Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia podyplomowe – Filologia polska - WSP Zielona Góra Studia podyplomowe – Bibliotekoznawstwo z edukacją medialną - KUL Lublin Kurs Egzaminator - kwalifikacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia podyplomowe – Filologia polska - WSP Zielona Góra Studia podyplomowe – Bibliotekoznawstwo z edukacją medialną - KUL Lublin Kurs Egzaminator - kwalifikacje."— Zapis prezentacji:

1

2 Studia podyplomowe – Filologia polska - WSP Zielona Góra Studia podyplomowe – Bibliotekoznawstwo z edukacją medialną - KUL Lublin Kurs Egzaminator - kwalifikacje do przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej - OKE Poznań Kurs Programu Kreator w zakresie umiejętności kluczowych do nauczania - ODN w Zielonej Górze, CODN w Warszawie Nauczanie blokowe przedmiotów humanistycznych w klasach 4-6 - Lider międzyprzedmiotowego zespołu humanistycznego - ODN w Zielonej Górze Jak konstruować testy umiejętności ponadprzedmiotowych w szkole podstawowej? - ODN w Zielonej Górze

3 Jak zorganizować i prowadzić teatr w szkole? - ODN w Zielonej Górze Warsztat aktora - warsztat pracy z aktorem - ODN w Zielonej Górze Muzyka, światło i ruch w strukturze przedstawienia szkolnego – ODN w Zielonej Górze Kurs elementarny informatyki w zakresie JBM i oprogramowania podstawowego - ODN w Zielonej Górze Ocenianie na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 - ODN w Zielonej Górze Błędy językowe w wypracowaniach uczniowskich. Kryteria oceny prac pisemnych - ODN w Zielonej Górze Kurs wychowawców placówek wypoczynku i młodzieży - Młodzieżowy Dom Kultury w Nowej Soli

4 Taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych we wspólnym kręgu - ODN w Zielonej Górze Specyficzne trudności w czytaniu i w pisaniu - dysleksja rozwojowa - ODN w Zielonej Górze Kurs kierowników placówek wypoczynku i wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży - Agencja Ekologiczna Zielona Góra Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc wg standardów UE - ODN w Zielonej Górze Jak pracować z podręcznikami do języka polskiego dla szkoły podstawowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych - ODN w Zielonej Górze Miejsce i rola j. polskiego oraz historii i społeczeństwa w nauczaniu blokowym - ODN w Zielonej Górze

5 Awans zawodowy nauczycieli języka polskiego - ODN w Zielonej Górze Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego i gimnazjum - ODN w Zielonej Górze Jak skutecznie rozwijać umiejętności pisania rozprawki? - Tangram Centrum Kursów Oświatowych Rozpoznawanie sygnałów wskazujących na początkowe kontakty dziecka z substancjami psychoaktywnymi i rozwijanie umiejętności wczesnego interweniowania - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Wspóluzależnienia w Zielonej Górze Mierzenie jakości pracy szkoły - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie Metody aktywizujące - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie

6 Edukacja regionalna w szkole podstawowej na przykładzie tradycji ludowych Ziemi Lubuskiej - Polskie Stowarzyszenie Pedagogiki C. Freineta


Pobierz ppt "Studia podyplomowe – Filologia polska - WSP Zielona Góra Studia podyplomowe – Bibliotekoznawstwo z edukacją medialną - KUL Lublin Kurs Egzaminator - kwalifikacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google