Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal w Krakowie, ul. Domaga ł y 59.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal w Krakowie, ul. Domaga ł y 59."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal w Krakowie, ul. Domaga ł y 59

2 Akcja Przedszkolak pe ł en zdrowia realizowana by ł a w naszym przedszkolu w kilku etapach. W pierwszym etapie, zaraz po rozpocz ę ciu akcji odby ł o si ę zbiorowe czytanie bajki Zwierz ą tka ze zdrowego zak ą tka. Podczas czytania mówione zosta ł y m.in. aktualna pora roku i konieczno ść odpowiedniego ubioru, adekwatnego do panuj ą cej aury. Nasze przedszkolaki dzielnie wciela ł y si ę w role bohaterów. Wyst ę powali jako króliczek Raptu ś, prosiaczek Wieprzu ś i myszka Ociupinka. Jako narrator i Pani Ró ż a wyst ą pi ł a przedszkolna pani dietetyk, która koordynuje akcj ę. Bajka odczytywana by ł a w dwóch grupach wiekowych: m ł odszych Chochlików (dzieci w wieku 3-4 lata) oraz starszych Szuwarków (4-5 lat). Kolejne tygodnie to nast ę pne odcinki bajki i zwi ą zane z tym zabawy dzieci.

3

4 W dniu 21 listopada 2012 r. odby ł o si ę równie ż spotkanie z rodzicami, którzy ucz ę szczaj ą do naszego Klubu Rodzica. Omówione zosta ł y 2 prezentacje: odporno ść oraz wcze ś niejsza, dotycz ą ca piramidy zdrowego ż ywienia. Spotkanie mia ł o charakter warsztatów, w których rodzice bardzo ch ę tnie uczestniczyli.

5 Zbudowana zosta ł a m. in. piramida ż ywienia a tak ż e u ł o ż ono kilka jad ł ospisów, które zosta ł y na bie żą co omówione i skorygowane.

6 Z odcinka o higienie dzieci przypomnia ł y sobie, dlaczego nale ż y m.in. cz ę sto my ć r ę ce i wykonywa ć inne niezb ę dne czynno ś ci higieniczne. W naszej przedszkolnej ł azience zago ś ci ł na moment Brudek, którego namalowa ł y Chochliki pod kierunkiem p. Beaty Boberek i p. Agaty Chmielowiec.

7

8 DZIELNE SZUWARKI… I DZIELNE CHOCHLIKI

9

10

11

12 FILIP WIEI BARTOSZ RÓWNIE Ż

13 Chochliki i Szuwarki wykona ł y równie ż pod okiem p. Kasi zimow ą surówk ę na odporno ść, wg przepisu pomocnika Pana Aptekarza. Przepis zosta ł nieco zmodyfikowany. W sk ł adzie znalaz ł y si ę kiszona kapusta, marchewka, jab ł ka, zielona pietruszka, olej i cukier.

14 PRZEPIS … I ZABIERAMY SI Ę DO PRACY

15 KASIA NAM POMAGA A MY PATRZYMY I UCZYMY SI Ę

16 I GOTOWEJEST PYSZNA!!!

17 CH Ł OPCOM TE Ż BARDZO SMAKUJE

18 NASZE SK Ł ADNIKIPRACUJEMY SAMODZIELNIE

19 JESZCZE PIETRUSZKAI OLEJ DLA PI Ę KNYCH OCZU

20 MYJEMY Z Ę BYZAWSZE O TYM PAMI Ę TAMY

21

22

23 AMELKAKUBA

24 MATEUSZMICHA Ł

25 BARTOSZMALWINA

26


Pobierz ppt "Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal w Krakowie, ul. Domaga ł y 59."

Podobne prezentacje


Reklamy Google