Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi/ Enterplan/ DFID/ Reorientacja Rolników/ marzec 2002 4 P.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi/ Enterplan/ DFID/ Reorientacja Rolników/ marzec 2002 4 P."— Zapis prezentacji:

1 Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi/ Enterplan/ DFID/ Reorientacja Rolników/ marzec 2002 4 P

2 Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi/ Enterplan/ DFID/ Reorientacja Rolników/ marzec 2002 KTO POTRZEBUJE POMOCY Rolnicy i członkowie ich najbliższej rodziny zamieszkujący wspólnie w gospodarstwie domowym i uzyskujący dochody na poziomie nie większym niż minimum socjalne R E O R I E N T O W A N I E Pomoc w znalezieniu drogi rozwoju innej niż produkcja rolnicza i dokonaniu pierwszego wyboru ścieżki życia, która może zapewnić trwałe warunki godnej egzystencji: p raca, p rzedsiębiorczość, p rzeprowadzka, p omoc socjalna. INSTYTUCJA DORADCZA organizacja zdolna dotrzeć co najmniej do każdej wiejskiej gminy w Polsce np. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

3 Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi/ Enterplan/ DFID/ Reorientacja Rolników/ marzec 2002 Zespół Reorientacji Rolników wyspecjalizowany zespół doradców pierwszego kontaktu wyposażony w procedurę postępowania i system oceny wyników. Współpraca z instytucjami doradczo-szkoleniowymi, liderami, organizacjami pozarządowymi Identyfikacja klienta ? Pierwszy kontakt Zbieranie Szcze góło wych Informacji a...b...c... d...... Roz- poznanie sytuacji Podjęcie decyzji o Współ- pracy W zajemne Zobo- wiązanie Wybór ścieżki rozwoju Opra- cowanie planu rozwoju klienta ! Wybór Insty- tucji pomocy tech- nicznej do dalszej Współ- pracy Monito- rowanie ścieżki rozwoju ------------- Prze- kazanie Klijenta do dalszej Aktywizacji lub pomocy Ocena efektów pomocy tech- nicznej + -

4 Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi/ Enterplan/ DFID/ Reorientacja Rolników/ marzec 2002 4 P


Pobierz ppt "Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi/ Enterplan/ DFID/ Reorientacja Rolników/ marzec 2002 4 P."

Podobne prezentacje


Reklamy Google