Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre Polskie i Europejskie Praktyki w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych na lokalnym rynku pracy Yves ROLAND-GOSSELIN, Przewodniczący Konfederacji Organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre Polskie i Europejskie Praktyki w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych na lokalnym rynku pracy Yves ROLAND-GOSSELIN, Przewodniczący Konfederacji Organizacji."— Zapis prezentacji:

1 Dobre Polskie i Europejskie Praktyki w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych na lokalnym rynku pracy Yves ROLAND-GOSSELIN, Przewodniczący Konfederacji Organizacji Rodzinnych w Unii Europejskiej Konferencja: POLSKA DLA RODZINY – RODZINA DLA POLSKI Projekt PO KL «Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn» Działanie 1.1. « Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy » Warszawa, Sejm RP, Sala Kolumnowa, 9-10 marca 2010

2 Pogodzenie = klucz - Jasny i bezpośredni związek pomiędzy trudnościami w połączeniu życia rodzinnego, prywatnego i zawodowego a ubóstwem i wykluczeniem ze społeczeństwa. - Taktyki godzenia ról stanowią klucz do podjęcia szerszego kierunku działań i zapobiegnięcia ubóstwu i wykluczeniu ze społeczeństwa.

3 Odpowiednie zatrudnienie = warunek wstępny wszelkich działań w kierunku godzenia ról - przyzwoita płaca - bezpieczeństwo zatrudnienia - warunki pracy szanujące życie rodzinne Aktywne strategie przeciwdziałania wykluczeniu muszą brać pod uwagę jakościowy wymiar pracy i zapewnić możliwość godzenia ról.

4 Rosnące społeczne uznanie dla działalności poza pracą (1) Znaczenie aktywności rodzinnych prywatnych i towarzyskich musi zyskać uznanie społeczne poprzez zintegrowanie tego czasu z czasem pracy i czasem wolnym. Zatem…

5 Rosnące społeczne uznanie dla działalności poza pracą (2) projekty urlopów mające na celu spełnienie różnorodnych potrzeb rodziny muszą być zawarte w legislacji dla wszystkich kategorii pracowników bez względu na ich status zawodowy czy działalność i te projekty muszą obejmować aspekty bezpieczeństwa (bezpieczeństwo pracy, odpowiednia płaca, ciągłość ubezpieczenia społecznego/praw pracowniczych) oraz elastyczności;

6 Rosnące społeczne uznanie dla działalności poza pracą(3) warunki pracy w niepełnym wymiarze godzin muszą zostać ulepszone (płaca, prawa socjalne, status na rynku pracy, zasady kalkulacji i płatności za godziny nadliczbowe powinny być zgodne z zasadami obowiązującymi przy pracy na pełen etat, etc.);

7 Rosnące społeczne uznanie dla działalności poza pracą (4) elastyczne godziny czasu pracy muszą być nadal promowane, przy zachowaniu surowej ochrony prawa pracy i bezpieczeństwa socjalnego czas społeczny musi zostać skoordynowany należy wspierać równość płci zarówno pod względem równouprawnienia jak i zmieniających się modeli ról dla kobiet i mężczyzn.

8 Dostęp do szerokiego zakresu usług jest konieczny (1) Rodzinom musi zostać zaoferowany dostęp do szerokiego zakresu usług spełniającego różnorodność potrzeb, a w szczególności zróżnicowane usługi w zakresie opieki nad dzieckiem oraz usługi dla pozostałych członków rodziny pozostających na jej utrzymaniu.

9 Dostęp do szerokiego zakresu usług jest konieczny (3) Jeśli te usługi mają w pełni wykorzystać swój potencjał w walce przeciwko ubóstwu i wykluczeniu ze społeczeństwa, muszą być: zapewniane w wystarczającej ilości, z ambitnymi celami na poziomie Unii Europejskiej; dostępne dla wszystkich bez dyskryminacji, w szczególności imigrantów, mniejszości etnicznych oraz osób niepełnosprawnych; dopasowane do specyficznych potrzeb najbardziej życiowo doświadczonych grup;

10 Dostęp do szerokiego zakresu usług jest konieczny(4) dopasowane tak, aby były dostępne natychmiast, gdy bezrobotni rodzice otrzymują propozycję szkolenia lub pracy: dostępne dla wszystkich dzięki publicznemu i prywatnemu wsparciu finansowemu oraz wystarczającej kontroli środków,biorącej pod uwagę ilość dzieci pod opieką w każdej rodzinie; usługi o dobrej jakości, oferujące dobre stanowiska pracy swoim pracownikom; wdrożenie tych zasad musi być skuteczne.

11 Dominujące nurty we wszystkich istotnych kierunkach działań - Godzenie życia rodzinnego, prywatnego i zawodowego stanowi istotę wszystkich istotnych kierunków działań (zatrudnienie, usługi socjalne, ubezpieczenie społeczne, edukacja,etc.) na poziomie europejskim i krajowym. - Kluczowe aspekty godzenia – urlop, elastyczne godziny pracy i usług – powinny być stosowane w ramach wytycznych na poziomie Unii Europejskiej. - Na poziomie lokalnym, należy stworzyć sojusze dla rodzin tak, aby włączyć wszystkich zainteresowanych projektem działań na rzecz dobra rodziny, a w szczególności działań w kierunku zrównoważenia życia rodzinnego i zawodowego.

12 Dziękujemy za Państwa uwagę! www.coface-eu.org COFACE jest utrzymywana w ramach Europejskiego Programu ds. Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS 2007-2013. Poglądy tu wyrażane są poglądami ich autorów i Komisja nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek użytek zrobiony z zawartych tu informacji. http://ec..europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en


Pobierz ppt "Dobre Polskie i Europejskie Praktyki w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych na lokalnym rynku pracy Yves ROLAND-GOSSELIN, Przewodniczący Konfederacji Organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google