Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ujednolicenie sposobu formatowania projektów aktów normatywnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ujednolicenie sposobu formatowania projektów aktów normatywnych"— Zapis prezentacji:

1 Ujednolicenie sposobu formatowania projektów aktów normatywnych
Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji 15 i 16 lutego 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Stan obecny Brak jednolitego sposobu formatowania projektów aktów normatywnych - różne standardy w poszczególnych instytucjach Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 MINISTERSTWO Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 RADA MINISTRÓW Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 DZIENNIK USTAW Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Problemy Czasochłonność przeformatowywania projektu aktu normatywnego na różnych etapach procesu legislacyjnego oraz przy ogłaszaniu aktu Ryzyko błędu przy przeformatowywaniu Zagrożenia integralności, np. tekst ukryty Trudna automatyczna analiza i konwersja Wydłużony czas przygotowywania aktów normatywnych do publikacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Założenia Ujednolicenie postaci projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez różne organy a także postaci ogłaszanej tego aktu Zapewnienie jednoznaczności jednostek redakcyjnych projektu aktu normatywnego i jego zgodności z Zasadami techniki prawodawczej Zmniejszenie czasochłonności związanej z konwersją projektu aktu normatywnego na różnych etapach procesu legislacyjnego oraz przy ogłaszaniu aktu Przygotowanie do ogłaszania aktów normatywnych w postaci tekstu strukturalnego (XML) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Propozycja Jednolity, wspólny szablon od projektu do ogłoszenia aktu, wypracowany przez legislatorów rządowych i parlamentarnych Ustalone, niezmienne zasady formatowania jednostek redakcyjnych (blokada niektórych funkcji) Wykorzystanie stylów jako standardowych narzędzi edytora Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Szczegóły rozwiązania
Szablon MS Word, dający możliwość korzystania także z innych edytorów (Open Office, Office Libre) Nazwy stylów odnoszące się do nazw jednostek redakcyjnych i systematyzacyjnych aktu normatywnego Ok. 180 stylów, w tym ok. 40 podstawowych Makroinstrukcje wspierające typowe czynności legislatora (na razie tylko w MS Word) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 W dniu 4 października 2012 r. stały komitet Rady Ministrów przyjął informację nt. wdrażania opracowanego w RCL jednolitego szablonu dla projektów aktów normatywnych Komitet pozytywnie odniósł się do rozwiązań w niej przedstawionych i zalecił – z początkiem 2013 r. – wdrożenie i stosowanie ujednoliconego wzoru formatowania tekstu aktu normatywnego (szablonu) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Szablon udostępniony na stronie RCL
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Wygląd ekranu MS Word Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Przykład ustawy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Nazwy stylów Nazwy stylów składają się ze skrótu nazwy jednostki redakcyjnej pisanego wielkimi literami oraz krótkiego opisu, np.: CZĘŚĆ(KSIĘGA) – oznaczenie i przedmiot części lub księgi ART(§) – art. ustawy (§ np. rozporządzenia) UST(§) – ust. (§ np. kodeksu) PKT – punkt CZ_WSP_PKT – część wspólna punktów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Nazwy stylów Nazwy stylów nowelizacji zawierają informacje
jakim przepisem aktu zmieniającego wprowadzana jest zmiana oraz jaki przepis aktu zmienianego jest nowelizowany Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Nazwy stylów Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie artykułu lub punktu aktu nowelizującego zaczynają się od Z/…, np.: Z/CZĘŚCI(KSIĘGI) – zm. ozn. i przedm. części (księgi) artykułem (punktem) Z/ART(§) – zm. art. (§) artykułem (punktem) Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie litery lub tiret aktu nowelizującego zaczynają się od Z_LIT/… i Z_TIR/…, np.: Z_LIT/UST(§) – zm. ust. (§) literą Z_LIT/PKT – zm. pkt literą Z_TIR/PKT – zm. pkt tiret Z_TIR/LIT – zm. lit. tiret Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Nazwy stylów Zdefiniowano także style, które mogą być niezbędne w wyjątkowych przypadkach (nowelizacja przepisu zmieniającego, podwójny tiret), np.: ZZ/ART(§) – zmiana zm. art. (§) ZZ/TIR_w_LIT – zmiana zm. tir. w lit. 2TIR – podwójny tiret ZZ/2TIR_w_TIR – zmiana zm. podw. tir. w tir. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Makroinstrukcje Konwersja Korekta z kolorem Usunięcie kolorów
Pokazanie stylów w komentarzach Zagłębienie nowelizacji Spłycenie nowelizacji Zagłębienie jednostki redakcyjnej Spłycenie jednostki redakcyjnej Pogrubienie Kursywa Górny indeks Korekta stylów Dolny indeks Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Ujednolicenie sposobu formatowania projektów aktów normatywnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google