Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja globalna w praktyce szkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja globalna w praktyce szkolnej"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
PODN Wodzisław Śląski

2 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania. Jej celem jest uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności globalnych, czyli wzajemnych powiązań i przenikania się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

3 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Edukacja globalna to następujące zagadnienia: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa ochrona praw człowieka zapewnienie zrównoważonego rozwoju budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa

4 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Ćwiczenie: Proszę ułożyć wycięte elementy w kolejności odzwierciedlającej związki przyczynowo – skutkowe

5 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Odpowiedź:

6 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Edukacja globalna = umiejętności: dostrzeganie i rozumienie globalnych współzależności krytyczne myślenie praktyczne wykorzystywanie wiedzy podejmowanie świadomych decyzji współpraca w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym

7 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Edukacja globalna = postawy: odpowiedzialność szacunek uczciwość empatia otwartość osobiste zaangażowanie

8 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Edukacja globalna w polskiej szkole – czy jest potrzebna? Świat nieustannie się zmienia. Edukacja globalna pomaga w przygotowaniu młodych ludzi do dalszej nauki i radzenia sobie w zglobalizowanym świecie Tematyka globalna pojawia się obecnie w podstawie programowej wielu przedmiotów szkolnych (geografia, historia, WOS, biologia i in.) Nowa podstawa obliguje nauczycieli do uwzględniania perspektywy globalnej na zajęciach Tematy poruszające zagadnienia globalne, są ciekawe dla młodzieży, skłaniają do dyskusji i zaangażowania Nauczyciele i uczniowie mogą liczyć na merytoryczną pomoc organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną

9 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Przykłady celów/zaleceń do realizacji: kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji istota wychowania najpełniej wyraża się w promowanych w podstawie wartościach uniwersalnych takich jak: sprawiedliwość, prawda, równość, wolność, patriotyzm, tolerancja oraz poszanowanie praw człowieka uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną

10 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Jak odnaleźć tematy globalne w treściach podstawy programowej: Szukaj powiązań – niektóre tematy stały się częścią treści kształcenia Poszerz perspektywę – jak dane zagadnienie będzie interpretowane/oceniane przez przedstawicieli Globalnego Południa Uwzględnij Południe, mówiąc o sprawach światowych – etyka w życiu gospodarczym okazją do przedstawienia zasad fair trade Zilustruj temat przykładami z Południa

11 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Ćwiczenie: 1. Proszę odnaleźć w podstawie programowej treści odnoszące się do edukacji globalnej wprost lub dające możliwość nawiązania do zagadnień globalnych 2. Zaproponuj pomysły na realizację wskazanych treści podstawy programowej

12 Edukacja globalna w praktyce szkolnej
Serdecznie dziękuję za udział w spotkaniu Materiał został przygotowany na podstawie publikacji poświęconych edukacji globalnej wydanych przez Polską Akcję Humanitarną oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Polska Akcja Humanitarna Centrum Edukacji Obywatelskiej


Pobierz ppt "Edukacja globalna w praktyce szkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google