Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia do projektu ustawy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Justyna Malicka - główny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia do projektu ustawy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Justyna Malicka - główny."— Zapis prezentacji:

1 Założenia do projektu ustawy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Justyna Malicka - główny specjalista ds. legislacji, Wanda Palińska - główny specjalista ds. legislacji Ministerstwo Finansów Departament Prawny

2 Regulamin pracy Rady Ministrów Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. (M.P. Nr 13,poz.221) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Elementy założeń zwięzłe przedstawienie celu projektowanej ustawy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Elementy założeń zakres przewidywanej regulacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Elementy założeń Zwięzłe przedstawienie zasadniczych kwestii wymagających uregulowania – w tym zniesienie dotychczasowych lub powołanie nowych organów lub instytucji

6 Odrębną część projektu założeń projektu ustawy stanowi przedstawienie: 1) testu regulacyjnego, 2) wyników konsultacji.

7 Test regulacyjny 1)wstępna analiza ekonomiczna, finansowa, społeczna, w tym oszacowanie obciążeń regulacyjnych, 2)porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach, 3)wskazanie osoby odpowiedzialnej za projekt. Katalog otwarty

8 Wyniki konsultacji Obligatoryjnie: Jeżeli zostały przeprowadzone, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgnięcia opinii wynika z obowiązujących przepisów

9 Opracowanie projektu ustawy Rządowe Centrum Legislacji na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy opracowuje projekt ustawy

10 Opracowanie projektu ustawy współpraca RCL organ wnioskujący Opracowanie projektu ustawy następuje we współpracy z organem wnioskującym

11 Opracowanie projektu ustawy współpraca RCL organ wnioskujący Organ wnioskujący przekazuje RCL: 1)szczegółowe propozycje rozwiązań niezbędnych do opracowania projektu ustawy 2)przedstawia informacje i wyjaśnienia dotyczące projektu

12 Opracowanie projektu ustawy Zagadnienia o charakterze legislacyjnym związane z opracowywaniem projektu ustawy rozstrzyga RCL

13 Opracowanie projektu ustawy Rządowe Centrum Legislacji przekazuje projekt ustawy organowi wnioskującemu, który może zgłosić na piśmie uwagi do projektu ustawy (mając na względzie konieczność zgodności projektu ustawy z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami projektu ustawy)

14 Opracowanie projektu ustawy Jeżeli organ wnioskujący zgłosił uwagi, Rządowe Centrum Legislacji opracowuje nowy projekt ustawy

15 Zagadnienia Zwięzłe przedstawienie zasadniczych kwestii wymagających uregulowania (na przykładzie) Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa Projektu założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej

16 Zagadnienia Zasady współpracy Rządowego Centrum Legislacji i organu wnioskującego przy opracowywaniu projektu ustawy

17 Zagadnienia Zmiany o charakterze legislacyjnym a zmiany merytoryczne przepisów (na przykładach)

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Założenia do projektu ustawy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Justyna Malicka - główny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google