Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM Katarzyna Margel Warszawa, SGGW, 27 luty 2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM Katarzyna Margel Warszawa, SGGW, 27 luty 2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM Katarzyna Margel Warszawa, SGGW, 27 luty 2007 rok

2 Konferencja jest realizowana w ramach Wsparcie innowacji w sektorze rolno- spożywczym poprzez tworzenie sieci współpracy i rozwój Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW

3 INFORMACJE O PROJEKCIE

4 INFORMACJE O PROJEKCIE: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6

5 CEL PROJEKTU Tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z sektora rolno-spożywczego z województwa mazowieckiego i jednostkami naukowymi SGGW Rozwój Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW – jako jednostki zajmującej się inicjowaniem współpracy między nauką a biznesem

6 CEL PROJEKTU Stworzenie bazy 800 - 1000 przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych działających w sektorze rolno-spożywczym na Mazowszu Opracowanie oferty badawczej, analitycznej i szkoleniowej SGGW

7 CEL PROJEKTU: Przeprowadzenie pięciu cykli warsztatów: Innowacyjne produkty spożywcze w promocji zdrowia; Wiodące nowoczesne techniki w przetwórstwie żywności; Żywność funkcjonalna i dietetyczna – wprowadzenie nowych produktów na rynek; Opracowywanie nowych produktów żywnościowych; Wsparcie finansowe innowacji.

8 OFERTA BADAWCZA I SZKOLENIOWA SGGW

9 W ramach Projektu tworzona jest oferta badawcza i szkoleniowa poszczególnych jednostek SGGW Będzie ona miała postać bazy danych dostępnej dla przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji otoczenia biznesu Baza ta ułatwi dostęp do informacji o zasobach badawczo-szkoleniowych SGGW i możliwościach współpracy

10 PRZYKŁADOWE BADANIA PROWADZONE W SGGW

11 PRZYKŁADOWE BADANIA REALIZOWANE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Technologia poprawy jakości nasion (Zakład Łąkarstwa) Systemy zagospodarowania odpadów z różnych zakładów (mleczarskich, gorzelniczych) (Zakład Chemii Rolniczej)

12 PRZYKŁADOWE BADANIA REALIZOWANE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Wpływ dodatków paszowych na wyniki produkcyjne i jakość mięsa oraz jaj (Zakład Hodowli Drobiu) Badania oceny jakości cytologicznej mleka (Zakład Hodowli Bydła)

13 PRZYKŁADOWE BADANIA REALIZOWANE NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego (Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego)

14 PRZYKŁADOWE BADANIA REALIZOWANE NA WYDZIALE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Analiza wybranych przepisów prawa żywnościowego UE w zakresie kryteriów oceny bezpieczeństwa i jakości żywności (Zakład Oceny Jakości Żywności) Badania nad poprawą jakości zdrowotnej przetworów mięsnych (obniżenie poziomu cholesterolu nasyconych kwasów tłuszczowych oraz substancji peklujących) (Zakład Technologii Mięsa)

15 PRZYKŁADOWE BADANIA REALIZOWANE NA WYDZIALE NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI Ocena wartości odżywczej i jakości sensorycznej surowców z rolnictwa ekologicznego (ziemniaki, jabłka, pomidory, porzeczki) (Zakład Żywności Ekologicznej) Wpływ dodatków biologicznie aktywnych na strukturę i teksturę produktów (Zakład Techniki w Żywieniu)

16 Badania prowadzone przez Wydziały, które nie są bezpośrednio związane z gospodarką żywnościową

17 Zastosowanie marketingu internetowego w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego (Wydział Ekonomiczno-Rolniczy) Ocena jakości warzyw podczas ich suszenia i przechowywania (Wydział Inżynierii Produkcji) Zanieczyszczenia atmosfery i wody (Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska)

18 SGGW DLA BIZNESU

19 W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie ankiety wśród przedsiębiorców Ankieta ta ma na celu określenie potrzeb polskich przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego w zakresie innowacji z Mazowsza

20 Zapraszamy na Konferencję podsumowującą Projekt we wrześniu 2007 roku

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONFERENCJA NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM Katarzyna Margel Warszawa, SGGW, 27 luty 2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google