatowanie czcionki tekstu aktu np.: _K_ – kursywa _P_ – pogrubienie _IG_ – indeks górny _ID_ – indeks dolny Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Makroinstrukcje Narzędzia główne: Legislacja:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Makroinstrukcje – pasek narzędzi Szybki dostęp
Korekta stylów Indeks górny Indeks dolny Usunięcie kolorów Zmiana numeracji Przejście do nowelizacji/ aktu głównego Przejście do jednostki redakcyjnej niższego/ wyższego stopnia Kolory do wyróżniania tekstu Pogrubienie Kursywa Wstawienie zakładki Usunięcie stylu znakowego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Makroinstrukcje - przykłady
Sposób działania makroinstrukcji „Przejście do jednostki redakcyjnej niższego stopnia” i „Przejście do jednostki wyższego stopnia” Sposób działania makroinstrukcji „Przejście do nowelizacji” i „Przejście do aktu głównego” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Zapraszam na warsztatową część zajęć
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Formatowanie tekstów projektów aktów normatywnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google