Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA 1 NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM KLASTRY autor: Bogdan Kępka Opracowanie graficzne: Aneta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA 1 NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM KLASTRY autor: Bogdan Kępka Opracowanie graficzne: Aneta."— Zapis prezentacji:

1 EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA 1 NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM KLASTRY autor: Bogdan Kępka Opracowanie graficzne: Aneta Ganeczko

2 2EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA CZYM SĄ KLASTRY? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących Porter

3 3EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA UCZESTNICY KLASTRA Czynnik publiczny władze (samorządowe) Sektor przedsiębiorstw Sektor badawczo-rozwojowy Klaster (inicjatywa klastrowa) 3H

4 4EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA INICJATYWA KLASTROWA A KLASTER Inicjatywa służąca rozwojowi już istniejącego klastra Inicjatywa dążąca do powstania klastra

5 5EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC SAMORZĄDÓW Wsparcie dla klastrów w zakresie inwestycji i Wsparcie dla klastrów w zakresie inwestycji i promocji promocji Promowanie regionu poprzez współorganizowanie Promowanie regionu poprzez współorganizowanie na targów branżowych na targów branżowych Pomoc dla firm-członków klastra przy aplikowaniu o Pomoc dla firm-członków klastra przy aplikowaniu o środki pomocowe z UE środki pomocowe z UEWSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA

6 6EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC SAMORZĄDÓW Kreowanie właściwej polityki zatrudnienia Kreowanie właściwej polityki zatrudnienia Kreowanie stabilnej polityki podatkowej Kreowanie stabilnej polityki podatkowej Umożliwienie udziału w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju regionu Umożliwienie udziału w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju regionuWSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA

7 7EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA OCZEKIWANIAPRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC JEDNOSTEK B+R Pomoc w kształceniu zawodowym Pomoc w kształceniu zawodowym Opracowanie programów inwestycyjnych Opracowanie programów inwestycyjnych Wydawanie certyfikatów na towary wyprodukowane Wydawanie certyfikatów na towary wyprodukowane Pomoc w podwyższaniu jakości wyrobów Pomoc w podwyższaniu jakości wyrobów Analizy rynku Analizy rynkuWSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA

8 8EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA OCZEKIWANIAPRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC JEDNOSTEK B+R Współpraca w zakresie analizy potrzeb przedsiębiorstw w klastrze Współpraca w zakresie analizy potrzeb przedsiębiorstw w klastrze Udostępnianie wiedzy na temat nowoczesnych trendów i nowatorskich rozwiązań wzorniczych, technologicznych i rynkowych Udostępnianie wiedzy na temat nowoczesnych trendów i nowatorskich rozwiązań wzorniczych, technologicznych i rynkowychWSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA

9 9EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA CO PRZEDSIĘBIORCY OFERUJĄ SAMORZĄDOM? Nowe miejsca pracy dla absolwentów z regionu Nowe miejsca pracy dla absolwentów z regionu Aktywny udział w realizacji strategii rozwoju Uczciwe i terminowe płacenie podatków Aktywny udział w realizacji strategii rozwoju Uczciwe i terminowe płacenie podatków Sponsoring imprez organizowanych przez władze samorządowe Sponsoring imprez organizowanych przez władze samorządowe Promocje regionu w kontaktach biznesowych Promocje regionu w kontaktach biznesowychWSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA

10 10EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA CO PRZEDSIĘBIORCY OFERUJĄ JEDNOSTOK B+R? Zlecenia na wykonywanie badań Zlecenia na wykonywanie badań Współfinansowanie zleceń Udział w we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych Udział w we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych Udostępnianie swojego potencjału praktycznego przy testowaniu nowatorskich rozwiązań Udostępnianie swojego potencjału praktycznego przy testowaniu nowatorskich rozwiązańWSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA

11 11EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA SCHEMAT BLOKOWY KLASTRA W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ BIURO Otoczenie dalsze Dostawcy, firmy świadczące usługi dla klastra spoza jego granic i firmy współpracujące np. banki Otoczenie bliższe B+R, JST, dostawcy znajdujący się na terenie granicy klastra Rdzeń klastra Firmy produkcyjne branży rolno- spożywczej:

12 12EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA DZIAŁANIA W KLASTRZE Tworzenie sieci międzyludzkich Tworzenie sieci międzyludzkich Tworzenie sieci przedsiębiorstw Tworzenie sieci przedsiębiorstw Promowanie innowacji, nowych technologii Promowanie innowacji, nowych technologii Tworzenie marki regionu Tworzenie marki regionu Pomoc w prowadzeniu biznesu Pomoc w prowadzeniu biznesu Analiza trendów technologicznych Analiza trendów technologicznych Promowanie tworzenia firm odpryskowych Promowanie tworzenia firm odpryskowych Lobbowanie za subsydiami Lobbowanie za subsydiami Koordynowanie zakupów Koordynowanie zakupów Określanie standardów technicznych Określanie standardów technicznych

13 13EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA DZIAŁANIA W KLASTRZE Inkubacja przedsiębiorstw Inkubacja przedsiębiorstw Monitoring funkcjonowania klastra Monitoring funkcjonowania klastra Promowanie rozwoju istniejących firm Promowanie rozwoju istniejących firm Wspieranie innowacyjności Wspieranie innowacyjności Przyciąganie nowych firm i talentów Przyciąganie nowych firm i talentów Prowadzenie wywiadu gospodarczego Prowadzenie wywiadu gospodarczego Budowanie świadomości przedsiębiorców Budowanie świadomości przedsiębiorców Szkolenia techniczne Szkolenia techniczne

14 14EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA DZIAŁANIA W KLASTRZE Szkolenia dla kadry zarządzającej klastrem Szkolenia dla kadry zarządzającej klastrem Ulepszanie procesów produkcyjnych Ulepszanie procesów produkcyjnych Zachęcanie inwestorów do podejmowania Zachęcanie inwestorów do podejmowania działalności w regionie działalności w regionie Dyfuzja nowych technologii Dyfuzja nowych technologii Lobbowanie za rozwojem infrastruktury Lobbowanie za rozwojem infrastruktury technicznej technicznej Poprawa regulacji prawnych Poprawa regulacji prawnych

15 15EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BOGDAN KĘPKA EKO MARKETING


Pobierz ppt "EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA 1 NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM KLASTRY autor: Bogdan Kępka Opracowanie graficzne: Aneta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google