Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Microsoft ® Office Word 2007 Poznaj doskonale ten program ZSOiZ we Lwówku Śl. przedstawia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Microsoft ® Office Word 2007 Poznaj doskonale ten program ZSOiZ we Lwówku Śl. przedstawia:"— Zapis prezentacji:

1 Program Microsoft ® Office Word 2007 Poznaj doskonale ten program ZSOiZ we Lwówku Śl. przedstawia:

2 Poznaj doskonale ten program Zawartość kursu Omówienie. Czy znasz już ten produkt? Lekcja 1. Informacje o Wstążce Lekcja 2. Znajdowanie najczęściej używanych poleceń Lekcja 3. Nowy format pliku Pierwsze dwie lekcje zawierają listę proponowanych zadań. Każda lekcja zawiera zestaw pytań testowych.

3 Poznaj doskonale ten program Omówienie. Czy znasz już ten produkt? Program Word 2007 jest już dostępny. Warto się z nim zapoznać, ponieważ został zaprojektowany w taki sposób, aby działał lepiej i umożliwiał bardziej produktywną pracę niż poprzednie wersje. Wygląd programu został jednak nieco zmieniony. Ten kurs umożliwia szybkie zapoznanie się z nowym sposobem działania. Uczestnicy dowiedzą się, jak najlepiej wykorzystać możliwości nowej i łatwiejszej w obsłudze wersji programu Word oraz jak wykonywać typowe czynności.

4 Poznaj doskonale ten program Cele kursu Posługiwanie się Wstążką nowym elementem interfejsu, który sprawia, że obsługa programu Word jest znacznie łatwiejsza. Znajdowanie typowych poleceń niezbędnych podczas pracy. Posługiwanie się nowym formatem pliku programu Word w optymalny sposób.

5 Lekcja 1 Informacje o Wstążce

6 Poznaj doskonale ten program Informacje o Wstążce Przy pierwszym uruchomieniu programu Word 2007 jego nowy wygląd może stanowić duże zaskoczenie. Większość zmian dotyczy Wstążki, czyli obszaru zajmującego górną część okna programu Word. Wstążka zawiera typowe polecenia umieszczone na pierwszym planie, dzięki czemu nie trzeba ich już szukać w różnych częściach programu przy wykonywaniu często powtarzanych czynności. Skąd ta zmiana? Aby ułatwić i przyspieszyć pracę.

7 Poznaj doskonale ten program Używanie Wstążki do wykonywania typowych zadań Wstążka zapewnia łatwość i wygodę użytkowania oraz udostępnia wszystkie typowe zadania w jednym miejscu. Można na przykład wycinać i wklejać tekst za pomocą poleceń na karcie Narzędzia główne, zmieniać formatowanie tekstu za pomocą stylu, a także zmieniać kolor tła strony na karcie Układ strony.

8 Poznaj doskonale ten program Co się znajduje na Wstążce? Zapoznanie się z trzema częściami Wstążki pomoże w zrozumieniu sposobu jej używania. Wstążka zawiera karty, grupy i polecenia. Karty Na górze Wstążki jest umieszczonych siedem podstawowych kart. Każda odpowiada pewnemu obszarowi działań w programie. Grupy Każda z kart zawiera kilka grup, w których znajdują się powiązane elementy. Polecenia Polecenie to przycisk, menu lub pole służące do wprowadzania informacji.

9 Poznaj doskonale ten program Przyciski uruchamiające okna dialogowe w grupach Na pierwszy rzut oka pewne polecenia z poprzedniej wersji programu mogą być niewidoczne. Nie należy się tym przejmować. Niektóre grupy mają małą, ukośną strzałkę w prawym dolnym rogu, nazywaną przyciskiem Uruchom okno dialogowe. Kliknij go, aby zobaczyć więcej opcji dostępnych dla tej grupy. Zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym o znajomym wyglądzie lub w okienku zadań znanym z poprzedniej wersji programu Word.

10 Poznaj doskonale ten program Wyświetlanie dodatkowych kart W nowej wersji programu Word niektóre karty są wyświetlane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Na przykład po wstawieniu obrazu może być konieczne przycięcie go lub zmiana sposobu zawijania tekstu wokół niego. Gdzie można znaleźć odpowiednie polecenia?

11 Poznaj doskonale ten program Wyświetlanie dodatkowych kart W nowej wersji programu Word niektóre karty są wyświetlane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Zaznacz obraz. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia obrazów. Kliknij kartę Formatowanie. Zostaną wyświetlone dodatkowe grupy i polecenia służące do pracy z obrazami, takie jak grupa Style obrazu. Nie trzeba ich szukać. Zamiast tego:

12 Poznaj doskonale ten program Minipasek narzędzi Niektóre polecenia formatowania są tak przydatne, że powinny być dostępne bez względu na wykonywane w danej chwili czynności. Załóżmy, że należy szybko sformatować tekst, ale jest używana karta Układ strony. Można kliknąć kartę Narzędzia główne w celu wyświetlenia opcji formatowania, ale istnieje szybszy sposób.

13 Poznaj doskonale ten program Minipasek narzędzi Niektóre polecenia formatowania są tak przydatne, że powinny być dostępne bez względu na wykonywane w danej chwili czynności. Zaznacz tekst, przeciągając wskaźnik myszy, a następnie wskaż zaznaczenie. Zostanie wyświetlony rozmyty minipasek narzędzi. Po wskazaniu go zostanie wyświetlony w normalny sposób i będzie można na nim kliknąć opcję formatowania.

14 Poznaj doskonale ten program Pasek narzędzi Szybki dostęp Pasek narzędzi Szybki dostęp to mały obszar z lewej strony, powyżej Wstążki. Na obrazie przedstawiono sposób dodawania innych ulubionych poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp, dzięki czemu będą one dostępne niezależnie od używanej karty. Można też usuwać przyciski z paska narzędzi Szybki dostęp. Zawiera on najczęściej używane polecenia: Zapisz, Cofnij i Powtórz.

15 Poznaj doskonale ten program Tymczasowe ukrywanie Wstążki Dzięki Wstążce wszystkie elementy są scentralizowane i łatwe do znalezienia. Czasami jednak znajdowanie poleceń nie jest konieczne na przykład podczas zwykłego edytowania dokumentu, gdy jest potrzebna większa ilość miejsca na ekranie. W takim przypadku tymczasowe ukrycie Wstążki jest równie łatwe, jak jej używanie.

16 Poznaj doskonale ten program Tymczasowe ukrywanie Wstążki Dzięki Wstążce wszystkie elementy są scentralizowane i łatwe do znalezienia. 1.Kliknij dwukrotnie aktywną kartę. Grupy znikną i pojawi się więcej wolnego miejsca. 2.Aby ponownie zobaczyć wszystkie polecenia, jeszcze raz kliknij dwukrotnie aktywną kartę w celu przywrócenia grup. Poniżej są podane odpowiednie instrukcje:

17 Poznaj doskonale ten program Korzystanie z klawiatury Te slajdy zawierają informacje przeznaczone dla osób używających klawiatury. Nowy wygląd ze Wstążką oferuje nowe skróty. Dla wszystkich przycisków na Wstążce istnieją skróty. Skróty często wymagają naciśnięcia mniejszej liczby klawiszy. Ta zmiana ma dwie istotne zalety w porównaniu z poprzednimi wersjami programów pakietu Office:

18 Poznaj doskonale ten program Korzystanie z klawiatury Nowe skróty mają też nową nazwę: porady dotyczące klawiszy. 1.Dla karty, którą chcesz wyświetlić, naciśnij klawisz podany w poradzie. Naciśnij na przykład klawisz H, aby wyświetlić kartę Narzędzia główne. To spowoduje wyświetlenie wszystkich porad dotyczących klawiszy dla poleceń tej karty. 2.Dla wybranego polecenia naciśnij klawisz podany w poradzie. Następnie: Aby użyć porad dotyczących klawiszy, naciśnij najpierw klawisz ALT.

19 Poznaj doskonale ten program Skróty klawiaturowe rozpoczynające się od naciśnięcia klawisza CTRL są takie same jak w poprzednich wersjach programu Word. –Przykłady: CTRL+C (kopiowanie), CTRL+ALT+1 (Nagłówek 1). W dalszym ciągu można używać starych skrótów klawiaturowych rozpoczynających się od naciśnięcia klawisza ALT, które pozwalały uzyskiwać dostęp do menu i poleceń w poprzednich wersjach programu Word. –Jednak ze względu na to, że stare menu nie są dostępne, nie są wyświetlane żadne przypomnienia ekranowe dotyczące klawiszy liter, które należy nacisnąć. Aby użyć takiego skrótu klawiaturowego, trzeba więc znać odpowiednią sekwencję klawiszy. Korzystanie z klawiatury Co ze starymi skrótami klawiaturowymi?

20 Poznaj doskonale ten program Propozycje ćwiczeń 1.Korzystanie ze Wstążki. 2.Wyświetlanie dodatkowych kart, wstawianie obrazu i praca z kartą Narzędzia obrazów. 3.Praca z minipaskiem narzędzi. 4.Praca z paskiem narzędzi Szybki dostęp. 5.Ukrywanie grup i poleceń. 6.Używanie skrótów klawiaturowych. Ćwiczenia w trybie onlineĆwiczenia w trybie online (wymagają programu Word 2007)

21 Poznaj doskonale ten program Test 1, pytanie 1 Co się stanie, jeśli klikniesz ten przycisk w programie Word 2007? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.Wstążka zostanie tymczasowo ukryta, aby było więcej miejsca na dokument. 2.Do tekstu zostanie zastosowana czcionka o większym rozmiarze. 3.Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. 4.Zostanie dodane polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp.

22 Poznaj doskonale ten program Test 1, pytanie 1: odpowiedź Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. W wielu przypadkach zostanie wyświetlone okno dialogowe, które będzie wyglądać podobnie jak w poprzednich wersjach programu Word.

23 Poznaj doskonale ten program Test 1, pytanie 2 Gdzie jest pasek narzędzi Szybki dostęp i kiedy należy go używać? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.Znajduje się w lewym górnym rogu ekranu i należy umieszczać na nim ulubione polecenia. 2.Jest wyświetlany nad tekstem i należy go używać do zmiany formatowania. 3.Znajduje się w lewym górnym rogu ekranu i należy go używać w celu szybkiego uzyskania dostępu do dokumentu. 4.Znajduje się na karcie Narzędzia główne i należy go używać w celu szybkiego uruchamiania lub rozpoczynania nowego dokumentu.

24 Poznaj doskonale ten program Test 1, pytanie 2: odpowiedź Znajduje się w lewym górnym rogu ekranu i należy umieszczać na nim ulubione polecenia. Jest to mały pasek narzędzi, zawierający przyciski Zapisz, Cofnij i Powtórz. Można dodać do niego ulubione polecenia, klikając polecenie prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp.

25 Poznaj doskonale ten program Test 1, pytanie 3 Która z poniższych czynności spowoduje wyświetlenie minipaska narzędzi? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.Dwukrotne kliknięcie aktywnej karty na Wstążce. 2.Zaznaczenie tekstu. 3.Zaznaczenie tekstu i wskazanie go. 4.Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.

26 Poznaj doskonale ten program Test 1, pytanie 3: odpowiedź Zaznaczenie tekstu i wskazanie go. Minipasek narzędzi zostanie również wyświetlony po kliknięciu zaznaczonego tekstu prawym przyciskiem myszy.

27 Lekcja 2 Znajdowanie najczęściej używanych poleceń

28 Poznaj doskonale ten program Znajdowanie najczęściej używanych poleceń Nowy program Word 2007 jest wspaniały. To jeszcze nie koniec nauki. Czas poznać dokładne lokalizacje najczęściej używanych poleceń. Na przykład gdzie jest tworzony dokument? Gdzie znajdują się opcje listy punktowanej, stylów i sprawdzania pisowni? Jak działa drukowanie? Podczas tej lekcji okaże się, że w nowym programie polecenia zostały umieszczone dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

29 Poznaj doskonale ten program Rozpoczynanie pracy za pomocą przycisku Microsoft Office Co się stało z menu Plik? Naciśnij przycisk Microsoft Office, aby się tego dowiedzieć. Obecnie to przycisk Microsoft Office służy do rozpoczynania pracy w programie Word. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone menu służące do tworzenia, otwierania i zapisywania dokumentu.

30 Poznaj doskonale ten program Punktory, numery i inne elementy Po utworzeniu dokumentu i wpisaniu tekstu zazwyczaj należy ten tekst sformatować. Wiele typowych poleceń formatowania jest widocznych na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka: Pogrubienie, Kursywa, Rozmiar czcionki i tak dalej. Jest jeszcze kilka innych poleceń, które na pewno się przydadzą.

31 Poznaj doskonale ten program Punktory, numery i inne elementy Po utworzeniu dokumentu i wpisaniu tekstu zazwyczaj należy ten tekst sformatować. Na przykład warto przyjrzeć się wyświetlanej tu grupie Akapit, zawierającej typowe listy punktowane, numerowane i wielopoziomowe. Znajdują się tu również polecenia do tworzenia wcięć i wyrównywania.

32 Poznaj doskonale ten program A co ze stylami? Potrzebujesz bardziej zaawansowanych i wydajniejszych funkcji formatowania niż proste polecenia pogrubienia i kursywy? Zapoznaj się ze stylami w nowej wersji programu Word. Można wybrać gotowy szybki styl lub zastosować styl wcześniej utworzony.

33 Poznaj doskonale ten program A co ze stylami? Do pracy ze stylami służy karta Narzędzia główne i znajdująca się na niej grupa Style. Szybkie style to gotowe style o profesjonalnym wyglądzie, które można szybko i łatwo zastosować. W tej wersji programu Word mają one nowy wygląd. Kliknij ten przycisk, aby zobaczyć jeszcze kilka gotowych szybkich stylów. Kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe, aby otworzyć okienko Style. Na obrazie przedstawiono sposób uzyskiwania wymaganych stylów.

34 Poznaj doskonale ten program Malarz formatów Kolejne polecenie przyspieszające formatowanie to Malarz formatów. Znajduje się ono na lewym końcu karty Narzędzia główne, w grupie Schowek. Polecenie Malarz formatów służy do szybkiego kopiowania formatowania jednego fragmentu tekstu do innego. Aby użyć Malarza formatów, ustaw kursor w tekście, którego formatowanie chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Malarz formatów.

35 Poznaj doskonale ten program Wstawianie obrazów, hiperłączy, nagłówków i stopek Aby nadać tekstowi odpowiedni wygląd i formę, można wstawić obrazy, obiekty clipart, wykresy lub kształty. KartaWstawianie pozwala wstawiać wiele dodatkowych informacji. Nie są to jedyne polecenia na tej karcie. Znajdują się tu też polecenia: Tabele, Hiperłącze, Nagłóweki Stopka. To jeszcze nie wszystko. Chociaż nie zostały przedstawione na ilustracji, dostępne są również numery stron, pola tekstowe i teksty WordArt.

36 Poznaj doskonale ten program Powiększanie Po wstawieniu obiektu można przyjrzeć się bliżej jego szczegółom. W tym celu należy użyć funkcji ustawiania powiększenia. Spójrz w prawy dolny róg okna. Przeciągnij suwak w prawo, aby powiększyć dokument, lub w lewo, aby go pomniejszyć.

37 Poznaj doskonale ten program Sprawdzanie pisowni i gramatyki Strzeż się błędów Po zakończeniu pracy z dokumentem, przed wydrukowaniem go lub wysłaniem w wiadomości e-mail powinna zostać sprawdzona pisownia i gramatyka. Polecenie Pisownia i gramatyka znajduje się na karcie Recenzja, ponieważ jest zwykle stosowane na etapie przeglądu wykonanej pracy. Znajduje się na lewym końcu grupy Sprawdzanie.

38 Poznaj doskonale ten program Gotowe do wydruku? Dokument można już wydrukować ale czy na pewno? Po pierwsze, warto sprawdzić, czy układ stron jest odpowiedni dla używanej drukarki. Wszystkie potrzebne polecenia zawiera karta Układ strony. Grupa Ustawienia strony zawiera opcje Rozmiar (8,5 x 11 cali, A4 itd.), Orientacja (pozioma i pionowa) oraz Marginesy.

39 Poznaj doskonale ten program Tak, dokument jest gotowy do drukowania Gdy dokument będzie rzeczywiście gotowy do drukowania, przejdź z powrotem do przycisku Microsoft Office. Po kliknięciu polecenia Drukuj zostanie otwarte okno dialogowe Drukowanie. Jeśli zamiast tego wskażesz strzałkę na prawo od polecenia Drukuj, zostaną wyświetlone trzy dodatkowe polecenia. Pamiętaj, że są dostępne następujące opcje:

40 Poznaj doskonale ten program Tak, dokument jest gotowy do drukowania Gdy dokument będzie rzeczywiście gotowy do drukowania, przejdź z powrotem do przycisku Microsoft Office. Drukuj Szybkie drukowanie Podgląd wydruku Pamiętaj, że są dostępne następujące opcje:

41 Poznaj doskonale ten program Funkcje działające w tle Wstążka zawiera wszystkie funkcje, które są często używane w programie Word. Teraz odnalezienie ich jest łatwiejsze niż wcześniej. Gdzie są jednak ustawienia funkcji pomocniczych, które nie dotyczą tworzenia dokumentów, lecz sterują działaniem programu Word?

42 Poznaj doskonale ten program Funkcje działające w tle W starszych wersjach programu Word należało kliknąć polecenie Opcje w menu Narzędzia. Obecnie te ustawienia znajdują się w oknie dialogowym Opcje programu Word, które jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Opcje programu Word. Znajduje się on w menu wyświetlanym po kliknięciu przycisku Microsoft Office.

43 Poznaj doskonale ten program Propozycje ćwiczeń 1.Dodawanie listy punktowanej. 2.Stosowanie szybkich stylów i pomniejszanie w celu zobaczenia wszystkich zmian. 3.Zmienianie zestawu szybkich stylów. 4.Używanie Malarza formatów. 5.Wstawianie wykresu za pomocą karty Wstawianie. 6.Wprowadzanie ogólnych zmian za pomocą karty Układ strony oraz praca z innymi kartami. 7.Drukowanie na różne sposoby. Ćwiczenia w trybie onlineĆwiczenia w trybie online (wymagają programu Word 2007)

44 Poznaj doskonale ten program Test 2, pytanie 1 Na której karcie i w której grupie znajdują się polecenia służące do stosowania list punktowanych? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.W grupie Akapit na karcie Układ strony. 2.W grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. 3.W grupie Symbole na karcie Wstawianie. 4.W grupie Tekst na karcie Wstawianie.

45 Poznaj doskonale ten program Test 2, pytanie 1: odpowiedź W grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. W tym miejscu znajdują się polecenia potrzebne do stosowania list punktowanych. Porada: listy punktowane można także stosować przy użyciu minipaska narzędzi.

46 Poznaj doskonale ten program Test 2, pytanie 2 Jak wybrać opcje wydruku w nowej wersji programu Word? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.Klikając przycisk Drukuj na Wstążce. 2.Klikając przycisk Drukuj na pasku narzędzi Szybki dostęp. 3.Używając przycisku Microsoft Office. 4.Pierwsza i druga odpowiedź są poprawne.

47 Poznaj doskonale ten program Test 2, pytanie 2: odpowiedź Używając przycisku Microsoft Office. Ten przycisk pozwala też otworzyć podgląd wydruku.

48 Poznaj doskonale ten program Test 2, pytanie 3 W którym rogu znajduje się funkcja ustawiania powiększenia? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.W prawym górnym. 2.W lewym górnym. 3.W lewym dolnym. 4.W prawym dolnym.

49 Poznaj doskonale ten program Test 2, pytanie 3: odpowiedź W prawym dolnym. Suwak służący do powiększania i pomniejszania znajduje się w prawym dolnym rogu. Do wyświetlania poleceń powiększania można też używać menu Widok.

50 Lekcja 3 Nowy format pliku

51 Poznaj doskonale ten program Nowy format pliku W nowej wersji programu Word wprowadzono jeszcze jedną dużą zmianę ulepszony format pliku. Co to oznacza dla użytkownika? Dzięki nowemu formatowi pliki są mniejsze i bezpieczniejsze. Nowy format ma także inne zalety.

52 Poznaj doskonale ten program XML po co ta zmiana? Nowy format pliku dokumentów programu Word jest oparty na nowych otwartych formatach XML pakietu Office. Ten format ma wiele zalet: Dokumenty są bezpieczniejsze. Rozmiary plików są mniejsze. Dokumenty są mniej podatne na uszkodzenia.

53 Poznaj doskonale ten program Nowe funkcje po co ta zmiana? Nowy format pliku daje także możliwość korzystania z funkcji dostępnych tylko w programie Word 2007. Przykładem jest nowa funkcja grafik SmartArt. Na ilustracji pokazano, jak rozpocząć tworzenie takiej grafiki w programie Word. Zwróć uwagę, jak bogaty jest wybór dostępnych projektów grafiki SmartArt.

54 Poznaj doskonale ten program Skąd mam wiedzieć, czy używam nowego formatu pliku? Podczas zapisywania nowego dokumentu utworzonego w programie Word 2007 automatycznie wybierany jest nowy format plików. Można to sprawdzić w oknie dialogowym Zapisywanie jako. Zauważ, że w polu Zapisz jako typ jest wyświetlany tekst Dokument programu Word. Oznacza to, że jest używany nowy format pliku.

55 Poznaj doskonale ten program Czy istnieje więcej niż jeden format pliku? Poprzednio były stosowane tylko dwa typy plików programu Word: dokumenty i szablony (doc i dot). W programie Word 2007 istnieją cztery typy plików: docx, dotx, docm i dotm (x oznacza XML, natomiast m makro). Szczegóły przedstawiono w tabeli. Zewnętrzną różnicę między nowymi i starymi formatami plików programu Word można zauważyć zazwyczaj tylko wtedy, gdy używa się kodu lub makr. Rozszerzenie pliku Przeznaczenie docxStandardowy dokument programu Word bez makr ani kodu dotxSzablon programu Word bez makr ani kodu docmDokument programu Word, który może zawierać makra lub kod dotmSzablon programu Word, który może zawierać makra lub kod

56 Poznaj doskonale ten program Co z moimi starszymi dokumentami? Warto wiedzieć, co się stanie podczas otwierania starszych dokumentów w nowej wersji programu Word. Program Word 2007 może otwierać pliki utworzone we wszystkich wcześniejszych wersjach programu Word od wersji 1.0 aż do 2003. Program Word otwiera starsze dokumenty w trybie zgodności. Ten tryb można rozpoznać na podstawie tekstu (tryb zgodności) wyświetlanego obok nazwy pliku na górze dokumentu.

57 Poznaj doskonale ten program Tryb zgodności Co oznacza informacja o trybie zgodności? Mówiąc krótko, program Word informuje, że dany dokument używa starszego formatu plików. Ponieważ ten format nie obsługuje niektórych nowych funkcji nowej wersji programu Word, funkcje te są wyłączane lub modyfikowane w taki sposób, aby symulowały starszą wersję programu Word.

58 Poznaj doskonale ten program Konwertowanie starych plików Czy można przekonwertować starszy dokument na nowy format pliku? Oczywiście. W dokumencie otwartym w programie Word 2007 należy kliknąć przycisk Microsoft Office, a następnie kliknąć polecenie Konwertuj w wyświetlonym menu. Konwersja pozwala korzystać z zalet nowego formatu (tworzyć mniejsze, lepiej zabezpieczone pliki itd.), a także używać nowych funkcji w ich pełnym zakresie.

59 Poznaj doskonale ten program Udostępnianie dokumentów przy użyciu konwertera W przypadku udostępniania dokumentów warto zapoznać się z dostępnymi metodami konwertowania. Oto typowy scenariusz, w którym jest używany konwerter. Załóżmy, że używasz nowego formatu pliku, tworząc i zapisując nowe dokumenty lub uaktualniając starsze poleceniem Konwertuj w menu otwieranym za pomocą przycisku Microsoft Office.

60 Poznaj doskonale ten program Udostępnianie dokumentów przy użyciu konwertera W przypadku udostępniania dokumentów warto zapoznać się z dostępnymi metodami konwertowania. Oto typowy scenariusz, w którym jest używany konwerter. Twój znajomy, Janusz, ma starszą wersję programu Word pochodzącą z pakietu Office 2000. Chcesz wysłać mu swój najnowszy dokument pocztą e-mail. Ale czy będzie mógł otworzyć ten dokument? Tak. Gdy Janusz kliknie ten dokument, pojawi się przedstawiony na ilustracji komunikat z pytaniem, czy należy pobrać konwerter umożliwiający otwarcie tego dokumentu.

61 Poznaj doskonale ten program Udostępnianie dokumentów przy użyciu konwertera W przypadku udostępniania dokumentów warto zapoznać się z dostępnymi metodami konwertowania. Oto typowy scenariusz, w którym jest używany konwerter. Dokument otwarty przez Janusza nie będzie wyglądał dokładnie tak samo jak dokument utworzony przez Ciebie, ponieważ nowa wersja programu Word zawiera wiele funkcji, które nie istnieją w wersji używanej przez Janusza. Jednak Janusz będzie mógł otworzyć dokument, pracować nad nim i odesłać go z powrotem.

62 Poznaj doskonale ten program Udostępnianie dokumentów przez zapisywanie w starszym formacie Podejrzewasz, że używana przez Janusza instalacja pakietu Office 2000 nie jest w pełni zaktualizowana? Przed wysłaniem mu dokumentu zapisz go w starszym formacie pliku. Kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie w wyświetlonym menu wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako. Kliknij opcję Dokument programu Word 97–2003 na liście opcji. Poniżej są podane odpowiednie instrukcje:

63 Poznaj doskonale ten program Udostępnianie dokumentów przez zapisywanie w starszym formacie Może zostać wyświetlone ostrzeżenie, że zapisanie w starszym formacie plików spowoduje utratę lub modyfikację niektórych funkcji. Jeśli na przykład dany dokument zawiera diagram, program Word poinformuje, że zostanie on przekształcony w jeden obiekt bez możliwości edycji. Dzięki temu Janusz będzie mógł zobaczyć ten diagram. Nie będzie jednak mógł go edytować, ponieważ używana przez niego wersja programu Word nie obsługuje tej nowej funkcji.

64 Poznaj doskonale ten program Test 3, pytanie 1 Na pasku tytułu dokumentu programu Word jest wyświetlany tekst Raport marketingowy.doc (tryb zgodności). Co oznacza ten tekst? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.Można pracować z tym dokumentem, ale nie można go zapisać. 2.Nie można pracować z tym dokumentem, ponieważ jest on niezgodny. 3.Można pracować z tym dokumentem, używając wszystkich nowych funkcji programu Word. 4.Można pracować z tym dokumentem, ale program Word ograniczy dostępność niektórych nowych funkcji.

65 Poznaj doskonale ten program Test 3, pytanie 1: odpowiedź Można pracować z tym dokumentem, ale program Word ograniczy dostępność niektórych nowych funkcji. Dokument został zapisany w starszym formacie pliku i nie obsługuje nowych funkcji programu Word. Dlatego funkcje te są ograniczone lub wyłączone.

66 Poznaj doskonale ten program Test 3, pytanie 2 Dostajesz w wiadomości e-mail dokument programu Word 2000. Czy można go otworzyć w nowej wersji programu Word? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.Tak, ale zostanie wyświetlone ostrzeżenie o konieczności pobrania konwertera. 2.Tak, ale dokument zostanie otwarty w trybie zgodności. 3.Tak, o ile najpierw zostanie włączony tryb zgodności na pasku narzędzi Szybki dostęp. 4.Nie, w nowej wersji programu Word można otwierać tylko pliki programu Word w wersji 2002 i nowszych.

67 Poznaj doskonale ten program Test 3, pytanie 2: odpowiedź Tak, ale dokument zostanie otwarty w trybie zgodności. Podczas pracy ze starszym formatem pliku niektóre funkcje będą ograniczone.

68 Poznaj doskonale ten program Test 3, pytanie 3 Co się stanie po kliknięciu polecenia Konwertuj, dostępnego w menu otwieranym za pomocą przycisku Microsoft Office? (Wybierz jedną odpowiedź). 1.Program Word uaktualni ten plik do nowego formatu pliku i zmieni jego nazwę z dokument.doc na Uaktualniony: dokument.doc. 2.Program Word uaktualni ten plik do nowego formatu pliku i włączy nowe funkcje dostępne w nowej wersji programu Word. 3.Program Word ograniczy dostępne funkcje, tak aby zachować zgodność z formatem pliku dokumentu. 4.Program Word otworzy dokument w bezpiecznym trybie tylko do odczytu, dzięki czemu będzie można go wyświetlić w nowym formacie pliku.

69 Poznaj doskonale ten program Test 3, pytanie 3: odpowiedź Program Word uaktualni plik do nowego formatu pliku i włączy nowe funkcje dostępne w nowej wersji programu Word. Ponadto, jeśli w systemie Windows skonfigurowano wyświetlanie rozszerzeń plików, będzie widoczna zmiana rozszerzenia z doc na docx.

70 Poznaj doskonale ten program Podręczna karta informacyjna Podsumowanie zadań omówionych w tym kursie można znaleźć w dokumencie Podręczna karta informacyjna.Podręczna karta informacyjna

71 KORZYSTANIE Z TEGO SZABLONU Aby uzyskać szczegółową pomoc dotyczącą tego szablonu, zobacz okienko notatek lub wyświetl pełną stronę notatek (karta Widok).


Pobierz ppt "Program Microsoft ® Office Word 2007 Poznaj doskonale ten program ZSOiZ we Lwówku Śl. przedstawia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google