Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Sieć Leader + Utworzenie i zamierzenia Krajowej Sieci Leader+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Sieć Leader + Utworzenie i zamierzenia Krajowej Sieci Leader+"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Sieć Leader + Utworzenie i zamierzenia Krajowej Sieci Leader+

2 Porządek prezentacji: Sieci i jednostki sieciujące Leader+ w PolsceSieci i jednostki sieciujące Leader+ w Polsce Projekt Krajowej Sieci Leader+ w PolsceProjekt Krajowej Sieci Leader+ w Polsce Rada SieciRada Sieci Jak współpracować w ramach Sieci?Jak współpracować w ramach Sieci? Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (2007- 2013)Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (2007- 2013)

3 Sieci i jednostki sieciujące Leader+ w Polsce Działania sieciujące partnerstw lokalnych typu LEADER są prowadzone od 2003 roku:Działania sieciujące partnerstw lokalnych typu LEADER są prowadzone od 2003 roku: – W ramach Krajowej Sieci Grup Partnerskich wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska – W ramach Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (m.in. akcja informacyjna o podejściu Leader, kształcenie animatorów, strona www.leaderplus.org.pl)

4 – Tworzenie ośrodka informacji o Leader+ (Krajowa Sieć Leader) – LRDP Kantor (finansowane z pomocy technicznej SPO Rolnictwo): październik-grudzień 2005 – Kontynuacja projektu ośrodka informacji – przetarg ogłoszony przez MRiRW w lipcu 2006, rozstrzygnięty w listopadzie 2006

5 Wykonawcy projektu Krajowa Sieć Leader+ prowadzona będzie przez konsorcjum w składzie: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego, Związek Stowarzyszeń Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowa Sieć Leader+ prowadzona będzie przez konsorcjum w składzie: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego, Związek Stowarzyszeń Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych

6 Cele Projektu uzyskanie informacji dotyczących potencjalnych partnerówuzyskanie informacji dotyczących potencjalnych partnerów zidentyfikowanie dodatkowych źródeł finansowaniazidentyfikowanie dodatkowych źródeł finansowania zapoznanie się z przykładami dobrych praktykzapoznanie się z przykładami dobrych praktyk

7 zapoznanie się z problemami związanymi z tworzeniem LGD oraz zarządzaniem nimi jak również ze sposobami rozwiązania tych problemówzapoznanie się z problemami związanymi z tworzeniem LGD oraz zarządzaniem nimi jak również ze sposobami rozwiązania tych problemów upowszechnianie własnych doświadczeń z wprowadzania inicjatywy Leaderupowszechnianie własnych doświadczeń z wprowadzania inicjatywy Leader

8 Realizacja Projektu Baza danych Lokalnych Grup DziałaniaBaza danych Lokalnych Grup Działania Strona internetowa Krajowej Sieci Leader+Strona internetowa Krajowej Sieci Leader+ Upowszechnianie informacji oraz dobrych praktykUpowszechnianie informacji oraz dobrych praktyk

9 Współpraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz innymi podmiotami na rzecz rozwoju wsi i rolnictwaWspółpraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz innymi podmiotami na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa Konferencje ogólnokrajowe i międzynarodoweKonferencje ogólnokrajowe i międzynarodowe Organizacja warsztatów szkoleniowychOrganizacja warsztatów szkoleniowych

10 Materiały informacyjno – promocyjneMateriały informacyjno – promocyjne Kwartalnik o tematyce związanej z działaniem Pilotażowy Program Leader+Kwartalnik o tematyce związanej z działaniem Pilotażowy Program Leader+

11 Korzyści z realizacji Projektu Możliwość odnalezienia i nawiązania kontaktu/współpracy z LGD działającymi na terenie całej Polski i zagranicąMożliwość odnalezienia i nawiązania kontaktu/współpracy z LGD działającymi na terenie całej Polski i zagranicą Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy LGDMożliwość wymiany doświadczeń pomiędzy LGD

12 Dostęp do najnowszych informacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i innych krajach UEDostęp do najnowszych informacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i innych krajach UE Możliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktykMożliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktyk

13 Możliwość uzyskania informacji z zakresu prawa oraz wiedzy dotyczącej planowania strategicznego, zarządzania, gospodarowania środkamiMożliwość uzyskania informacji z zakresu prawa oraz wiedzy dotyczącej planowania strategicznego, zarządzania, gospodarowania środkami Możliwość uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych dotyczących zasad wdrażania programu LeaderMożliwość uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych dotyczących zasad wdrażania programu Leader

14 Możliwość uczestniczenia w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowejMożliwość uczestniczenia w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowej Dostęp do materiałów informacyjno – promocyjnych, prezentacji wykonanych przez wykładowców, materiałów dotyczących działalności sieci LeaderDostęp do materiałów informacyjno – promocyjnych, prezentacji wykonanych przez wykładowców, materiałów dotyczących działalności sieci Leader Dostęp do publikacji wydawanych przez sieć LeaderDostęp do publikacji wydawanych przez sieć Leader

15 Rola konsorcjum: Utrzymywanie bliskiej współpracy z LGD, m.in. poprzez przedstawicieli LGD wyłonionych w poszczególnych województwach – Rada SieciUtrzymywanie bliskiej współpracy z LGD, m.in. poprzez przedstawicieli LGD wyłonionych w poszczególnych województwach – Rada Sieci Główny cel: jednostka sieciująca, tj. tworzenie podstaw do nawiązywania współpracy między samymi LGD i wspieranie ich inicjatyw w tym zakresieGłówny cel: jednostka sieciująca, tj. tworzenie podstaw do nawiązywania współpracy między samymi LGD i wspieranie ich inicjatyw w tym zakresie

16 Rada Sieci 17 kwietnia 2007 roku została powołana Rada Sieci17 kwietnia 2007 roku została powołana Rada Sieci W skład Rady Sieci wchodzą Członkowie Rady, po jednym z każdego województwa, wybrani przez LGD z danego terenu oraz Kierownik Projektu Krajowej Sieci Leader+W skład Rady Sieci wchodzą Członkowie Rady, po jednym z każdego województwa, wybrani przez LGD z danego terenu oraz Kierownik Projektu Krajowej Sieci Leader+

17 Zadania Rady: Rada stanowi ciało opiniotwórcze w zakresie realizacji:Rada stanowi ciało opiniotwórcze w zakresie realizacji: –Projektu Krajowej Sieci Leader+ –Działań typu Leader na obszarach wiejskich Zadaniem Rady jest również zapewnić przepływ informacji pomiędzy LGD oraz KonsorcjumZadaniem Rady jest również zapewnić przepływ informacji pomiędzy LGD oraz Konsorcjum

18 Jak współpracować w ramach Sieci? Dostarczanie materiałów do kwartalnika i na strony wwwDostarczanie materiałów do kwartalnika i na strony www Informowanie o aktualnie odbywających się imprezach, szkoleniach i innych podejmowanych inicjatywachInformowanie o aktualnie odbywających się imprezach, szkoleniach i innych podejmowanych inicjatywach Prowadzenie własnej, aktualnej strony internetowejProwadzenie własnej, aktualnej strony internetowej

19 Aktywny udział w forum dyskusyjnymAktywny udział w forum dyskusyjnym Wzmacnianie kontaktów między LGD i podejmowanie wspólnych inicjatyw (np. wzajemne wizyty studyjne) na poziomie regionalnym i międzynarodowymWzmacnianie kontaktów między LGD i podejmowanie wspólnych inicjatyw (np. wzajemne wizyty studyjne) na poziomie regionalnym i międzynarodowym Wspieranie nowopowstałych grup przez bardziej doświadczoneWspieranie nowopowstałych grup przez bardziej doświadczone

20 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (2007-2013) W nowym okresie programowania (2007-2013) przewidziane jest utworzenie Krajowej Sieci Obszarów WiejskichW nowym okresie programowania (2007-2013) przewidziane jest utworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Będzie to rozszerzenie zarówno pod względem członkostwa (poza LGD do współpracy zostaną zaproszone urzędy marszałkowskie, samorządy, organizacje rolnicze itp.) jak i tematyki (szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich)Będzie to rozszerzenie zarówno pod względem członkostwa (poza LGD do współpracy zostaną zaproszone urzędy marszałkowskie, samorządy, organizacje rolnicze itp.) jak i tematyki (szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich) Krajowe Sieci mają powstać do końca 2008 rokuKrajowe Sieci mają powstać do końca 2008 roku

21 Konsorcjum reprezentuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Tel. 0 22/ 623 19 01

22 Zachęcamy do współpracy! www.leaderplus.org.pl


Pobierz ppt "Krajowa Sieć Leader + Utworzenie i zamierzenia Krajowej Sieci Leader+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google