Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, dnia 15.05.2012 r. IV Europejski Kongres Gospodarczy 2012 BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW WODY w aspekcie środków finansowych przeznaczonych na zaopatrzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, dnia 15.05.2012 r. IV Europejski Kongres Gospodarczy 2012 BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW WODY w aspekcie środków finansowych przeznaczonych na zaopatrzenia."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, dnia 15.05.2012 r. IV Europejski Kongres Gospodarczy 2012 BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW WODY w aspekcie środków finansowych przeznaczonych na zaopatrzenia w wodę.

2 Woda – błękitne bogactwo, konieczna jest do naszego życia i istnienia naszej planety

3 Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na możliwość rozwoju poszczególnych regionów.

4 W kraju mamy 9 025 wodociągów, w tym 4 289 wodociągów produkujących poniżej 100 m ³ wody na dobę i odpowiednio 4 063 wodociągów produkujących od 100 do 1000 m ³ wody na dobę, 607 produkujących wodę w zakresie od 1000 – 10 000 m ³ wody na dobę, 60 produkujących wodę w zakresie od 10 000 – 100 000 m ³ wody na dobę oraz 6 produkujących powyżej 100 000 m ³ wody na dobę Dostawą wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zajmują się lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe

5

6 Wyszczególnienie200820092010 Ogółem2103,52067,32062,4 w tym: wody powierzchniowe 662,1649,1637,0 wody podziemne1441,41418,21425,4 mln. m³ Pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej

7 mln. m³ Pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej

8 Zapewnienie BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW WODY związane jest ściśle z odprowadzeniem i unieszkodliwianiem ścieków.

9 Na koszty dostaw wody to nie tylko nakłady finansowe związane z procesem uzdatniania i dystrybucji wody ale również znaczne koszty związane ze ściekami. Zawada Zabytkowa stacja wodociągowa SUW Bibiela - filtry

10 Wg danych GUS nakłady te w ostatnich latach kształtowały się następująco:

11 Wyszczególnienie Ochrona środowiskaGospodarka Wodna 200820092010 200820092010 Nakłady w mln zł.8528,610671,910926,22264,82823,23565,4 % udział Środki własne50,1846,0244,1551,4842,2642,96 Środki budżetowe3,83,083,6215,3610,2214,67 Środki z zagranicy16,3518,9122,0811,8220,9218,98 Fundusze ekologiczne16,5718,313,8811,8514,212,63 Kredyty i pożyczki9,629,413,815,856,928,43 Inne środki3,474,32,453,655,472,32 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg źródeł finansowania.

12 Nakłady na inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg źródeł finansowania.

13 Nakłady na inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wg źródeł finansowania.

14 Wyszczególnienie Ochrona środowiskaGospodarka Wodna 200820092010 200820092010 Nakłady w mln zł.8528,610671,910926,22264,82823,23565,4 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5433,17120,47206,1xxx w tym; Oczyszczalnie ścieków komunalnych 1182,11450,91626,4xxx sieć kanalizacyjna3928,65410,35241,0xxx Zaopatrzenie w wodę Razem xxx1763,62322,82507,8 Ujęcia i doprowadzenie wody xxx1363,81672,51798,4 Stacje uzdatniania wody xxx399,8650,3709,4 Nakłady na środki trwałe służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków.

15 Nakłady na środki trwałe służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków.

16 Wyszczególnienie200820092010 Oczyszczalnie ścieków Ilość w szt1088280 Przepustowość tys. m³/dobę74143122 Sieć kanalizacyjna w km494853388462 Wydajność ujęć wodnych tys. m³/dobę141161106 Uzdatnianie wody tys. m³/dobę104126127 Sieć wodociągowa w km497946936271 Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków

17 Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków

18 . Zestawienie dopuszczalnych zakresów wartości wybranych parametrów wody w zależności od daty wydania aktu prawnego.

19 . Ze względu na znaczną konsolidację sektora wodociągowego w USA liczba monitorowanych parametrów jakości wody wynosi aż 88, natomiast zalecana przez WHO – 44.

20 Wnioski: 1. 69 % wody pobieranej ze środowiska są to wody podziemne, które w znacznej części nie są poddawane żadnym procesom jej uzdatniania i dezynfekcji. 2. Zdecydowana większość tego typu ujęć oparta jest o płytkie studnie w dużym stopniu narażone na skażenie. 5. W latach 2008 – 2010 środki wydatkowane na odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków były 2,9 razy wyższe niż na zaopatrzenie w wodę. Należy się liczyć, że ta zależność będzie się jeszcze zwiększać w związku z realizacją programów objętych dofinansowaniem ze środków UE. 3. Badania SANEPIDU stwierdzają, że w prywatnych płytkich studniach woda w 60 % nie spełnia wymaganych parametrów. 4. Szczegółowa analiza sektora wodociągowego w Polsce wykazuje, iż zachowanie bezpieczeństwo dostaw wody do konsumenta o wysokich parametrach jakości jest zdecydowanie wyższe w dużych systemach zaopatrzenia w wodę, gwarantowane rozbudowaną laboratoryjną kontrolą jakości.

21 Należy sobie zadać pytanie czy i jak dalsze zwiększenie w następnych latach środków na rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków wpłynie na BEZPIECZENSTWO DOSTAW WODY i BEZPIECZEŃSTWO ŚCIEKÓW. Jaka będzie rola konsolidacji rynku dla wzmocnienia bezpieczeństwa branży

22 Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na możliwość rozwoju poszczególnych regionów.

23 …Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces… Henry Ford


Pobierz ppt "Katowice, dnia 15.05.2012 r. IV Europejski Kongres Gospodarczy 2012 BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW WODY w aspekcie środków finansowych przeznaczonych na zaopatrzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google