Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WORTAL TRANSFERU WIEDZY"— Zapis prezentacji:

1 WORTAL TRANSFERU WIEDZY
Dr inż. Magdalena Gawron Koordynator ds. monitoringu i sprawozdawczości Biuro Projektu „Wortal Transferu Wiedzy” Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 322

2 …w kierunku współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

3 WORTAL TRANSFERU WIEDZY
CENTRUM INNOWACYJNOŚCI WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACĘ SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

4 W KIERUNKU WORTALU… Tabela. Wskazywane korzyści płynące z wdrożenia innowacji w badanych przedsiębiorstwach Obecny bądź planowany skutek wdrożenia innowacji poprzez patent w badanych przedsiębiorstwach Procent Wprowadzenie na rynek zupełnie nowego produktu 70,6 Wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu już istniejącego 17,6 Wprowadzenie na rynek nowego produktu 11,8 Razem 100

5 Przedsiębiorstwa bez patentów Przedsiębiorstwa posiadające patenty
W KIERUNKU WORTALU Tabela. Świadomość korzyści płynących z wdrożenia innowacji w badanych przedsiębiorstwach Świadomość korzyści płynących ze zgłoszeń patentowych przez przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa bez patentów Przedsiębiorstwa posiadające patenty Razem Procent Ochrona własności 23,6 76,4 33,7 Możliwość zwiększenia zysków 11,8 21,4 Podniesienie konkurencyjności 25,0 - 20,2 Rozwój firmy 8,3 6,7 Inne 1,4 3,4 Nie mam zdania 18,1 14,6 100

6 MECHANIZM WORTALU Cel główny:
Podniesienie potencjału regionu w zakresie innowacji poprzez promocję i transfer technologii polegających na wzmocnieniu sieci współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

7 MECHANIZM WORTALU Grupy docelowe:
pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim przedsiębiorcy i pracownicy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim działający w przedsiębiorstwach produkcyjnych

8 KOMPONENTY WORTALU Platforma komunikacji umożliwiająca wymianę doświadczeń i informacji między jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu. Zapewnienie sprawnej i efektywnej współpracy tych środowisk wymaga opracowania modelu określającego metody i charakter transferu innowacyjnych rozwiązań od ich twórców do przedsiębiorstw oraz ramy współpracy i wzajemne oczekiwania wobec siebie tych środowisk.

9 BAZA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I USŁUG
Zawiera oferowane przez uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe wyniki prac badawczych oraz usługi w zakresie innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania w gospodarce. Oferty w bazie mają charakter innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

10 BAZA SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW
Zawiera profile osób prezentujących swoje dokonania zawodowe i wskazujących dziedziny współpracy ze sferą gospodarki. Przedsiębiorcy mogą nawiązać w prosty sposób bezpośredni kontakt z specjalistą/ekspertem.

11 BAZA ZAPOTRZEBOWAŃ NA INNOWACJE
Zawiera oferowane przez uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe wyniki prac badawczych oraz usługi w zakresie innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do wykorzystania w gospodarce. Oferty w bazie mają charakter innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

12 OD POMYSŁU DO WDROŻENIA
Baza ta stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej. Zawiera m.in.: opisy procedur i publikacje oraz dokumenty i akty prawne w zakresie wdrażania innowacji.

13 FORUM WSPÓŁPRACY Stanowi wewnętrzną strefę Wortalu.
Umożliwia przedsiębiorcom i naukowcom dostęp do forum wymiany doświadczeń, założenie grupy dyskusyjnej i jej administrowanie, nawiązywanie kontaktów biznesowych, poszukiwanie partnerów oraz instytucji współpracujących.

14 MECHANIZM WORTALU nowatorskie podejście do procesu komercjalizacji wiedzy, komplementarny system wymiany informacji, nowoczesny design i funkcjonalna forma, aktualna i kompleksowa oferta, barometr wskazań i oczekiwań na rynku innowacji, wsparcie potencjału innowacyjności regionu.

15 OCZEKIWANE REZULTATY podniesienie świadomości korzyści płynących z wdrażania innowacji technologicznych nawiązanie i zacieśnienie współpracy wzrost tempa rozwoju nowych technologii i wdrażanie ich do praktyki gospodarczej upowszechnienie osiągnięć kadry naukowej promowanie inicjatyw innowacyjnych

16 POSZUKIWANIE MOŻLIWOŚCI
POMYSŁY NABIERAJĄ KSZTAŁTU…

17 WORTAL TRANSFERU WIEDZY
Dr inż. Magdalena Gawron Koordynator ds. monitoringu i sprawozdawczości Biuro Projektu „Wortal Transferu Wiedzy” Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 322


Pobierz ppt "WORTAL TRANSFERU WIEDZY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google