Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gabriela Zenkner-Kłujszo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gabriela Zenkner-Kłujszo."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gabriela Zenkner-Kłujszo Z-ca Kierownika Projektu, Kierownik Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25-26.03.2010 Kaliszki

2 Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa PO KL 2007-2013 VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.2 Transfer wiedzy 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

3 1 październik 2009 – 31 marzec 2012 Okres realizacji projektu

4 Stworzenie sieci nowoczesnych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) otwartych na innowacje i działających na rzecz rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy sferą B+R i MŚP oraz struktur zarządzania w ramach sieci Regionalnego Systemu Usług poprzez ustanowienie stałych procedur współpracy z uwzględnieniem najlepszych praktyk. Cel główny

5 podniesienie jakości i zwiększenie oferty usług świadczonych przez IOB odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw, poprawa umiejętności komunikowania się i współpracy pomiędzy IOB a podmiotami sfery naukowo-badawczej, zidentyfikowanie i wypromowanie nowych usług, dobrych praktyk wspierających rozwój innowacji w ramach RSU, wypromowanie nowego mechanizmu współpracy pomiędzy MŚP, IOB i sferą B+R, wypromowanie RSU jako sieci IOB oraz prowadzonych przez nią działań na rzecz zwiększenia innowacyjności MŚP oraz wzmacnianie współpracy ze środowiskiem naukowo-badawczym. Cele szczegółowe

6 Stworzenie i rozwój struktur zarządzania procesem budowy, rozwoju i monitoringu RSU. Opracowanie koncepcji powstania i funkcjonowania RSU. Monitoring i ewaluacja RSU – Sieci InnoWaMa. Pakiet edukacyjny. Promocja projektu. Monitoring i ewaluacja projektu. Działania planowane w ramach projektu

7 Grupa Robocza ds. Regionalnego Systemu Usług

8 Regionalny Komitet Sterujący ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołany uchwałą Zarządu Województwa Nr 15/102/09/III w dniu 2 marca 2009 r. w ramach zadań projektu systemowego Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa, powołuje Grupę Roboczą ds. RSU Podstawa prawna

9 GR pełni rolę organu opiniodawczo-doradczego RKS ds. RSI Skład Grupy Roboczej (19 osób): Wstępna propozycja składu instytucjonalnego GR została zaakceptowana przez Zarząd Województwa w dniu 8 marca 2010 r. Grupa Robocza ds. RSU

10 Opracowanie propozycji kryteriów uczestnictwa w Sieci Prezentowanie stanowisk podmiotów, wchodzących w skład RSU Opiniowanie i rekomendacje wyników prac powstałych w trakcie realizacji projektu Inicjowanie aktywnego udziału partnerów społecznych w budowaniu Sieci w województwie warmińsko – mazurskim Przyjmowanie raportów z wdrażania, monitoringu i ewaluacji RSU oraz udzielanie rekomendacji Regionalnemu Komitetowi Sterującemu ds. RSI Długoterminowe planowanie zadań RSU i monitoring Podejmowanie innych działań związanych z wdrażaniem projektu, koordynacja inicjatyw wpływających na rozwój sieci współpracy i na rzecz zwiększenia innowacyjności województwa Zadania Grupy Roboczej ds. RSU

11 1.Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 2.Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych INICJATYWA w Bartoszycach. 3.Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 4.Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka. 5.Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi. 6.Iławska Izba Gospodarcza. 7.Kętrzyńska Izba Gospodarcza. 8.Warmińsko-Mazurska Izba Przemysłowo-Handlowa w Lidzbarku Warmińskim. Skład instytucjonalny GR – propozycja

12 9.Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa. 10. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie. 11. Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. 12. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach. 13. Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie. 14. Mrągowskie Stowarzyszenie Gospodarcze. 15. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. 16. Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. 17. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie. 18. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta. 19. Węgorzewskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Skład instytucjonalny GR – propozycja c.d.

13 Dziękuję za uwagę Gabriela Zenkner-Kłujszo bpr2@warmia.mazury.pl


Pobierz ppt "Warsztaty szkoleniowe Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gabriela Zenkner-Kłujszo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google