Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł pracy inżynierskiej PL Tytuł pracy inżynierskiej ENG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł pracy inżynierskiej PL Tytuł pracy inżynierskiej ENG"— Zapis prezentacji:

2 Tytuł pracy inżynierskiej PL Tytuł pracy inżynierskiej ENG
Poznan University of Technology Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Miejsce na nazwę instytutu. Miejsce na nazwę zakładu. Studia stacjonarne II stopnia Tytuł pracy inżynierskiej PL Tytuł pracy inżynierskiej ENG Akapit2: Rysunki i wykresy mogą być wykonane techniką dowolną (wskazana technika komputerowa) Wnioski: Spis literatury cytowanej w tekście poprzedzony wyrazem Literatura należy zamieścić pod ostatnim rozdziałem artykułu. Pozycje literatury zestawić w kolejności cytowania i poprzedzić kolejnymi numerami w nawiasach kwadratowych. Opis pozycji literatury uzależniony jest od rodzaju publikacji. W przypadku książki (np. [1]) należy podać: inicjały imion i nazwisko(a) autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania. W przypadku czasopisma (np. [2]) podaje się: inicjały imion i nazwisko(a) autora(ów), tytuł czasopisma, tom, numer, rok wydania, numer strony. W przypadku cytowania pracy doktorskiej lub patentu należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę instytucji lub firmy, którą reprezentuje autor, datę i numer patentu. Odniesienia do stron internetowych powinny zawierać nazwę firmy, do której witryna należy i dokładny adres strony www. Literatura: [1] Autorzy: Tytuł pracy, Wydanie, miejsce, rok wydania. [2] Autorzy: Tytuł artykułu, Nazwa czasopisma i numer, rok wydania, strony od-do. [3] Autorzy: Tytuł artykułu, Nazwa konferencji lub materiałów konferencyjnych, miejsce konferencji, miesiąc i rok, strony od-do. 5- najważniejszych pozycji Wprowadzenie: Szablon nr 1 – praca typowo teoretyczna (badawcza i analityczna) Wstawione rysunki mają charakter przykładowy i należy je zmienić zgodnie z charakterystyką tematyki pracy. Na bieżącym polu należy umieścić: Rozwinięcie: Instrukcja przedstawia przykładowy układ i wymagania techniczne (przykładowe tło), dotyczące prac dyplomowych przygotowywanych do wykonania postera. Poster powinien być drukowany w formacie A2 w kolorze na usztywnieniu. Cały tekst pracy należy pisać czcionką wysokości pkt. Times New Roman CE lub Arielem z pojedynczą interlinią i obustronnym wyrównaniem. Akapit pierwszego wiersza w tekście rozdziału należy przyjąć jako równy ok. 0,5cm. Ze względu na ograniczoną objętość całego tekstu nie należy robić żadnych dodatkowych odstępów między poszczególnymi akapitami tekstu. Praca powinna zawierać: zwięzły opis rozważanych zagadnień wraz z problematyką pracy oraz przedstawienie celu pracy. Wzory matematyczne należy pisać czcionką Times New Roman o wysokości 14 pkt. za pomocą edytora równań Wzory należy oddzielać od tekstu 1. wierszem wolnym. Powołując się w tekście na wzory, numery wzorów należy umieszczać w nawiasach okrągłych. Opis wykresu Opis zdjęcia związanego z tematyką pracy. Autor – imię nazwisko Promotor – imię nazwisko. Poznań dnia XX.XX.XXXX r

3 Tytuł pracy dyplomowej PL Tytuł pracy dyplomowej ENG
Poznan University of Technology Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Miejsce na nazwę instytutu. Miejsce na nazwę zakładu. Studia stacjonarne II stopnia Tytuł pracy dyplomowej PL Tytuł pracy dyplomowej ENG Wprowadzenie: Szablon nr 2 – praca typowo projektowa. Wstawione rysunki mają charakter przykładowy i należy je zmienić zgodnie z charakterystyką tematyki pracy. Na bieżącym polu należy umieścić: Dane wyjściowe :opis konstrukcji – np. Stalowa konstrukcja wsporcza z trybunami Dachowe dźwigary kratowe Lekkie pokrycie dachowe Instrukcja przedstawia przykładowy układ i wymagania techniczne (przykładowe tło), dotyczące prac dyplomowych przygotowywanych do wykonania postera. Poster powinien być drukowany w formacie A2 w kolorze na usztywnieniu. Cały tekst pracy należy pisać czcionką wysokości pkt. Times New Roman CE lub Arielem z pojedynczą interlinią i obustronnym wyrównaniem. Akapit pierwszego wiersza w tekście rozdziału należy przyjąć jako równy ok. 0,5cm. Ze względu na ograniczoną objętość całego tekstu nie należy robić żadnych dodatkowych odstępów między poszczególnymi akapitami tekstu. Praca powinna zawierać: zwięzły opis rozważanych zagadnień wraz z problematyką pracy oraz przedstawienie celu pracy. Wzory matematyczne należy pisać czcionką Times New Roman o wysokości 14 pkt. za pomocą edytora równań Wzory należy oddzielać od tekstu 1. wierszem wolnym. Powołując się w tekście na wzory, numery wzorów należy umieszczać w nawiasach okrągłych. Literatura np.: [1] Autorzy: Tytuł pracy, Wydanie, miejsce, rok wydania. [2] Autorzy: Tytuł artykułu, Nazwa czasopisma i numer, rok wydania, strony od-do. [3] Autorzy: Tytuł artykułu, Nazwa konferencji lub materiałów konferencyjnych, miejsce konferencji, miesiąc i rok, strony od-do. 5- najważniejszych pozycji Zakres pracy: Założenia projektowe Obliczenia statyczno –wytrzymałościowe Opis techniczny konstrukcyjny Rysunki architektoniczno budowlane i konstrukcyjne Opis rysunków Miejsce na przykładową wizualizację Autor – imię nazwisko Promotor – imię nazwisko. BK Poznań dnia XX.XX.XXXX r


Pobierz ppt "Tytuł pracy inżynierskiej PL Tytuł pracy inżynierskiej ENG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google