Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE REGIONY WIEDZY I INNOWACJI RESEARCH POTENTIAL = CENTERS OF EXCELLENCE ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE REGIONY WIEDZY I INNOWACJI RESEARCH POTENTIAL = CENTERS OF EXCELLENCE ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY."— Zapis prezentacji:

1 1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE REGIONY WIEDZY I INNOWACJI RESEARCH POTENTIAL = CENTERS OF EXCELLENCE ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

2 A.Siemaszko 2 Regiony Wiedzy i Innowacji SYNERGIA

3 A.Siemaszko 3 l technologie bazujące na regionalnych zasobach surowcowych i gospodarczych l technologie czystego węgla l zielona energia, biopaliwa l produkcja paliw odnawialnych l żywność wysokiej jakości, biogospodarka l technologie dla przemysłowych biegunów wzrostu l przemysł lotniczy l technologie informatyczne i telekomunikacyjne l elektronika l zaawansowane materiały i nowe metody produkcji 7 Program Ramowy UE

4 A.Siemaszko 4 l technologie dla społeczeństwa l oszczędzanie energii l bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i inteligentniejszy transport l elektronizacja samorządów l e-inclusion l technologie środowiskowe i perspektywiczne l wodór i ogniwa paliwowe l technologie składowania dwutlenku węgla l zrównoważone zarządzanie środowiskiem i jego zasobami l ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami Bałtyku l technologie środowiskowe l wykorzystanie przestrzeni kosmicznej na rzecz społeczeństwa l bezpieczeństwo obywateli 7 Program Ramowy UE

5 A.Siemaszko 5 6 parts Research Infrastructures Research for the benefit of SMEs Regions of Knowledge Research Potential Science in Society Activities of International Cooperation Capacities – Research Capacity

6 A.Siemaszko 6 Fazy budowy Regionu Wiedzy i Innowacji 1.budowa strategii (RIS) 2.budowa potencjału 3.integracja wokół biegunów wzrostu 4.budowa sieci ponadregionalnych 5.implementacja

7 A.Siemaszko 7 Regionalne Strategie Innowacji ZŁOTY TRÓJKĄT 1. faza budowy strategii (RIS)

8 A.Siemaszko 8 Infrastruktura Regionów Wiedzy i Innowacji 2. faza budowy potencjału

9 A.Siemaszko 9 Research Potential = Centers of Excellence l uaktywnić działania lub utworzyć nowe Centra Doskonałości (CD) zogniskowane na priorytetowej tematyce badawczej; przygotować się do konkursu wspierającego Centra - Research Potential

10 A.Siemaszko 10 Research Potential in convergence regions l Pobudzenie wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez otworzenie i rozwój istniejącej lub powstającej doskonałości w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE oraz pomoc w zwiększeniu możliwości efektywnego uczestnictwa naukowców w działalności badawczej na poziomie wspólnotowym l Działania: l ponadnarodowe, wzajemne oddelegowywanie personelu naukowo-badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; wsparcie dla wybranych istniejących lub powstających centrów doskonałości w celu umożliwienia im rekrutacji doświadczonych naukowców z innych krajów; l pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków materialnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego obecnego w wybranych istniejących lub powstających centrach doskonałości w regionach konwergencji; l organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy; działania promujące oraz inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań w innych krajach i na rynkach międzynarodowych; l mechanizmy oceniające, dzięki którym każdy ośrodek badawczy w regionach konwergencji może uzyskać ocenę ogólnej jakości prowadzonych badań i poziomu infrastruktury badawczej dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów.

11 A.Siemaszko 11 Regiony Wiedzy i Innowacji 3. faza integracji wokół biegunów wzrostu

12 A.Siemaszko 12 Regiony Wiedzy i Innowacji integracja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE 4. faza budowy sieci ponadregionalnych

13 A.Siemaszko 13 POLISH TECHNOLOGY PLATFORM FOR AERONAUTICS ACARE SRA: general aviation small plane small helicopter supply chain for European industry aeronautic sector – 6th largest in EU

14 A.Siemaszko 14 Regiony Wiedzy i Innowacji 5. faza implementacji

15 A.Siemaszko 15 cel: Gospodarka Oparta na Wiedzy

16 A.Siemaszko 16 Sieć Krajowego Punktu Kontaktowego www.kpk.gov.pl


Pobierz ppt "1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE REGIONY WIEDZY I INNOWACJI RESEARCH POTENTIAL = CENTERS OF EXCELLENCE ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google