Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (IS) W KSZTAŁTOWANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 2014-2020 Joanna Oberbek spotkanie PGKK, Gdańsk 21 października 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (IS) W KSZTAŁTOWANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 2014-2020 Joanna Oberbek spotkanie PGKK, Gdańsk 21 października 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 ROLA INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (IS) W KSZTAŁTOWANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 2014-2020 Joanna Oberbek spotkanie PGKK, Gdańsk 21 października 2013 roku

2 SKĄD WYNIKA POTRZEBA IDENTYFIKACJI IS? Aby zwiększyć efektywność inwestowanych przez UE środków finansowych poszczególne regiony powinny skupić się na rozwoju innowacji w dziedzinach, które zgodne są z ich predyspozycjami. Rozwiązanie: koncentracja inwestowanych zasobów Warunek powodzenia: zaangażowanie partnerów gospodarczych

3 WYZWANIA DLA ROZWOJU OPARTEGO O IS zwiększenie efektywności publicznych wydatków na B+R, zwiększenie udziału wydatków przedsiębiorstw w wydatkach na B+R, zwiększenie zatrudnienia w sektorze B+R w przedsiębiorstwach, wzrost liczby patentów (względny i bezwzględny), umiędzynarodowienie polskiej nauki, wzmocnienie pro-innowacyjnej postawy wśród przedsiębiorców.

4 GDZIE SZUKAĆ IS Identyfikacja specjalizacji inteligentnych – tych, w których zgromadzono największy potencjał infrastruktura, kapitał ludzki, partnerstwa, sieci, rynki Które generują rozwój z największą siłą i najbardziej oddziałują na rozwój pozostałych obszarów dochody, zatrudnienie, bezpieczeństwo, zainteresowanie inwestorów Które stymulują i tworzą warunki dla rozwoju innych obszarów. Które odpowiadają na wyzwania społeczne.

5 STRATEGIA KRAJOWA - KONSULTACJE ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO – Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne – Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej – Technologie wytwarzania i wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOżYWCZA I ŚRODOWISKOWA – Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego – Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) – Biotechnologiczne procesy i produkty chemii gospodarczej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAżONA ENERGETYKA – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii – Inteligentne i energooszczędne budownictwo – Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI – Nowoczesne technologie pozyskiwania i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów – Wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PRCOESY PRZEMYSŁOWE – Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty – Biosensory i inteligentne sieci sensoryczne – Inteligentne sieci i teledetekcja – Elektronika plastikowa i organiczna – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

6 PROCES – ZARYSOWANY W RPS PPK (VI KROKÓW ) I.Analiza konwergencji II.Zaproszenie do składania wstępnych propozycji IS wraz z działaniami III.Prezentacja, omówienie, rekomendacje IV.Zaproszenie do złożenia całościowych koncepcji V.Negocjacje VI.porozumienia

7 UDZIAŁ W PROCESIE Zaproszenie Samorządu Województwa skierowane zostanie do wszystkich środowisk, które będą chciały zorganizować się (zbudować partnerstwo), zidentyfikować swój potencjał oraz wypracować wspólną strategię rozwoju dla zaproponowanej przez siebie inteligentnej specjalizacji (technologicznej lub funkcjonalnej).

8 dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ROLA INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (IS) W KSZTAŁTOWANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW 2014-2020 Joanna Oberbek spotkanie PGKK, Gdańsk 21 października 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google