Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

2 Czym się kierować a czym nie? Potrzeby zewnętrzne – wymagania klienta Potrzeby wewnętrzne – z góry narzucone przez kierownictwo Charakter działalności Planowany poziom jakości jaki chcemy osiągnąć Cheć zdobycia certyfikatu Zrzucenie odpowiedzialności na pełnomocnika jako osoby odpowiedzialnej CZYNNIKI WSPOMAGAJĄCECZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE

3 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 1 Cel: Szkolenie kadry i pracowników Urzędu Sposób osiągnięcia: - Szkolenia najwyższego kierownictwa, - Podjęcie strategicznej decyzji o opracowaniu SZJ, - Powołanie Pełnomocnika Wójta ds. Jakości oraz zespołu do opracowania systemu jakości.

4 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 2 Cel: Diagnoza istniejącego stanu zarządzania Sposób osiągnięcia: - Zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w Urzędzie, - Ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi działaniami, - Omówienie dodatkowych działań wymagających uregulowania, - Ewentualne wyłączenia wymagań dotyczących realizacji wyrobu/usługi

5 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 3 Cel: Ocena potrzeby wprowadzenia zmian organizacyjnych Sposób osiągnięcia: - Opracowanie koncepcji mapy procesów, - Ustalenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym, - Modyfikacje zakresów obowiązków, - Ustalenie nowych funkcji stanowisk dla działań wymaganych normą ISO 9001.

6 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 4 Cel: Opracowanie i ustanowienie polityki jakości. Sposób osiągnięcia: - Analiza strategii działania Urzędu - Opracowanie polityki jakości, - Cele strategiczne, ogólne i operacyjne

7 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 5 Cel: Określenie struktury Systemu Zarządzania Jakością Sposób osiągnięcia: - Opracowanie mapy procesów - Określenie tematów i liczby procedur - Określenie tematów i liczby instrukcji - Określenie zakresu dokumentacji systemu zarządzania

8 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 6 Cel: Opracowanie Księgi Jakości Sposób osiągnięcia: Opisanie systemu jakości z uwzględnieniem: - Informacji o urzędzie - zakresu systemu zarządzania jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnieniem, - opisu procesów i wzajemnych oddziaływań między nimi - włączenia do księgi udokumentowanych procedur systemu zarządzania jakości lub powołanie się na nie

9 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 7 Cel: Przeprowadzenie auditów wewnętrznych Sposób osiągnięcia: - Zaplanowanie i przeprowadzenie auditów wewnętrznych dla poszczególnych procesów występujących w urzędzie. - Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań

10 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 8 Cel: Wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych Sposób osiągnięcia: - Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów, - Zaplanowanie działań - Nadzorowanie działań ich realizacji wraz z oceną skuteczności

11 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 9 Cel: Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Sposób osiągnięcia: - Analiza wyników auditów wewnętrznych, - Analiza działań korygujących i zapobiegawczych, - Analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, - Analiza skuteczności realizowanych procesów - Informacje od klientów - Ocena zaangażowania pracowników, - Analiza przydatności infrastruktury - Ocena skuteczności systemu zarządzania - Zaplanowanie działań doskonalących.

12 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością KROK 10 Cel: Audit certyfikujący Sposób osiągnięcia: - Wybór jednostki certyfikującej - Przesłanie wypełnionego kwestionariusza i złożenie odpowiednich dokumentów, - Poddanie się auditowi jednostki certyfikującej - Usunięcie ewentualnych niezgodności stwierdzonych podczas auditu - Ocena działań korygujących przez auditorów jednostki - Przyznanie certyfikatu - Utrzymywanie i doskonalenie systemu pod nadzorem jednostki certyfikującej

13 Podsumowanie uporządkowanie, usystematyzowanie organizacji i przejrzystości procesów w niej zachodzących wczesne rozpoznawanie wad słabych ogniw i niedoskonałości polepszenie jakości wyrobów wzrost nastawienia na klienta dobre postrzeganie jakości wyrobów przez klientów i wzrost satysfakcji klientów poprawa renomy organizacji i podniesienie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych korzyści marketingowe poprawa współpracy z dostawcami redukcja reklamacji gwarancyjnych KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA

14 USŁUGI KONSULTINGOWE Bartosz Błaszczyk Niezależny ekspert ds. Systemów Zarządzania Jakością auditor wiodący USŁUGISZKOLENIADORADZTWO ul. Długa 56 86-022 Dobrcz tel. +48 606 955 972 e-mail: blaszczykb@o2.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google