Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych Jarosław Deminet Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych Jarosław Deminet Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji."— Zapis prezentacji:

1 Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych Jarosław Deminet Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji 4 września 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W dniu 4 października 2012 r. stały komitet Rady Ministrów przyjął informację nt. wdrażania opracowanego w RCL jednolitego szablonu dla projektów aktów normatywnych Komitet pozytywnie odniósł się do rozwiązań w niej przedstawionych i zalecił – z początkiem 2013 r. – wdrożenie i stosowanie ujednoliconego wzoru formatowania tekstu aktu normatywnego (szablonu)

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia Ujednolicenie postaci projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez różne organy a także postaci ogłaszanej tego aktu Zapewnienie jednoznaczności jednostek redakcyjnych projektu aktu normatywnego i jego zgodności z Zasadami techniki prawodawczej Zmniejszenie czasochłonności związanej z konwersją projektu aktu normatywnego na różnych etapach procesu legislacyjnego oraz przy ogłaszaniu aktu Przygotowanie do ogłaszania aktów normatywnych w postaci tekstu strukturalnego (XML) 3

4 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycja Jednolity, wspólny szablon od projektu do ogłoszenia aktu, wypracowany przez legislatorów rządowych i parlamentarnych Ustalone, niezmienne zasady formatowania jednostek redakcyjnych (blokada niektórych funkcji) Wykorzystanie stylów jako standardowych narzędzi edytora 4

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły rozwiązania Szablon MS Word, dający możliwość korzystania także z innych edytorów (Open Office, Office Libre) Nazwy stylów odnoszące się do nazw jednostek redakcyjnych i systematyzacyjnych aktu normatywnego Ok. 200 stylów, w tym ok. 40 podstawowych Makroinstrukcje wspierające typowe czynności legislatora (na razie tylko w MS Word) 5

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szablon udostępniony na stronie RCL

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 Funkcjonowanie szablonu Szablon tekstu jednolitego 4_0.dotm Kod makroinstrukcji Początkowa zawartość Definicje stylów Dokument1.docx Początkowa zawartość Definicje stylów Nowy plik Makroinstrukcji szukaj w pliku Szablon tekstu jednolitego 4_0.dotm Inny szablon.dotm Kod makroinstrukcji Początkowa zawartość Definicje stylów Makroinstrukcji szukaj w pliku Inny szablon.dotm Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wygląd ekranu MS Word

10 Przykład obwieszczenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Przykład załącznika

12 Nazwy stylów (1) Nazwy stylów składają się ze skrótu nazwy jednostki redakcyjnej pisanego wielkimi literami oraz krótkiego opisu, np.: CZĘŚĆ(KSIĘGA) – oznaczenie i przedmiot części lub księgi ART(§) – art. ustawy (§ np. rozporządzenia) UST(§) – ust. (§ np. kodeksu) PKT – punkt CZ_WSP_PKT – część wspólna punktów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Nazwy stylów (2) Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie artykułu lub punktu aktu nowelizującego zaczynają się od Z/…, np.: Z/CZĘŚCI(KSIĘGI) – zm. ozn. i przedm. części (księgi) artykułem (punktem) Z/ART(§) – zm. art. (§) artykułem (punktem) Nazwy stylów nowelizacji wprowadzonych na poziomie litery lub tiret aktu nowelizującego zaczynają się od Z_LIT/… i Z_TIR/…, np.: Z_LIT/UST(§) – zm. ust. (§) literą Z_LIT/PKT – zm. pkt literą Z_TIR/PKT – zm. pkt tiret Z_TIR/LIT – zm. lit. tiret Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Nazwystylów (3) Nazwy stylów (3) Style, które mogą być niezbędne w wyjątkowych przypadkach (nowelizacja przepisu zmieniającego, podwójny tiret), np.: ZZ/ART(§) – zmiana zm. art. (§) ZZ/TIR_w_LIT – zmiana zm. tir. w lit. 2TIR – podwójny tiret ZZ/2TIR_w_TIR – zmiana zm. podw. tir. w tir. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Nazwystylów (4) Nazwy stylów (4) Style wykorzystywane przy formatowaniu jednostek redakcyjnych obwieszenia tekstu jednolitego TEKSTOBWIESZCZENIE(NAZWA_ORGANU_WYDAJĄCEGO_OTJ) DATA_OTJ – data wydania obwieszczenia tekstu jednolitego TYTUŁ_OTJ – przedmiot obwieszczenia tekstu jednolitego PKT_OTJ – punkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. 1. PPKT_OTJ – podpunkt obwieszczenia tekstu jednolitego np. 1) CZ_WSP_PPKT_OTJ – część wsp. podpunktów w obwieszczeniu tekstu jednolitego

16 Nazwy stylów (5) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdefiniowano ponadto style znakowe, pozwalające na formatowanie czcionki tekstu aktu np.: _K_ – kursywa _P_ – pogrubienie _IG_ – indeks górny _ID_ – indeks dolny

17 Makroinstrukcje Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narzędzia główne: Legislacja :

18 Makroinstrukcje - przykłady (1) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób działania makroinstrukcji Przejście do jednostki redakcyjnej niższego stopnia i Przejście do jednostki wyższego stopnia Sposób działania makroinstrukcji Przejście do nowelizacji i Przejście do aktu głównego

19 Makroinstrukcje - przykłady (2) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób działania makroinstrukcji Korekta formatowania dokumentu

20 Makroinstrukcje - przykłady (3) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób działania makroinstrukcji Korekta formatowania dokumentu z wyróżnieniem kolorami wszystkich jednostek

21 Makroinstrukcje - przykłady (4) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób działania makroinstrukcji Korekta formatowania dokumentu ze wskazaniem nazw stylów wszystkich jednostek

22 Makroinstrukcje – pasek narzędzi Szybki dostęp Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Korekta stylów Indeks górny Indeks dolny Usunięcie kolorów Zmiana numeracji Przejście do nowelizacji/ aktu głównego Przejście do jednostki redakcyjnej niższego/ wyższego stopnia Kolory do wyróżniania tekstu Pogrubienie Kursywa Wstawienie zakładki Usunięcie stylu znakowego

23 Zapraszamy na warsztatową część zajęć Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Zasady korzystania z jednolitego szablonu aktów prawnych przy formatowaniu tekstów jednolitych Jarosław Deminet Krzysztof Madej Rządowe Centrum Legislacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google