Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WORTAL TRANSFERU WIEDZY Dr inż. Magdalena Gawron Koordynator ds. monitoringu i sprawozdawczości Biuro Projektu Wortal Transferu Wiedzy Wrocławska Rada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WORTAL TRANSFERU WIEDZY Dr inż. Magdalena Gawron Koordynator ds. monitoringu i sprawozdawczości Biuro Projektu Wortal Transferu Wiedzy Wrocławska Rada."— Zapis prezentacji:

1 WORTAL TRANSFERU WIEDZY Dr inż. Magdalena Gawron Koordynator ds. monitoringu i sprawozdawczości Biuro Projektu Wortal Transferu Wiedzy Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 322 www.innowacyjnyregion.pl

2 …w kierunku współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

3 WORTAL TRANSFERU WIEDZY CENTRUM INNOWACYJNOŚCI WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACĘ SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW www.innowacyjnyregion.pl

4 W KIERUNKU WORTALU… Obecny bądź planowany skutek wdrożenia innowacji poprzez patent w badanych przedsiębiorstwach Procent Wprowadzenie na rynek zupełnie nowego produktu70,6 Wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu już istniejącego17,6 Wprowadzenie na rynek nowego produktu11,8 Razem100 Tabela. Wskazywane korzyści płynące z wdrożenia innowacji w badanych przedsiębiorstwach

5 W KIERUNKU WORTALU Świadomość korzyści płynących ze zgłoszeń patentowych przez przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa bez patentów Przedsiębiorstwa posiadające patenty Razem Procent Ochrona własności23,676,4 33,7 Możliwość zwiększenia zysków23,611,8 21,4 Podniesienie konkurencyjności25,0- 20,2 Rozwój firmy8,3- 6,7 Inne1,411,8 3,4 Nie mam zdania18,1- 14,6 Razem100 Tabela. Świadomość korzyści płynących z wdrożenia innowacji w badanych przedsiębiorstwach

6 MECHANIZM WORTALU Cel główny: Podniesienie potencjału regionu w zakresie innowacji poprzez promocję i transfer technologii polegających na wzmocnieniu sieci współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

7 MECHANIZM WORTALU Grupy docelowe: pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim przedsiębiorcy i pracownicy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim działający w przedsiębiorstwach produkcyjnych

8 KOMPONENTY WORTALU Platforma komunikacji umożliwiająca wymianę doświadczeń i informacji między jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu. Zapewnienie sprawnej i efektywnej współpracy tych środowisk wymaga opracowania modelu określającego metody i charakter transferu innowacyjnych rozwiązań od ich twórców do przedsiębiorstw oraz ramy współpracy i wzajemne oczekiwania wobec siebie tych środowisk.

9 BAZA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I USŁUG Zawiera oferowane przez uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe wyniki prac badawczych oraz usługi w zakresie innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania w gospodarce. Oferty w bazie mają charakter innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

10 BAZA SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW Zawiera profile osób prezentujących swoje dokonania zawodowe i wskazujących dziedziny współpracy ze sferą gospodarki. Przedsiębiorcy mogą nawiązać w prosty sposób bezpośredni kontakt z specjalistą/ekspertem.

11 BAZA ZAPOTRZEBOWAŃ NA INNOWACJE Zawiera oferowane przez uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe wyniki prac badawczych oraz usługi w zakresie innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania w gospodarce. Oferty w bazie mają charakter innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

12 OD POMYSŁU DO WDROŻENIA Baza ta stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej. Zawiera m.in.: opisy procedur i publikacje oraz dokumenty i akty prawne w zakresie wdrażania innowacji.

13 FORUM WSPÓŁPRACY Stanowi wewnętrzną strefę Wortalu. Umożliwia przedsiębiorcom i naukowcom dostęp do forum wymiany doświadczeń, założenie grupy dyskusyjnej i jej administrowanie, nawiązywanie kontaktów biznesowych, poszukiwanie partnerów oraz instytucji współpracujących.

14 MECHANIZM WORTALU nowatorskie podejście do procesu komercjalizacji wiedzy, komplementarny system wymiany informacji, nowoczesny design i funkcjonalna forma, aktualna i kompleksowa oferta, barometr wskazań i oczekiwań na rynku innowacji, wsparcie potencjału innowacyjności regionu.

15 OCZEKIWANE REZULTATY podniesienie świadomości korzyści płynących z wdrażania innowacji technologicznych nawiązanie i zacieśnienie współpracy wzrost tempa rozwoju nowych technologii i wdrażanie ich do praktyki gospodarczej upowszechnienie osiągnięć kadry naukowej promowanie inicjatyw innowacyjnych

16 POSZUKIWANIE MOŻLIWOŚCI POMYSŁY NABIERAJĄ KSZTAŁTU…

17 WORTAL TRANSFERU WIEDZY Dr inż. Magdalena Gawron Koordynator ds. monitoringu i sprawozdawczości Biuro Projektu Wortal Transferu Wiedzy Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 322 www.innowacyjnyregion.pl


Pobierz ppt "WORTAL TRANSFERU WIEDZY Dr inż. Magdalena Gawron Koordynator ds. monitoringu i sprawozdawczości Biuro Projektu Wortal Transferu Wiedzy Wrocławska Rada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google