Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania 6.2 POKL SPRAWY BIEŻĄCE Przysiek, 19.11.2012r.

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1) W okresie od 29 listopada do 20 grudnia 2012 r. pracownicy WUP w Toruniu przeprowadzą kontrolę w powiatowych urzędach pracy

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zagadnienia dot. kontroli w siedzibie powiatowego urzędu pracy w związku z realizacją projektu

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego > Dokumentacja dotycząca realizacji projektu - przechowywanie dokumentacji (m.in. teczki, segregatory, szafy) - realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie - podejmowane działania na rzecz równości szans - osiągnięte wartości wskaźników - dokument dot. wdrażania projektów z UE oraz wzory podpisów osób zaangażowanych w projekt

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego > Kwalifikowalność personelu projektu - zaangażowanie czasowe personelu - dokumentacja kadrowa (m.in. zakresy czynności, opis stanowisk, pismo przyznające dodatek) - wynagrodzenie personelu

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego > Kwalifikowalność uczestników projektu - zgodność z założeniami projektu - deklaracje uczestnictwa > Rozliczenia finansowe - kwalifikowalność wydatków - opis dokumentów księgowych - ewidencja wydatków

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego > Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dokumentacja dot. wyboru jednostki szkoleniowej > Pomoc publiczna - Pomoc de minimis - zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego > Dane osobowe - przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych - upoważnienia pracowników > Działania promocyjno-informacyjne - oznaczenie pomieszczeń, dokumentów stosowanych projekcie

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2) Na stronie projektu, w zakładce strefa chroniona zamieszczono zaktualizowaną informację nt. instytucji wspierających przedsiębiorczość w województwie; 3) Planuje się, że do końca roku zostanie przekazany papier; 4) Promocja projektu: w grudniu 2012 r. ukaże się artykuł w prasie, aktualizacja informacji o projekcie na stronach internetowych Partnerów;

10 5) Do 8 stycznia 2013r. należy przesłać zestawienie poniesionych wydatków i informację nt. postępu rzeczowego projektu; 6) Do którego dnia grudnia Partnerzy przewidują wydatkowanie środków? 7) Na początku przyszłego roku planowane jest przesunięcie środków w projekcie;

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8) PUP o współpracy z KSU; 9) Uwagi dot. realizacji projektu: -Rekrutacja; -Szkolenia, Wybór jednostki szkoleniowej; -Przyznawanie środków na podjęcie działalności, ekspert doradzający z PRZ; -Wizyty monitoringowe; 10) Propozycje zmian w dokumentach obowiązujących w projekcie po I naborze;

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie zlecone przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę ;)


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google