Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja w Polsce Planu działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w obszarze edukacji Aleksander.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja w Polsce Planu działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w obszarze edukacji Aleksander."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja w Polsce Planu działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w obszarze edukacji Aleksander Waszkielewicz Warszawa, 21 czerwca 2011 r.

2 Działanie 2 Ujednolicony system edukacji, obejmujący edukację powszechną i specjalną, popierający edukację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. –Segregacja / system powszechny oraz dyskryminacja na poziomie oświatowym: ukryta dyskryminacja w społeczeństwie, pieniądz nie idzie za uczniem niepełnosprawnym, nieprzygotowanie nauczycieli, brak systemu wsparcia szkół masowych, brak systemu przechodzenia do szkół masowych. –Włączenie na poziomie wyższym. –Brak kształcenia ustawicznego.

3 Działania 4 i 11 Indywidualne plany edukacji (monitorowanie wdrażania oraz udział rodziców). –Indywidualne programy edukacyjne do roku 2010/2011 i 2011/2012: obowiązkowe w klasach specjalnych, fakultatywne w klasach integracyjnych, niedostępne w klasach otwartych, –Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne od roku 2010/2011 i 2011/2012 dla wszystkich uczniów. –Czy powstanie IPET niezgodny z możliwościami szkoły? –Monitorowanie w okresach rocznych. –Aktywny udział rodziców (zwłaszcza od 2011/2012).

4 Działanie 6 Zachęcanie do szkolenia dla nauczycieli. –Kształcenie wszystkich studentów pedagogiki od roku 2012/2013. –Szkolenia: liczne kursy w ofercie szkoleniowej, przewaga kilkugodzinnych zajęć o charakterze świadomościowym. mało uczniów – nikłe zainteresowanie nauczycieli, krótkie zajęcia świadomościowe dla grona pedagogicznego po przyjęciu ucznia. –Brak efektywnych zachęt.

5 Działanie 8 Włączenie do wychowania obywatelskiego programów odnoszących się do osób niepełnosprawnych jako tych, które mają takie same prawa jak inni obywatele. –Nieobecność tego tematu w podstawie programowej. –Lektury obowiązkowe: tylko Katarynka: stereotypowy obraz osoby bezradnej, nieszczęśliwej, skazanej na łaskę innych, nad którą można się tylko litować. –Brak indywidualnych doświadczeń uczniów.

6 Wnioski Nierównoprawny dostęp, utrudniony dostęp do edukacji niesegregacyjnej, wiele barier. Niedostępne powszechne kształcenie ustawiczne. Niewystarczające mechanizmy: przechodzenie między poziomami edukacji, systemem segregacyjnym i otwartym. Tematyka osób niepełnosprawnych nieobecna w programach kształcenia.

7 Kontakt: Aleksander Waszkielewicz e-mail Aleksander.Waszkielewicz@firr.org.pl tel. (+48) 508 21-33-22 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków: tel. 12-629-85-14, faks 12-629-85-15 Warszawa: tel. 22-652-91-90, faks 22-247-22-62 e-mail biuro@firr.org.pl http://www.firr.org.pl Organizacja Pożytku Publicznego Twój 1% wykorzystamy na pożyteczne cele Nr konta 77 2130 0004 2001 0255 9953 0005Aleksander.Waszkielewicz@firr.org.plbiuro@firr.org.pl http://www.firr.org.pl


Pobierz ppt "Realizacja w Polsce Planu działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w obszarze edukacji Aleksander."

Podobne prezentacje


Reklamy Google