Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) Mariusz Frankowski – Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) Mariusz Frankowski – Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) Mariusz Frankowski – Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, UMWM

2 Realizacja projektu pilotażowego Odbiorcy projektu: przedstawiciele biznesu, nauki, sektora administracji, mieszkańcy Mazowsza, Budżet projektu: 998 tys. PLN, okres realizacji: – , Projekt pilotażowy zakończył się 31 lipca br., osiągnięciem wszystkich zaplanowanych rezultatów. 2

3 Wyniki projektu pilotażowego Podniesienie świadomości dot. innowacyjności wśród ok. 150 uczestników/czek (…) – o 50%

4 Poszerzenie wiedzy z dziedziny rozwiązań innowacyjnych oraz transferu technologii u 150 przedsiębiorców oraz 65 przedstawicieli JST Wyniki projektu pilotażowego

5 Rozpoznawalność marki MSODI

6 Użyteczność wsparcia

7

8

9 Zapotrzebowanie na usługi proinnowacyjne – uczestnicy projektu

10 Rekomendacje dla MSODI MSODI ma inicjować działania promocyjne, ukierunkowane na wzrost zainteresowania gospodarką innowacyjną, stymulowanie popytu na wszelkie informacje/doradztwo związane innowacjami, w szczególności: działania proświadomościowe wśród przedsiębiorców, zachęcanie i inicjowanie współpracy biznes – nauka, prowadzenie aktywności upowszechniających i integrujących środowiska naukowe, instytucje działające na rzecz rozwoju innowacyjności; MSODI ma stworzyć ofertę stanowiącą odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie informacji oraz doradztwa – uzupełnienie innych IOB działających na Mazowszu, MSODI to przede wszystkim publiczny broker stymulujący innowacyjność w regionie. 10

11 PLN, – MSODI – Mazowiecka Sieć Innowacji Budżet projektu: PLN, Okres realizacji: –

12 Co i dla kogo? Cele projektu Wzrost zainteresowania innowacjami w sferze popytu i podaży Nawiązanie współpracy pomiędzy MSODI i IOB, środowiskiem nauki i biznesu Wyrównanie szans w subregionach w dostępie do wiedzy w zakresie innowacyjności Grupy docelowe Głównie mikro i małe przedsiębiorstwa Pracownicy administracji publicznej Studenci

13 Planowane działania (1) 1)Organizacja infoseminariów oraz konferencji Infoseminaria: m.in. ekoinnowacje, design/nowoczesne wzornictwo, zarządzenie innowacjami, open innovation, nowoczesny clustering, zewnętrzne źródła finansowania innowacji – fundusze zalążkowe (w latach cykle infoseminariów w 6 miastach na Mazowszu – razem 125 infoseminariów), Konferencje: spotkania ze znanymi naukowcami, forum kojarzenia partnerów, targi nauki i kooperacji, mazowieckie dni twórczości (każdy event raz w roku, w latach ) 13

14 Planowane działania (2) 2) Kampania informacyjno – promocyjna upowszechniająca transfer wiedzy i innowacji (dotarcie do 100 tys. osób) Media relations, patronaty medialne, telekonferencje, artykuły sponsorowane Filmiki wirusowe Filmiki wirusowe rozsyłane w Internecie służące do edukowania w zakresie innowacji. Założeniem dla virali będzie nietypowe, oryginalne ukazanie innowacji. Eventy promujące innowacyjność Celem cyklicznych imprez (np. spotkań przedsiębiorców) będzie edukacja w zakresie innowacji i promocja postaw proinnowacyjnych. Eventy będą miały za zadanie promowanie innowacji samej w sobie. Podczas takich imprez wskazywane będą konkretne korzyści wynikające z innowacji. Eventy będą realizowane na terenie konkretnych miast regionu (Siedlce, Płock, Radom, Ciechanów, Ostrołęka, Warszawa).

15 Kampania na rzecz rozwoju innowacyjności w Internecie

16 Planowane działania (3) Nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi, IOB z obszaru Mazowsza w postaci Mazowieckiego Forum Instytucji Wsparcia Innowacji Prowadzenie portalu wiedzy nt. innowacyjności Opracowania i publikacje – cykl poradników nt. innowacyjności 16

17 Planowane działania (4) 3) Konkursy Innowator Mazowsza (minimum 50 uczestników) Pilotażowy konkurs grantowy (2013 r.) – wsparcie rozwoju współpracy pomiędzy biznesem a nauką 4) Wsparcie inicjatyw klastrowych Opracowanie strategii rozwoju dla 5 strategicznych inicjatyw klastrowych 20 spotkań przedstawicieli grup branżowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych clusteringiem

18 Planowane działania (5) Opracowanie i stworzenie pakietu usług stanowiących ofertę MSODI w obszarach zarządzania innowacjami, zarządzania strategicznego poprzez m.in.: analizę potrzeb doradczo-informacyjnych w zakresie innowacji (ekspertyza określająca (1) zasoby informacyjne, kompetencyjne, organizacyjne itd., niezbędne do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa oraz (2) sposoby i warunki pozyskania tych zasobów, analizę potencjału innowacyjności przedsiębiorstw – audyt zasobów przedsiębiorstw prowadzony pod kątem możliwości ich refiguracji, restrukturyzacji lub uzupełnienia mających na celu wzrost innowacyjności, 18

19 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego MSODI Ciechanów: MSODI Ostrołęka: MSODI Płock: MSODI Radom: MSODI Siedlce:


Pobierz ppt "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) Mariusz Frankowski – Zastępca Dyrektora, Departament Strategii i Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google