Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden – Przyczyny oraz środki zaradcze – Dr.-Ing. Burkhard Wricke Skażenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden – Przyczyny oraz środki zaradcze – Dr.-Ing. Burkhard Wricke Skażenie."— Zapis prezentacji:

1 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden – Przyczyny oraz środki zaradcze – Dr.-Ing. Burkhard Wricke E-Mail: wricke@tzw-dresden.de Skażenie mikrobiologiczne w sieci dystrybucyjnej

2 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Treść Przyczyny skażenia mikrobiologicznego Wyniki badań dotyczących wzrostu drobnoustrojów Wyniki badań dotyczących wzrostu bakterii grupy Coli Środki zaradcze

3 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Możliwe przyczyny skażenia mikrobiologicznego w sieci dystrybucji - Wniknięcie z zakładu wodociągowego (niewystarczające uzdatnianie) -Wniknięcie w związku z pracami budowlanymi (braki w higienie, niewystarczające płukanie i dezynfekcja) -Wniknięcie przez zbiorniki albo zawory na- lub odpowietrzające (stan techniczny) -Wniknięcie przez zniszczenia w wodociągu (przy zbyt niskim ciśnieniu) -Wniknięcie poprzez nieodpowiednie przyłącza (np. w związku z prywatnym zaopatrzeniem w wodę) -Wzrost drobnoustrojów jako skutek zastosowania nieodpowiednich materiałów -Wzrost drobnoustrojów jako skutek zakłóceń w biofilmie (stagnacja nie musi automatycznie prowadzić do wzrostu drobnoustrojów)

4 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wyniki badań na wzrost drobnoustrojów

5 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Doświadczenia stagnacyjne w sieciach zaopatrzenia w wodę do spożycia Wzrost drobnoustrojów przy stagnacji?

6 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Doświadczenia stagnacyjne w sieciach modelowych

7 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Stagnacja nie musi automatycznie prowadzić do wzrostu drobnoustrojów. Wzrost drobnoustrojów nie będzie miał miejsca, jeżeli w wodociągu istnieje niezakłócony biofilm dopasowany do rodzaju wody. Główną przyczyną wzrostu liczby kolonii są zakłócenia biofilmu.

8 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zmiana wzrostu drobnoustrojów zależnie od czasu eksploatacji: Rozwój biofilmu Sieć modelowa DN 50 stal szlachetna Doświadczenia stagnacyjne

9 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Typowy biofilm w niskim stężeniu skłądników odżywczych (woda do spożycia) 20 µm monowarstwa z bakterii i EPS Grubość kilku µm ok. 60 – 90% bakterii w systemie dystrybucji w biofilmie

10 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wpływ chlorowania na wzrost drobnoustrojów w sieci modelowej (instalacja doświadczalna)

11 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Liczba kolonii w 20°C przed i po odłączeniu chlorowania

12 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wpływ zwiększenia stężenia składników odżywczych na wzrost drobnoustrojów w sieci modelowej

13 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zakłócenie równowagi przez wypływ osadów (płukanie)

14 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wnioski dotyczące wzrostu drobnoustrojów (I) Zjawiska wzrostu drobnoustrojów wynikają zazwyczaj ze zwiększonego przenikania drobnoustrojów z biofilmu do wody. Przy stabilnych warunkach granicznych istnieje równowaga procesów bakteriologicznych w sieci istnieją stabilne liczby kolonii.

15 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wnioski dotyczące wzrostu drobnoustrojów (II) Zwiększone ryzyko wzrostu drobnoustrojów istnieje wtedy, -Gdy nie ma w ogóle biofilmu (nowe wodociągi) -Gdy wahaniom ulegają parametry wpływające na wzrost bakteriologiczny -Gdy zakłócona zostaje struktura biofilmu (możliwe przy płukaniach). Zakłócenia są rozpoznawalne zwłaszcza w wodociągach o wolnym przepływie. Wzrost czasów retencji lub stagnacja nie muszą koniecznie powodować wzrostu drobnoustrojów.

16 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wyniki badań dotyczących wzrostu bakterii grupy Coli

17 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wzrost bakterii grupy Coli w wodzie (doświadczenia na stan wzrostu drobnoustrojów) monokultura Enterobacter asburiae + naturalna biocenoza

18 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Zmiana E. asburiae w biofilmie (próba reaktorowa)

19 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wzrost bakterii grupy Coli w osadach w warunkach utlenialności

20 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Wnioski dotyczące bakterii grupy Coli Wzrost bakterii grupy Coli w wodzie do spożycia nie występuje w obecności naturalnej biocenozy Wzrost bakterii grupy Coli nie występuje w biofilmie wody do spożycia (jeżeli zastosowane zostały odpowiednie materiały). Wzrost bakterii grupy Coli w osadach. Możliwymi przyczynami częstszych pozytywnych wyników na bakterie grupy Coli mogą być: Wpływ z zewnątrz Odłączenie się przy ponownym wzruszeniu osadów Niewłaściwe materiały

21 TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden Środki zaradcze przy skażeniu mikrobiologicznym w sieci dystrybucyjnej W każdym przypadku należy usunąć przyczyny, gdyż inaczej nie uzyska się długotrwałego efektu. Celem ograniczenia ryzyka należy zaprowadzić ciągłą dezynfekcję (Uwaga! Utrudnione stwierdzenie przyczyn). Płukanie i czyszczenie ma miejsce przed dezynfekcją.


Pobierz ppt "TZW Technologiezentrum Wasser - Außenstelle Dresden – Przyczyny oraz środki zaradcze – Dr.-Ing. Burkhard Wricke Skażenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google