Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwszy rok obawy, nadzieje i rzeczywistość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwszy rok obawy, nadzieje i rzeczywistość"— Zapis prezentacji:

1 Pierwszy rok obawy, nadzieje i rzeczywistość
Piotr Gryska Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Historia 2008 – rozpoczęcie ogłaszania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w postaci elektronicznej równolegle z postacią papierową 2009 – przekazywanie aktów do ogłoszenia w postaci oryginału papierowego i w uzupełniającej postaci elektronicznej 2011 – postać elektroniczna podpisana elektronicznie jako jedyna podstawa do ogłoszenia 2012 – ogłaszanie aktów prawnych jedynie w postaci elektronicznej (ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 117, poz. 676) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Nadzieje Z uzasadnienia do projektu ustawy:
ułatwienie i uproszczenie dostępu do ogłaszanych w dziennikach urzędowych aktów prawnych skrócenie czasu potrzebnego do ogłoszenia aktu prawnego łatwiejszy dostęp obywateli do tekstów jednolitych aktów, mających walor autentyczności zmniejszenie kosztów po stronie podmiotów na których ciąży obowiązek wydawania dzienników urzędowych obniżenie kosztów urzędów i instytucji wynikające z rezygnacji z prenumeraty, w szczególności z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Obawy Obawy zgłaszane na etapie konsultacji:
ograniczenie dostępu obywateli do aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym wzrost kosztów związany z zabezpieczeniem sposobu archiwizacji aktów prawnych i zabezpieczeniem przed nieuprawnionymi zmianami negatywny wpływ częstego sporządzanie tekstów jednolitych na czytelność aktów normatywnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Statystyka Nakład Dziennika Ustaw w postaci papierowej spadał od ok. 160 tys. egz. na początku lat dziewięćdziesiątych do 13,2 tys. w 2009 r. i 10 tys. w 2011 r.; większość nakładu prenumerowały urzędy i sądy Na początku 2012 r. nie stwierdzono znaczącego wzrostu liczby aktów ściągniętych ze stron RCL w stosunku do 2011 r. – prenumeratorzy zapewne już przed 2012 r. traktowali wersję papierową tylko jako uzupełniającą i brak tej wersji nie miał wpływu na sposób ich pracy Zainteresowanie stroną RCL stopniowo rosło w ciągu 2012 r. i obecnie codziennie jest ściąganych z naszej podstawowej strony ok. 22 tys. egzemplarzy aktów prawnych – w stosunku do pierwszych miesięcy 2012 r. wzrost o ok. 80% Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Skala zainteresowania
W 2013 r. najczęściej było ściągane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (ponad 100 tys. razy) Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od jej ogłoszenia była ściągnięta przeszło 30 tys. razy Tekst jednolity KPA oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych był ściągnięty przeszło 10 tys. razy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Inne sposoby dostępu Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia: 1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego; 2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Liczba pozycji Dane za 2012 r.: Dziennik Ustaw – 1555 pozycji
Monitor Polski – 1024 pozycje dzienniki urzędowe województw: mazowieckiego (największy) – 10303 pozycji opolskiego (najmniejszy) – 1970 pozycji Minister Zdrowia – 104 pozycje Urząd Lotnictwa Cywilnego – 130 pozycji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Co się udało Ogłaszanie aktów prawnych w postaci plików PDF z podpisem elektronicznym Powszechne przekazywanie aktów do ogłoszenia przez ePUAP, z podpisem elektronicznym; w praktyce było to pierwsze wprowadzenie dokumentu elektronicznego na taką skalę w administracji publicznej Elektroniczny obieg aktu prawnego w RCL, wiza elektroniczna Elektroniczny skorowidz aktów prawnych, aktualizowany na bieżąco Skrócenie czasu oczekiwania na ogłoszenie (w nagłych przypadkach akt był ogłaszany w ciągu kilkudziesięciu minut od chwili podpisania) Zmniejszenie czasochłonności przygotowania do ogłoszenia (w szczególności zmniejszenie zespołu fotoskładu z 10 do 4 osób) Przyspieszenie ogłaszania (z reguły w godzinach popołudniowych) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Co się udało c.d. Poprawa czytelności załączników (rezygnacja ze skanowanych załączników) Udostępnienie tekstów jednolitych na skalę niespotykaną wcześniej: od początku 2012 r. ogłoszono ok. 90 obwieszczeń o tekstach jednolitych ustaw (obecnie ogłasza się ok. 10 miesięcznie) od IV kwartału 2012 r. ogłoszono ok. 45 tekstów jednolitych rozporządzeń Wdrożenie elektronicznych dzienników urzędowych zostało pozytywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli (kontrolerzy zgłosili tylko drobne zastrzeżenia) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Plany na przyszłość Objęcie elektronicznym obiegiem także wcześniejszych etapów przygotowania projektu aktu Zdefiniowanie schemy XML dla aktów prawnych Ujednolicenie postaci elektronicznej aktu od pierwszego projektu do ogłoszenia Ogłaszanie aktu prawnego w formatach „przyjaznych” dla odbiorcy, ułatwiających ponowne wykorzystanie Ciągła praca nad poprawą funkcjonalności i ergonomii portalu udostępniającego akty prawne Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Pierwszy rok obawy, nadzieje i rzeczywistość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google