Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"— Zapis prezentacji:

1 JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA” JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROJEKT Pt.: „ NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH” NR UDA-POKL /09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 Czym się kierować a czym nie?
CZYNNIKI WSPOMAGAJĄCE CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE Potrzeby zewnętrzne – wymagania klienta Potrzeby wewnętrzne – z góry narzucone przez kierownictwo Charakter działalności Planowany poziom jakości jaki chcemy osiągnąć Cheć zdobycia certyfikatu Zrzucenie odpowiedzialności na pełnomocnika jako osoby odpowiedzialnej

3 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 1 Cel: Szkolenie kadry i pracowników Urzędu Sposób osiągnięcia: - Szkolenia najwyższego kierownictwa, - Podjęcie strategicznej decyzji o opracowaniu SZJ, - Powołanie Pełnomocnika Wójta ds. Jakości oraz zespołu do opracowania systemu jakości.

4 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 2 Cel: Diagnoza istniejącego stanu zarządzania Sposób osiągnięcia: - Zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w Urzędzie, - Ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi działaniami, - Omówienie dodatkowych działań wymagających uregulowania, - Ewentualne wyłączenia wymagań dotyczących realizacji wyrobu/usługi

5 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 3 Cel: Ocena potrzeby wprowadzenia zmian organizacyjnych Sposób osiągnięcia: - Opracowanie koncepcji mapy procesów, - Ustalenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym, - Modyfikacje zakresów obowiązków, - Ustalenie nowych funkcji stanowisk dla działań wymaganych normą ISO 9001.

6 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 4 Cel: Opracowanie i ustanowienie polityki jakości. Sposób osiągnięcia: - Analiza strategii działania Urzędu - Opracowanie polityki jakości, - Cele strategiczne, ogólne i operacyjne

7 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 5 Cel: Określenie struktury Systemu Zarządzania Jakością Sposób osiągnięcia: - Opracowanie mapy procesów - Określenie tematów i liczby procedur - Określenie tematów i liczby instrukcji - Określenie zakresu dokumentacji systemu zarządzania

8 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 6 Cel: Opracowanie Księgi Jakości Sposób osiągnięcia: Opisanie systemu jakości z uwzględnieniem: - Informacji o urzędzie - zakresu systemu zarządzania jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wyłączeń i ich uzasadnieniem, - opisu procesów i wzajemnych oddziaływań między nimi - włączenia do księgi udokumentowanych procedur systemu zarządzania jakości lub powołanie się na nie

9 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 7 Cel: Przeprowadzenie auditów wewnętrznych Sposób osiągnięcia: - Zaplanowanie i przeprowadzenie auditów wewnętrznych dla poszczególnych procesów występujących w urzędzie. - Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań

10 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 8 Cel: Wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych Sposób osiągnięcia: - Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów, - Zaplanowanie działań - Nadzorowanie działań ich realizacji wraz z oceną skuteczności

11 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 9 Cel: Przegląd Systemu Zarządzania Jakością Sposób osiągnięcia: - Analiza wyników auditów wewnętrznych, - Analiza działań korygujących i zapobiegawczych, - Analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, - Analiza skuteczności realizowanych procesów - Informacje od klientów - Ocena zaangażowania pracowników, - Analiza przydatności infrastruktury - Ocena skuteczności systemu zarządzania - Zaplanowanie działań doskonalących.

12 Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
KROK 10 Cel: Audit certyfikujący Sposób osiągnięcia: - Wybór jednostki certyfikującej - Przesłanie wypełnionego kwestionariusza i złożenie odpowiednich dokumentów, - Poddanie się auditowi jednostki certyfikującej - Usunięcie ewentualnych niezgodności stwierdzonych podczas auditu - Ocena działań korygujących przez auditorów jednostki - Przyznanie certyfikatu - Utrzymywanie i doskonalenie systemu pod nadzorem jednostki certyfikującej

13 KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA
Podsumowanie KORZYŚCI WEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE Z WDROŻENIA uporządkowanie, usystematyzowanie organizacji i przejrzystości procesów w niej zachodzących wczesne rozpoznawanie wad słabych ogniw i niedoskonałości polepszenie jakości wyrobów wzrost nastawienia na klienta dobre postrzeganie jakości wyrobów przez klientów i wzrost satysfakcji klientów poprawa renomy organizacji i podniesienie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych korzyści marketingowe poprawa współpracy z dostawcami redukcja reklamacji gwarancyjnych

14 USŁUGI SZKOLENIA DORADZTWO
USŁUGI KONSULTINGOWE Bartosz Błaszczyk Niezależny ekspert ds. Systemów Zarządzania Jakością auditor wiodący ul. Długa 56 Dobrcz tel Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google