Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Plany ustawodawcze w obszarze ubezpieczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Plany ustawodawcze w obszarze ubezpieczeń"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Plany ustawodawcze w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce Warszawa, 8 maja 2008r.

2 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Grupa Robocza ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych działająca w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Kwestia tzw. podwójnego ubezpieczenia. Propozycja wprowadzenia możliwości rozwiązania jednej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych /analogicznie: umowy ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych/ w sytuacji jednoczesnego zawarcia umowy z innym ubezpieczycielem............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Kwestia tzw. podwójnego ubezpieczenia. Problemy, które mogą się pojawić w przypadku przyjęcia powyższej propozycji: - skutki złożenia oświadczenia woli (z mocą wsteczną - ex tunc, czy też od teraz - ex nunc), - kontrola nad składaniem takich oświadczeń podmiot weryfikujący oświadczenie ubezpieczającego, - kwestia złożenia takiego oświadczenie i przyjęcia go przez ubezpieczyciela przy jednoczesnym braku podwójnego ubezpieczenia, - określenie, w jakim terminie uprawnienie do rozwiązania umowy może być zrealizowane............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego – kwestia ważności dokumentu wygenerowanego elektronicznie. Regulacje ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U.2003.211.2064) oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Forma składania i doręczania oświadczeń woli oraz zawiadomień w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego. Zmiana zasady pisemności składanych oświadczeń i doręczania ich listem poleconym zawarta w art.18 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na ogólne zasady prawa cywilnego............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Termin powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Propozycja, aby za datę powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy przyjąć datę nadania przesyłki poleconej/listu – regulacja szczególna w stosunku do art. 61 §1 kodeksu cywilnego............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Kwestia dotycząca przyjmowania przez agentów ubezpieczeniowych oświadczeń woli o wypowiedzeniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Zakres umowy agencyjnej, regulacja art. 4 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym - administrowanie i wykonywanie umów ubezpieczenia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9 Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Prace na forum UE - dyrektywa konsolidacyjna Przedmiotowa dyrektywa ma na celu konsolidację w jedną ujednoliconą wersję 5 tzw. dyrektyw komunikacyjnych UE. Cel projektu - uproszczenie i uczynienie bardziej klarownymi przepisów prawa wspólnotowego dotyczących ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, dzięki skonsolidowaniu pięciu dyrektyw stanowiących wobec siebie akty zmieniające w jeden usystematyzowany akt ujednolicony............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Pobierz ppt "Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego Wydział Systemu Emerytalnego i Ubezpieczeń Obowiązkowych Plany ustawodawcze w obszarze ubezpieczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google