Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Microsoft® Office Word 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Microsoft® Office Word 2007"— Zapis prezentacji:

1 Program Microsoft® Office Word 2007
ZSOiZ we Lwówku Śl. przedstawia: Program Microsoft® Office Word 2007 [Uwagi do wykładowcy: Aby uzyskać szczegółowe instrukcje pomocy dotyczące dostosowywania tego szablonu, zobacz ostatni slajd. Zobacz też dodatkowy tekst lekcji znajdujący się w okienku notatek niektórych slajdów. Ta prezentacja zawiera animacje Macromedia Flash, dlatego zapisanie szablonu może spowodować wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego dotyczącego informacji osobistych. O ile informacje nie zostaną dodane do właściwości samych plików Flash, to ostrzeżenie nie będzie miało zastosowania do prezentacji. Należy kliknąć przycisk OK w oknie komunikatu.] Poznaj doskonale ten program

2 Poznaj doskonale ten program
Zawartość kursu Omówienie. Czy znasz już ten produkt? Lekcja 1. Informacje o Wstążce Lekcja 2. Znajdowanie najczęściej używanych poleceń Lekcja 3. Nowy format pliku Pierwsze dwie lekcje zawierają listę proponowanych zadań. Każda lekcja zawiera zestaw pytań testowych. Poznaj doskonale ten program

3 Omówienie. Czy znasz już ten produkt?
Program Word 2007 jest już dostępny. Warto się z nim zapoznać, ponieważ został zaprojektowany w taki sposób, aby działał lepiej i umożliwiał bardziej produktywną pracę niż poprzednie wersje. Wygląd programu został jednak nieco zmieniony. Ten kurs umożliwia szybkie zapoznanie się z nowym sposobem działania. Uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej wykorzystać możliwości nowej i łatwiejszej w obsłudze wersji programu Word oraz jak wykonywać typowe czynności. Poznaj doskonale ten program

4 Poznaj doskonale ten program
Cele kursu Posługiwanie się Wstążką — nowym elementem interfejsu, który sprawia, że obsługa programu Word jest znacznie łatwiejsza. Znajdowanie typowych poleceń niezbędnych podczas pracy. Posługiwanie się nowym formatem pliku programu Word w optymalny sposób. Poznaj doskonale ten program

5 Lekcja 1 Informacje o Wstążce

6 Poznaj doskonale ten program
Informacje o Wstążce Przy pierwszym uruchomieniu programu Word 2007 jego nowy wygląd może stanowić duże zaskoczenie. Większość zmian dotyczy Wstążki, czyli obszaru zajmującego górną część okna programu Word. Wstążka zawiera typowe polecenia umieszczone na pierwszym planie, dzięki czemu nie trzeba ich już szukać w różnych częściach programu przy wykonywaniu często powtarzanych czynności. Skąd ta zmiana? Aby ułatwić i przyspieszyć pracę. Wstążka została zaprojektowana na podstawie badań i zgromadzonych doświadczeń użytkowników, dzięki czemu polecenia są optymalnie rozmieszczone. Ta lekcja zawiera rozszerzone informacje na temat Wstążki i pracy z nią. Poznaj doskonale ten program

7 Używanie Wstążki do wykonywania typowych zadań
Wstążka zapewnia łatwość i wygodę użytkowania oraz udostępnia wszystkie typowe zadania w jednym miejscu. Można na przykład wycinać i wklejać tekst za pomocą poleceń na karcie Narzędzia główne , zmieniać formatowanie tekstu za pomocą stylu, a także zmieniać kolor tła strony na karcie Układ strony . [Uwaga do wykładowcy:Ten slajd jest prawie taki sam jak poprzedni, lecz zawiera grafikę statyczną zamiast animacji. Użyj tego slajdu, jeśli występują problemy z wyświetlaniem animacji. Usuń ten lub poprzedni slajd przed rozpoczęciem prezentacji.] Poznaj doskonale ten program

8 Co się znajduje na Wstążce?
Zapoznanie się z trzema częściami Wstążki pomoże w zrozumieniu sposobu jej używania. Wstążka zawiera karty, grupy i polecenia. Karty Na górze Wstążki jest umieszczonych siedem podstawowych kart. Każda odpowiada pewnemu obszarowi działań w programie. Grupy Każda z kart zawiera kilka grup, w których znajdują się powiązane elementy. Polecenia Polecenie to przycisk, menu lub pole służące do wprowadzania informacji. Każdy element karty został uważnie dobrany na podstawie działań użytkownika. Karta Narzędzia główne zawiera na przykład wszystkie najczęściej używane elementy, takie jak polecenia w grupie Czcionka służące do zmieniania czcionki tekstu: Czcionka, Rozmiar czcionki, Pogrubienie, Kursywa itd. Poznaj doskonale ten program

9 Przyciski uruchamiające okna dialogowe w grupach
Na pierwszy rzut oka pewne polecenia z poprzedniej wersji programu mogą być niewidoczne. Nie należy się tym przejmować. Niektóre grupy mają małą, ukośną strzałkę w prawym dolnym rogu, nazywaną przyciskiem Uruchom okno dialogowe   . Skoro już mowa o poprzednich wersjach, powstaje pytanie, czy można uzyskać wygląd i zachowanie poprzedniej wersji programu Word. Jest to niemożliwe. Jednak po bliższym poznaniu Wstążki można się przyzwyczaić do umiejscowienia elementów i łatwiej korzystać z programu. Kliknij go, aby zobaczyć więcej opcji dostępnych dla tej grupy. Zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym o znajomym wyglądzie lub w okienku zadań znanym z poprzedniej wersji programu Word. Poznaj doskonale ten program

10 Wyświetlanie dodatkowych kart
W nowej wersji programu Word niektóre karty są wyświetlane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Na przykład po wstawieniu obrazu może być konieczne przycięcie go lub zmiana sposobu zawijania tekstu wokół niego. Gdzie można znaleźć odpowiednie polecenia?  Poznaj doskonale ten program

11 Wyświetlanie dodatkowych kart
W nowej wersji programu Word niektóre karty są wyświetlane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Nie trzeba ich szukać. Zamiast tego: Po kliknięciu poza obrazem karta Narzędzia obrazów zniknie i inne grupy zostaną przywrócone. Uwaga: Narzędzia wyświetlane na żądanie pojawiają się także dla innych elementów, takich jak tabele, rysunki, diagramy i wykresy. Zaznacz obraz. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia obrazów . Kliknij kartę Formatowanie . Zostaną wyświetlone dodatkowe grupy i polecenia służące do pracy z obrazami, takie jak grupa Style obrazu . Poznaj doskonale ten program

12 Poznaj doskonale ten program
Minipasek narzędzi Niektóre polecenia formatowania są tak przydatne, że powinny być dostępne bez względu na wykonywane w danej chwili czynności. Załóżmy, że należy szybko sformatować tekst, ale jest używana karta Układ strony . Można kliknąć kartę Narzędzia główne w celu wyświetlenia opcji formatowania, ale istnieje szybszy sposób. Poznaj doskonale ten program

13 Poznaj doskonale ten program
Minipasek narzędzi Niektóre polecenia formatowania są tak przydatne, że powinny być dostępne bez względu na wykonywane w danej chwili czynności. Zaznacz tekst, przeciągając wskaźnik myszy, a następnie wskaż zaznaczenie. Minipasek narzędzi jest bardzo przydatny w przypadku opcji formatowania. Jak jednak sprawić, aby inne typy poleceń były zawsze dostępne? Należy użyć paska narzędzi Szybki dostęp. Został on opisany na następnym slajdzie. Zostanie wyświetlony rozmyty minipasek narzędzi. Po wskazaniu go zostanie wyświetlony w normalny sposób i będzie można na nim kliknąć opcję formatowania. Poznaj doskonale ten program

14 Pasek narzędzi Szybki dostęp
Pasek narzędzi Szybki dostęp to mały obszar z lewej strony, powyżej Wstążki. Zawiera on najczęściej używane polecenia: Zapisz, Cofnij i Powtórz. Na obrazie przedstawiono sposób dodawania innych ulubionych poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp, dzięki czemu będą one dostępne niezależnie od używanej karty. Można też usuwać przyciski z paska narzędzi Szybki dostęp. [Uwaga do wykładowcy:Ten slajd jest taki sam jak poprzedni, lecz zawiera grafikę statyczną zamiast animacji. Użyj tego slajdu, jeśli występują problemy z wyświetlaniem animacji. Usuń ten lub poprzedni slajd przed rozpoczęciem prezentacji.] Poznaj doskonale ten program

15 Tymczasowe ukrywanie Wstążki
Dzięki Wstążce wszystkie elementy są scentralizowane i łatwe do znalezienia. Czasami jednak znajdowanie poleceń nie jest konieczne — na przykład podczas zwykłego edytowania dokumentu, gdy jest potrzebna większa ilość miejsca na ekranie. W takim przypadku tymczasowe ukrycie Wstążki jest równie łatwe, jak jej używanie. Poznaj doskonale ten program

16 Tymczasowe ukrywanie Wstążki
Dzięki Wstążce wszystkie elementy są scentralizowane i łatwe do znalezienia. Poniżej są podane odpowiednie instrukcje: Kliknij dwukrotnie aktywną kartę. Grupy znikną i pojawi się więcej wolnego miejsca. Aby ponownie zobaczyć wszystkie polecenia, jeszcze raz kliknij dwukrotnie aktywną kartę w celu przywrócenia grup. Poznaj doskonale ten program

17 Korzystanie z klawiatury
Te slajdy zawierają informacje przeznaczone dla osób używających klawiatury. Nowy wygląd ze Wstążką oferuje nowe skróty. Ta zmiana ma dwie istotne zalety w porównaniu z poprzednimi wersjami programów pakietu Office: Dla wszystkich przycisków na Wstążce istnieją skróty. Skróty często wymagają naciśnięcia mniejszej liczby klawiszy. Poznaj doskonale ten program

18 Korzystanie z klawiatury
Nowe skróty mają też nową nazwę: porady dotyczące klawiszy. Aby użyć porad dotyczących klawiszy, naciśnij najpierw klawisz ALT. Następnie: Naciśnięcie klawisza ALT spowoduje wyświetlenie etykiet porad dotyczących klawiszy dla wszystkich kart Wstążki, poleceń paska narzędzi Szybki dostęp i przycisku Microsoft Office. Dla karty, którą chcesz wyświetlić, naciśnij klawisz podany w poradzie. Naciśnij na przykład klawisz H, aby wyświetlić kartę Narzędzia główne . To spowoduje wyświetlenie wszystkich porad dotyczących klawiszy dla poleceń tej karty. Dla wybranego polecenia naciśnij klawisz podany w poradzie. Poznaj doskonale ten program

19 Korzystanie z klawiatury
Co ze starymi skrótami klawiaturowymi? Skróty klawiaturowe rozpoczynające się od naciśnięcia klawisza CTRL są takie same jak w poprzednich wersjach programu Word. Przykłady: CTRL+C (kopiowanie), CTRL+ALT+1 (Nagłówek 1). W dalszym ciągu można używać starych skrótów klawiaturowych rozpoczynających się od naciśnięcia klawisza ALT, które pozwalały uzyskiwać dostęp do menu i poleceń w poprzednich wersjach programu Word. Jednak ze względu na to, że stare menu nie są dostępne, nie są wyświetlane żadne przypomnienia ekranowe dotyczące klawiszy liter, które należy nacisnąć. Aby użyć takiego skrótu klawiaturowego, trzeba więc znać odpowiednią sekwencję klawiszy. Poznaj doskonale ten program

20 Poznaj doskonale ten program
Propozycje ćwiczeń Korzystanie ze Wstążki. Wyświetlanie dodatkowych kart, wstawianie obrazu i praca z kartą Narzędzia obrazów.  Praca z minipaskiem narzędzi. Praca z paskiem narzędzi Szybki dostęp. Ukrywanie grup i poleceń. Używanie skrótów klawiaturowych.  [Uwaga do wykładowcy: Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Word 2007, można kliknąć łącze na slajdzie w celu przejścia do ćwiczeń w trybie online. Ćwiczenia zawierają instrukcje pomagające w wykonywaniu wymienionych zadań w programie Word. Ważne: Dostęp do instrukcji dotyczących ćwiczeń jest niemożliwy bez programu Word 2007.] Ćwiczenia w trybie online (wymagają programu Word 2007) Poznaj doskonale ten program

21 Poznaj doskonale ten program
Test 1, pytanie 1 Co się stanie, jeśli klikniesz ten przycisk   w programie Word 2007? (Wybierz jedną odpowiedź). Wstążka zostanie tymczasowo ukryta, aby było więcej miejsca na dokument. Do tekstu zostanie zastosowana czcionka o większym rozmiarze. Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. Zostanie dodane polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp. Poznaj doskonale ten program

22 Test 1, pytanie 1: odpowiedź
Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. W wielu przypadkach zostanie wyświetlone okno dialogowe, które będzie wyglądać podobnie jak w poprzednich wersjach programu Word. Poznaj doskonale ten program

23 Poznaj doskonale ten program
Test 1, pytanie 2 Gdzie jest pasek narzędzi Szybki dostęp i kiedy należy go używać? (Wybierz jedną odpowiedź). Znajduje się w lewym górnym rogu ekranu i należy umieszczać na nim ulubione polecenia. Jest wyświetlany nad tekstem i należy go używać do zmiany formatowania. Znajduje się w lewym górnym rogu ekranu i należy go używać w celu szybkiego uzyskania dostępu do dokumentu. Znajduje się na karcie Narzędzia główne i należy go używać w celu szybkiego uruchamiania lub rozpoczynania nowego dokumentu. Poznaj doskonale ten program

24 Test 1, pytanie 2: odpowiedź
Znajduje się w lewym górnym rogu ekranu i należy umieszczać na nim ulubione polecenia. Jest to mały pasek narzędzi, zawierający przyciski Zapisz, Cofnij i Powtórz. Można dodać do niego ulubione polecenia, klikając polecenie prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp. Poznaj doskonale ten program

25 Poznaj doskonale ten program
Test 1, pytanie 3 Która z poniższych czynności spowoduje wyświetlenie minipaska narzędzi? (Wybierz jedną odpowiedź). Dwukrotne kliknięcie aktywnej karty na Wstążce. Zaznaczenie tekstu. Zaznaczenie tekstu i wskazanie go. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. Poznaj doskonale ten program

26 Test 1, pytanie 3: odpowiedź
Zaznaczenie tekstu i wskazanie go. Minipasek narzędzi zostanie również wyświetlony po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy. Poznaj doskonale ten program

27 Znajdowanie najczęściej używanych poleceń
Lekcja 2 Znajdowanie najczęściej używanych poleceń

28 Znajdowanie najczęściej używanych poleceń
Nowy program Word jest wspaniały. To jeszcze nie koniec nauki. Czas poznać dokładne lokalizacje najczęściej używanych poleceń. Na przykład gdzie jest tworzony dokument? Gdzie znajdują się opcje listy punktowanej, stylów i sprawdzania pisowni? Jak działa drukowanie? Podczas tej lekcji okaże się, że w nowym programie polecenia zostały umieszczone dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Poznaj doskonale ten program

29 Rozpoczynanie pracy za pomocą przycisku Microsoft Office
Co się stało z menu Plik? Naciśnij przycisk Microsoft Office, aby się tego dowiedzieć. Obecnie to przycisk Microsoft Office służy do rozpoczynania pracy w programie Word. Przedstawione tu menu wygląda podobnie do menu Plik z poprzednich wersji programu Word. Z lewej strony menu dostępne są wszystkie polecenia przeznaczone do pracy z plikiem, takie jak polecenia do tworzenia nowych dokumentów oraz do otwierania dokumentów utworzonych wcześniej. Znajdują się tam także polecenia Zapisz i Zapisz jako. Z prawej strony menu znajduje się lista ostatnio otwieranych dokumentów. Są one zawsze widoczne, dzięki czemu nie trzeba szukać na komputerze dokumentów, które są często używane. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone menu służące do tworzenia, otwierania i zapisywania dokumentu. Poznaj doskonale ten program

30 Punktory, numery i inne elementy
Po utworzeniu dokumentu i wpisaniu tekstu zazwyczaj należy ten tekst sformatować. Wiele typowych poleceń formatowania jest widocznych na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka: Pogrubienie, Kursywa, Rozmiar czcionki i tak dalej. Jest jeszcze kilka innych poleceń, które na pewno się przydadzą. Poznaj doskonale ten program

31 Punktory, numery i inne elementy
Po utworzeniu dokumentu i wpisaniu tekstu zazwyczaj należy ten tekst sformatować. Na przykład warto przyjrzeć się wyświetlanej tu grupie Akapit , zawierającej typowe listy punktowane, numerowane i wielopoziomowe. Jeśli nie widzisz opcji często używanych we wcześniejszych wersjach programu Word, kliknij małą ukośnie skierowaną strzałkę w prawym dolnym rogu grupy, czyli przycisk Uruchom okno dialogowe. Na przykład kliknięcie tej strzałki w grupie Akapit spowoduje otwarcie znajomego okna dialogowego, w którym można określać wcięcia, sposób kontrolowania bękartów i wdów oraz wiele innych ustawień. Znajdują się tu również polecenia do tworzenia wcięć i wyrównywania. Poznaj doskonale ten program

32 Poznaj doskonale ten program
A co ze stylami? Potrzebujesz bardziej zaawansowanych i wydajniejszych funkcji formatowania niż proste polecenia pogrubienia i kursywy? Zapoznaj się ze stylami w nowej wersji programu Word. Można wybrać gotowy szybki styl lub zastosować styl wcześniej utworzony. Najczęściej używane style są wyświetlane bezpośrednio na Wstążce. Poznaj doskonale ten program

33 Poznaj doskonale ten program
A co ze stylami? Do pracy ze stylami służy karta Narzędzia główne i znajdująca się na niej grupa Style. Na obrazie przedstawiono sposób uzyskiwania wymaganych stylów. Szybkie style to gotowe style o profesjonalnym wyglądzie, które można szybko i łatwo zastosować. W tej wersji programu Word mają one nowy wygląd. Kliknij ten przycisk, aby zobaczyć jeszcze kilka gotowych szybkich stylów. Kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe, aby otworzyć okienko Style . Szybkie style nie tylko ułatwiają nadawanie dokumentom atrakcyjnego wyglądu. Dzięki zastosowaniu tych stylów można jednocześnie zmieniać wygląd różnych miejsc w dokumencie. Najczęściej używane style są wyświetlane bezpośrednio na Wstążce. W okienku Style są wyświetlane niestandardowe style utworzone przez użytkownika we wcześniejszych wersjach programu Word, a także polecenia do tworzenia nowych lub modyfikowania istniejących stylów. Poznaj doskonale ten program

34 Poznaj doskonale ten program
Malarz formatów Kolejne polecenie przyspieszające formatowanie to Malarz formatów. Znajduje się ono na lewym końcu karty Narzędzia główne, w grupie Schowek. Polecenie Malarz formatów służy do szybkiego kopiowania formatowania jednego fragmentu tekstu do innego. Aby użyć Malarza formatów, ustaw kursor w tekście, którego formatowanie chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Malarz formatów. Jeśli chcesz zmienić formatowanie w kilku miejscach, kliknij dwukrotnie przycisk Malarz formatów, tak aby pozostał naciśnięty. Następnie zaznacz tekst, do którego chcesz zastosować nowe formatowanie. Aby wyłączyć Malarza formatów, kliknij ponownie ten przycisk lub naciśnij klawisz ESC. Poznaj doskonale ten program

35 Wstawianie obrazów, hiperłączy, nagłówków i stopek
Aby nadać tekstowi odpowiedni wygląd i formę, można wstawić obrazy, obiekty clipart, wykresy lub kształty. KartaWstawianie pozwala wstawiać wiele dodatkowych informacji. Nie są to jedyne polecenia na tej karcie. Znajdują się tu też polecenia: Tabele, Hiperłącze, Nagłóweki Stopka . To jeszcze nie wszystko. Chociaż nie zostały przedstawione na ilustracji, dostępne są również numery stron, pola tekstowe i teksty WordArt. Poznaj doskonale ten program

36 Poznaj doskonale ten program
Powiększanie Po wstawieniu obiektu można przyjrzeć się bliżej jego szczegółom. W tym celu należy użyć funkcji ustawiania powiększenia. Spójrz w prawy dolny róg okna. Przeciągnij suwak w prawo, aby powiększyć dokument, lub w lewo, aby go pomniejszyć. Porady   Kliknij wartość procentową z lewej strony suwaka, aby otworzyć okno dialogowe Powiększenie, w którym można określić skalę powiększenia w procentach. Jeśli używasz myszy z kółkiem, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie obracaj kółkiem do przodu, aby powiększyć obraz, lub do tyłu, aby go pomniejszyć. Odpowiednie polecenia znajdziesz także w grupie Powiększenie na karcie Widok. Poznaj doskonale ten program

37 Sprawdzanie pisowni i gramatyki
Strzeż się błędów Po zakończeniu pracy z dokumentem, przed wydrukowaniem go lub wysłaniem w wiadomości powinna zostać sprawdzona pisownia i gramatyka. Polecenie Pisownia i gramatyka znajduje się na karcie Recenzja , ponieważ jest zwykle stosowane na etapie przeglądu wykonanej pracy. Znajduje się na lewym końcu grupy Sprawdzanie . Poznaj doskonale ten program

38 Poznaj doskonale ten program
Gotowe do wydruku? Dokument można już wydrukować — ale czy na pewno? Po pierwsze, warto sprawdzić, czy układ stron jest odpowiedni dla używanej drukarki. Wszystkie potrzebne polecenia zawiera karta Układ strony . Grupa Ustawienia strony zawiera opcje Rozmiar (8,5 x 11 cali, A4 itd.), Orientacja (pozioma i pionowa) oraz Marginesy. Ustawienia marginesów są teraz łatwo dostępne — na tym samym poziomie co inne polecenia z tej grupy. Czy pamiętasz, jak złożona była struktura poleceń we wcześniejszych wersjach (menu Plik, polecenie Ustawienia strony i tak dalej)? To już przeszłość. Poznaj doskonale ten program

39 Tak, dokument jest gotowy do drukowania
Gdy dokument będzie rzeczywiście gotowy do drukowania, przejdź z powrotem do przycisku Microsoft Office. Pamiętaj, że są dostępne następujące opcje: Te dodatkowe polecenia opisano na następnym slajdzie. Po kliknięciu polecenia Drukuj zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie . Jeśli zamiast tego wskażesz strzałkę na prawo od polecenia Drukuj, zostaną wyświetlone trzy dodatkowe polecenia. Poznaj doskonale ten program

40 Tak, dokument jest gotowy do drukowania
Gdy dokument będzie rzeczywiście gotowy do drukowania, przejdź z powrotem do przycisku Microsoft Office. Pamiętaj, że są dostępne następujące opcje: Polecenie Drukuj służy do otwierania znajomego okna dialogowego Drukowanie. Polecenie Szybkie drukowanie służy do natychmiastowego wysyłania dokumentu do drukarki. Polecenie Podgląd wydruku służy do wyświetlania podglądu wydrukowanego dokumentu. Jeśli to polecenie jest często używane, można dodać je do paska narzędzi Szybki dostęp. Drukuj Szybkie drukowanie Podgląd wydruku Poznaj doskonale ten program

41 Funkcje działające w tle
Wstążka zawiera wszystkie funkcje, które są często używane w programie Word. Teraz odnalezienie ich jest łatwiejsze niż wcześniej. Gdzie są jednak ustawienia funkcji pomocniczych, które nie dotyczą tworzenia dokumentów, lecz sterują działaniem programu Word? Należą do nich ustawienia takie jak informacje o użytkowniku, zabezpieczenia, słowniki do sprawdzania pisowni oraz funkcja Autokorekty. Poznaj doskonale ten program

42 Funkcje działające w tle
W starszych wersjach programu Word należało kliknąć polecenie Opcje w menu Narzędzia. Obecnie te ustawienia znajdują się w oknie dialogowym Opcje programu Word, które jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Opcje programu Word . Znajduje się on w menu wyświetlanym po kliknięciu przycisku Microsoft Office . Poznaj doskonale ten program

43 Poznaj doskonale ten program
Propozycje ćwiczeń Dodawanie listy punktowanej. Stosowanie szybkich stylów i pomniejszanie w celu zobaczenia wszystkich zmian. Zmienianie zestawu szybkich stylów. Używanie Malarza formatów. Wstawianie wykresu za pomocą karty Wstawianie. Wprowadzanie ogólnych zmian za pomocą karty Układ strony oraz praca z innymi kartami. Drukowanie na różne sposoby.  [Uwaga do wykładowcy: Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Word 2007, można kliknąć łącze na slajdzie w celu przejścia do ćwiczeń w trybie online. Ćwiczenia zawierają instrukcje pomagające w wykonywaniu wymienionych zadań w programie Word. Ważne: Dostęp do instrukcji dotyczących ćwiczeń jest niemożliwy bez programu Word 2007.] Ćwiczenia w trybie online (wymagają programu Word 2007) Poznaj doskonale ten program

44 Poznaj doskonale ten program
Test 2, pytanie 1 Na której karcie i w której grupie znajdują się polecenia służące do stosowania list punktowanych? (Wybierz jedną odpowiedź). W grupie Akapit na karcie Układ strony. W grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. W grupie Symbole na karcie Wstawianie. W grupie Tekst na karcie Wstawianie. Poznaj doskonale ten program

45 Test 2, pytanie 1: odpowiedź
W grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. W tym miejscu znajdują się polecenia potrzebne do stosowania list punktowanych. Porada: listy punktowane można także stosować przy użyciu minipaska narzędzi. Poznaj doskonale ten program

46 Poznaj doskonale ten program
Test 2, pytanie 2 Jak wybrać opcje wydruku w nowej wersji programu Word? (Wybierz jedną odpowiedź). Klikając przycisk Drukuj na Wstążce. Klikając przycisk Drukuj na pasku narzędzi Szybki dostęp. Używając przycisku Microsoft Office. Pierwsza i druga odpowiedź są poprawne. Poznaj doskonale ten program

47 Test 2, pytanie 2: odpowiedź
Używając przycisku Microsoft Office. Ten przycisk pozwala też otworzyć podgląd wydruku. Poznaj doskonale ten program

48 Poznaj doskonale ten program
Test 2, pytanie 3 W którym rogu znajduje się funkcja ustawiania powiększenia? (Wybierz jedną odpowiedź). W prawym górnym. W lewym górnym. W lewym dolnym. W prawym dolnym. Poznaj doskonale ten program

49 Test 2, pytanie 3: odpowiedź
W prawym dolnym. Suwak służący do powiększania i pomniejszania znajduje się w prawym dolnym rogu. Do wyświetlania poleceń powiększania można też używać menu Widok. Poznaj doskonale ten program

50 Lekcja 3 Nowy format pliku

51 Poznaj doskonale ten program
Nowy format pliku W nowej wersji programu Word wprowadzono jeszcze jedną dużą zmianę — ulepszony format pliku. Co to oznacza dla użytkownika? Dzięki nowemu formatowi pliki są mniejsze i bezpieczniejsze. Nowy format ma także inne zalety. Podczas tej lekcji dowiesz się również, co się stanie, gdy otworzysz plik w starym formacie. Poznaj doskonale ten program

52 Poznaj doskonale ten program
XML — po co ta zmiana? Nowy format pliku dokumentów programu Word jest oparty na nowych otwartych formatach XML pakietu Office. Ten format ma wiele zalet: Nie trzeba znać języka XML (Extensible Markup Language), aby korzystać z jego zalet — format ten jest obsługiwany w tle. Dodatkowe informacje o zwiększonym bezpieczeństwie dokumentów: Stosowanie formatu opartego na języku XML pozwala identyfikować pliki zawierające skrypty i makra, co ułatwia wyszukiwanie i blokowanie niepożądanego kodu lub makr. Dokumenty są bezpieczniejsze. Rozmiary plików są mniejsze. Dokumenty są mniej podatne na uszkodzenia. Poznaj doskonale ten program

53 Nowe funkcje — po co ta zmiana?
Nowy format pliku daje także możliwość korzystania z funkcji dostępnych tylko w programie Word 2007. Przykładem jest nowa funkcja grafik SmartArt™ . Na ilustracji pokazano, jak rozpocząć tworzenie takiej grafiki w programie Word. Zwróć uwagę, jak bogaty jest wybór dostępnych projektów grafiki SmartArt. Nowy format pliku obsługuje wiele innych nowych funkcji, takich jak równania matematyczne, motywy i formanty zawartości. Poznaj doskonale ten program

54 Skąd mam wiedzieć, czy używam nowego formatu pliku?
Podczas zapisywania nowego dokumentu utworzonego w programie Word automatycznie wybierany jest nowy format plików. Można to sprawdzić w oknie dialogowym Zapisywanie jako . Zauważ, że w polu Zapisz jako typ jest wyświetlany tekst Dokument programu Word. Oznacza to, że jest używany nowy format pliku. Poznaj doskonale ten program

55 Czy istnieje więcej niż jeden format pliku?
Poprzednio były stosowane tylko dwa typy plików programu Word: dokumenty i szablony (doc i dot). Rozszerzenie pliku Przeznaczenie docx Standardowy dokument programu Word bez makr ani kodu dotx Szablon programu Word bez makr ani kodu docm Dokument programu Word, który może zawierać makra lub kod dotm Szablon programu Word, który może zawierać makra lub kod W programie Word 2007 istnieją cztery typy plików: docx, dotx, docm i dotm („x” oznacza XML, natomiast „m” — makro). Szczegóły przedstawiono w tabeli. Zewnętrzną różnicę między nowymi i starymi formatami plików programu Word można zauważyć zazwyczaj tylko wtedy, gdy używa się kodu lub makr. Podstawowe dokumenty i szablony (docx i dotx) nie mogą już zawierać makr ani kodu, dzięki czemu są one bezpieczniejsze w codziennym użytkowaniu — nikt nie może „zaszyć” ukrytego kodu w dokumencie. Jednak ponieważ makra odgrywają użyteczną rolę, są jeszcze dwa dodatkowe typy plików przeznaczone do obsługi dokumentów i szablonów, które zawierają kod: docm i dotm. Poznaj doskonale ten program

56 Co z moimi starszymi dokumentami?
Warto wiedzieć, co się stanie podczas otwierania starszych dokumentów w nowej wersji programu Word. Program Word 2007 może otwierać pliki utworzone we wszystkich wcześniejszych wersjach programu Word — od wersji 1.0 aż do 2003. Program Word otwiera starsze dokumenty w trybie zgodności. Ten tryb można rozpoznać na podstawie tekstu „ (tryb zgodności)” wyświetlanego obok nazwy pliku na górze dokumentu. Poznaj doskonale ten program

57 Poznaj doskonale ten program
Tryb zgodności Co oznacza informacja o trybie zgodności? Mówiąc krótko, program Word informuje, że dany dokument używa starszego formatu plików. Ponieważ ten format nie obsługuje niektórych nowych funkcji nowej wersji programu Word, funkcje te są wyłączane lub modyfikowane w taki sposób, aby symulowały starszą wersję programu Word. W przedstawionym przykładzie dokument programu Word 2003 został otwarty w nowej wersji programu Word. Jak widać, okno dialogowe Wybieranie grafiki SmartArt nie jest wyświetlane w ogóle — zamiast niego jest wyświetlana Galeria diagramów. Ta Galeria diagramów jest taka sama jak w programie Word 2003 i ma ten sam zakres funkcji. Warto pozostawić włączony tryb zgodności, gdy wiadomo, że pliki będą udostępniane wielu osobom korzystającym ze starszych wersji programu Word. Dzięki temu dokument będzie wyświetlany tak samo jak u tych osób. Można także dowiedzieć się, z których funkcji będą mogły korzystać te osoby w swoich wersjach programu Word. Poznaj doskonale ten program

58 Konwertowanie starych plików
Czy można przekonwertować starszy dokument na nowy format pliku? Oczywiście. W dokumencie otwartym w programie Word 2007 należy kliknąć przycisk Microsoft Office , a następnie kliknąć polecenie Konwertuj w wyświetlonym menu. Konwersja pozwala korzystać z zalet nowego formatu (tworzyć mniejsze, lepiej zabezpieczone pliki itd.), a także używać nowych funkcji w ich pełnym zakresie. Przykład w pełni dostępnych nowych funkcji: można używać wszystkich opcji wyboru wyświetlanych w oknie Wybieranie grafiki SmartArt, a nie tylko ich ograniczonego zestawu. Uwaga: Jeśli w systemie Microsoft Windows® jest skonfigurowane wyświetlanie rozszerzeń plików, będzie widoczna zmiana nazwy pliku z Mój dokument.doc na Mój dokument.docx. Litera „x” oznacza język XML. Poznaj doskonale ten program

59 Udostępnianie dokumentów przy użyciu konwertera
W przypadku udostępniania dokumentów warto zapoznać się z dostępnymi metodami konwertowania. Oto typowy scenariusz, w którym jest używany konwerter. Załóżmy, że używasz nowego formatu pliku, tworząc i zapisując nowe dokumenty lub uaktualniając starsze poleceniem Konwertuj w menu otwieranym za pomocą przycisku Microsoft Office. Poznaj doskonale ten program

60 Udostępnianie dokumentów przy użyciu konwertera
W przypadku udostępniania dokumentów warto zapoznać się z dostępnymi metodami konwertowania. Oto typowy scenariusz, w którym jest używany konwerter. Twój znajomy, Janusz, ma starszą wersję programu Word — pochodzącą z pakietu Office Chcesz wysłać mu swój najnowszy dokument pocztą . Ale czy będzie mógł otworzyć ten dokument? W tym scenariuszu założono, że używana przez Janusza instalacja pakietu Office jest zaktualizowana za pomocą najnowszych poprawek i dodatków Service Pack. Tak. Gdy Janusz kliknie ten dokument, pojawi się przedstawiony na ilustracji komunikat z pytaniem, czy należy pobrać konwerter umożliwiający otwarcie tego dokumentu. Poznaj doskonale ten program

61 Udostępnianie dokumentów przy użyciu konwertera
W przypadku udostępniania dokumentów warto zapoznać się z dostępnymi metodami konwertowania. Oto typowy scenariusz, w którym jest używany konwerter. Dokument otwarty przez Janusza nie będzie wyglądał dokładnie tak samo jak dokument utworzony przez Ciebie, ponieważ nowa wersja programu Word zawiera wiele funkcji, które nie istnieją w wersji używanej przez Janusza. Uwaga: Konwerter obsługuje tylko pakiety Microsoft Office 2000 SP3, Office XP SP3 oraz Office 2003 SP1 i może być uruchamiany tylko w systemach operacyjnych Windows 2000 SP4, Windows XP SP1 oraz Windows Server® 2003. Jednak Janusz będzie mógł otworzyć dokument, pracować nad nim i odesłać go z powrotem. Poznaj doskonale ten program

62 Udostępnianie dokumentów przez zapisywanie w starszym formacie
Podejrzewasz, że używana przez Janusza instalacja pakietu Office nie jest w pełni zaktualizowana? Przed wysłaniem mu dokumentu zapisz go w starszym formacie pliku. Poniżej są podane odpowiednie instrukcje: Kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie w wyświetlonym menu wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako . Kliknij opcję Dokument programu Word 97–2003 na liście opcji. Poznaj doskonale ten program

63 Udostępnianie dokumentów przez zapisywanie w starszym formacie
Może zostać wyświetlone ostrzeżenie, że zapisanie w starszym formacie plików spowoduje utratę lub modyfikację niektórych funkcji. Jeśli na przykład dany dokument zawiera diagram, program Word poinformuje, że zostanie on przekształcony w jeden obiekt bez możliwości edycji. Dzięki temu Janusz będzie mógł zobaczyć ten diagram. Nie będzie jednak mógł go edytować, ponieważ używana przez niego wersja programu Word nie obsługuje tej nowej funkcji. Poznaj doskonale ten program

64 Poznaj doskonale ten program
Test 3, pytanie 1 Na pasku tytułu dokumentu programu Word jest wyświetlany tekst „Raport marketingowy.doc (tryb zgodności)”. Co oznacza ten tekst? (Wybierz jedną odpowiedź). Można pracować z tym dokumentem, ale nie można go zapisać. Nie można pracować z tym dokumentem, ponieważ jest on niezgodny. Można pracować z tym dokumentem, używając wszystkich nowych funkcji programu Word. Można pracować z tym dokumentem, ale program Word ograniczy dostępność niektórych nowych funkcji. Poznaj doskonale ten program

65 Test 3, pytanie 1: odpowiedź
Można pracować z tym dokumentem, ale program Word ograniczy dostępność niektórych nowych funkcji. Dokument został zapisany w starszym formacie pliku i nie obsługuje nowych funkcji programu Word. Dlatego funkcje te są ograniczone lub wyłączone. Poznaj doskonale ten program

66 Poznaj doskonale ten program
Test 3, pytanie 2 Dostajesz w wiadomości dokument programu Word Czy można go otworzyć w nowej wersji programu Word? (Wybierz jedną odpowiedź). Tak, ale zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konieczności pobrania konwertera. Tak, ale dokument zostanie otwarty w trybie zgodności. Tak, o ile najpierw zostanie włączony tryb zgodności na pasku narzędzi Szybki dostęp. Nie, w nowej wersji programu Word można otwierać tylko pliki programu Word w wersji 2002 i nowszych. Poznaj doskonale ten program

67 Test 3, pytanie 2: odpowiedź
Tak, ale dokument zostanie otwarty w trybie zgodności. Podczas pracy ze starszym formatem pliku niektóre funkcje będą ograniczone. Poznaj doskonale ten program

68 Poznaj doskonale ten program
Test 3, pytanie 3 Co się stanie po kliknięciu polecenia Konwertuj, dostępnego w menu otwieranym za pomocą przycisku Microsoft Office? (Wybierz jedną odpowiedź). Program Word uaktualni ten plik do nowego formatu pliku i zmieni jego nazwę z „dokument.doc” na „Uaktualniony: dokument.doc”. Program Word uaktualni ten plik do nowego formatu pliku i włączy nowe funkcje dostępne w nowej wersji programu Word. Program Word ograniczy dostępne funkcje, tak aby zachować zgodność z formatem pliku dokumentu. Program Word otworzy dokument w bezpiecznym trybie tylko do odczytu, dzięki czemu będzie można go wyświetlić w nowym formacie pliku. Poznaj doskonale ten program

69 Test 3, pytanie 3: odpowiedź
Program Word uaktualni plik do nowego formatu pliku i włączy nowe funkcje dostępne w nowej wersji programu Word. Ponadto, jeśli w systemie Windows skonfigurowano wyświetlanie rozszerzeń plików, będzie widoczna zmiana rozszerzenia z doc na docx. Poznaj doskonale ten program

70 Podręczna karta informacyjna
Podsumowanie zadań omówionych w tym kursie można znaleźć w dokumencie Podręczna karta informacyjna. Poznaj doskonale ten program

71 KORZYSTANIE Z TEGO SZABLONU
Ten szablon programu Microsoft Office PowerPoint® zawiera treść szkolenia dotyczącego nowych funkcji i zalet programu Word Szablon umożliwia przeprowadzenie prezentacji dla grupy osób, a w razie konieczności można go również dostosować. Treść tego szablonu opracowano na podstawie kursu szkoleniowego dostępnego w witrynie Microsoft Office Online — „Poznaj doskonale program Word 2007”. Elementy szablonu Slajd tytułowy: Pierwszy slajd zawiera tekst zastępczy, w miejsce którego należy wpisać nazwę firmy. Jeśli ten tekst jest niepotrzebny, można usunąć to pole tekstowe. Animacje: W prezentacji zostały zastosowane efekty animacji niestandardowych, takie jak Wkraczanie, Rozciąganie, Rozpraszanie i Szachownica. Wszystkie te efekty są odtwarzane w poprzednich wersjach programu PowerPoint (od wersji 2000). Aby zmienić efekty animacji, otwórz menu Pokaz slajdów, kliknij polecenie Animacja niestandardowa i użyj opcji, które się pojawią. Jeśli ta prezentacja zawiera animację Macromedia Flash: Aby odtworzyć plik Flash, należy zarejestrować na komputerze formant Microsoft ActiveX® o nazwie Shockwave Flash Object (obiekt Shockwave Flash). Aby to zrobić, pobierz najnowszą wersję programu Macromedia Flash Player z witryny firmy Macromedia w sieci Web. Przejście slajdu W pokazie stosowane jest przejście typu Ścieranie w dół. Aby zastosować inne przejście, należy w menu Pokaz slajdów kliknąć polecenie Przejście slajdu, co umożliwia pracę z dostępnymi opcjami. Hiperłącza do kursu w trybie online: Szablon zawiera łącza do wersji online tego kursu szkoleniowego. Łącza prowadzą do sesji ćwiczeń praktycznych dla każdej lekcji oraz do opublikowanego dla tego kursu dokumentu Podręczna karta informacyjna. Uwaga: Wyświetlanie sesji ćwiczeń praktycznych jest niemożliwe bez zainstalowanego programu Word 2007. Brak programu Word 2007 uniemożliwi uzyskanie dostępu do instrukcji dotyczących ćwiczeń. Nagłówki i stopki Szablon zawiera stopkę z tytułem kursu. Stopki można zmieniać i usuwać w oknie dialogowym Nagłówek i stopka (dostępnym z menu Widok). KORZYSTANIE Z TEGO SZABLONU Aby uzyskać szczegółową pomoc dotyczącą tego szablonu, zobacz okienko notatek lub wyświetl pełną stronę notatek (karta Widok).


Pobierz ppt "Program Microsoft® Office Word 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google