Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja antydyskryminacyjna – aktualne wyzwania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja antydyskryminacyjna – aktualne wyzwania"— Zapis prezentacji:

1

2 Edukacja antydyskryminacyjna – aktualne wyzwania
Marta Rawłuszko

3 Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA)
Wszystkie przesłanki dyskryminacji są jednakowo ważne, Kluczowe jest rozwijanie wiedzy i umiejętności, ale również zmiana postaw, Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy powinno zaczynać się w szkole.

4 Edukacja antydyskryminacyjna
Rozwija wiedzę na temat mechanizmu dyskryminacji, Buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji, Rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych, Wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane.

5 Badanie „Wielka nieobecna”
Podstawa programowa dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 55 podręczników: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, przygotowanie do życia w rodzinie, Oferta 18 ośrodków doskonalenia nauczycielek/li, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz studiów podyplomowych, Wywiady z nauczycielami, ekspertkami.

6 Wyzwania – system doskonalenia nauczycieli/ek
Priorytety dotyczące doskonalenia nauczycieli/ek nie obejmują edukacji antydyskryminacyjnej, Istniejąca oferta doskonalenia jest niekompletna i trudno dostępna, Brakuje szkoleń wzmacniających szerokie podejście antydyskryminacyjne i konkretne umiejętności.

7 Wyzwania – system nauczania doskonalenia nauczycieli/ek
„Ta tematyka jest jakoś rozmyta. Nie ma tego w podstawie programowej, tak samo w podręcznikach. Ja mogę się doszukiwać na siłę, gdzieś tam znajdę…” „… jeżeli coś wyniknie na gorąco, no to wtedy jakby są rozmowy, przykłady, jakieś scenki; kiedy tylko pojawia się problem, to są organizowane specjalne dodatkowe rozmowy…”

8 Wyzwania – system nauczania dzieci i młodzieży
Podręczniki zawierają treści stereotypizujące, Podręczniki w małym stopniu uwzględniają istniejącą różnorodność społeczną, Brakuje kompletnej wiedzy na temat równości, dyskryminacji i możliwości obrony/przeciwdziałania.

9 Ukryty program nauczania…
„Na podstawie tekstu wypisz zalety i wady afrykańskiej tradycji rodzinnej. Następnie sporządź plan rozprawki: Czy dla tradycyjnego Afrykanina rodzina jest podporą życiową czy przekleństwem?”

10 Ukryty program nauczania…
„Dziadek Bronisław zna wiele ciekawych ludowych przysłów, o których dziś już prawie nikt nie pamięta. Natomiast babcia Kazia piecze wspaniałe ciasteczka z cukrem i parzy przepyszną herbatkę z owoców”.

11 Ukryty program nauczania…
„Jeśli zdecydujesz się pomóc koleżance w geometrii, zdobądź się na cierpliwość i wyrozumiałość, choć może cię irytuje, że tak wolno myśli albo czegoś nie pamięta”.

12 Ukryty program nauczania…
„U niektórych osób występują jednakże zaburzenia w postaci odmiennych orientacji seksualnych, jak: homoseksualizm, biseksualizm.” „Główną przyczyną szerzenia się chorób przenoszonych drogą płciową jest wzrastająca swoboda seksualna; najważniejszymi czynnikami epidemiologicznymi są: (…) nietypowe preferencje seksualne, homo- i biseksualizm.”

13 Postulaty Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Powołanie międzyresortowej lub ministerialnej rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji poprzez edukację, Uruchomienie regularnego kursu doskonalenia nauczycieli/ek na temat edukacji antydyskryminacyjnej,

14 Postulaty Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Wdrożenie konkretnej instrukcji dla recenzentów/ek, dotyczącej treści dyskryminacyjnych w podręcznikach, Otwarcie możliwości realizacji projektów na temat przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji na poziomie systemowym,

15 Postulaty Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
Wystosowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej listu popierającego większą obecność edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach.

16 Edukacja antydyskryminacyjna
Edukacja antydyskryminacyjna jest kluczowym elementem edukacji, jeśli ta ma być… „mechanizmem obronnym przed nasilaniem się przemocy, rasizmu, ekstremizmów, ksenofobii, dyskryminacji i nietolerancji” Rada Europy

17 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Edukacja antydyskryminacyjna – aktualne wyzwania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google