Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM POWIAT KRASNOSTAWSKI

2 CELE BADAWCZE STRATEGII INNOWACJI Wskazanie lokalnych obszarów innowacyjności na wybranych obszarach wzrostu i stagnacji. Wskaźniki innowacyjności: udział produktów wysokiej techniki usługi internetowe wykorzystanie nowoczesnych technologii przez firmy wykorzystanie nowoczesnych technologii przez gminy ośrodki innowacyjne nowe procedury - innowacje w zarządzaniu firmą współpraca B + R; ośrodki doradztwa rolnictwa, dane o innowacyjności rolnictwa sposoby produkcji, duże przedsiębiorstwa rolne tworzenie spółdzielni bądź grup producenckich

3 CELE BADAWCZE STRATEGII INNOWACJI Wskazanie obszarów konkurencyjności na wybranych obszarach wzrostu i stagnacji. Wskaźniki konkurencyjności: logistyka, infrastruktura ( drogi, lotniska, koleje, możliwy rozwój sieci komunikacyjnej) poziom inwestycji zewnętrznych w poszczególnych powiatach wykorzystanie funduszy UE (sektorowo, na mieszkańca, na szkolnictwo wyższe) koopetycja i współpraca sieciowa (możliwy rozwój, kierunek, płaszczyzny) posiadane zasoby (kapitał społeczny, relacyjny, strukturalny, ludzki) zasoby naturalne i gospodarcze dane społeczno-demograficzne: struktura dochodów mieszkańców, wiek, wykształcenie mieszkańców

4 POWIAT KRASNOSTAWSKI W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ NAD KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM LUBELSZCZYZNY

5 Porównanie uzyskanych wyników w rankingach kapitał indywidualny ludzki Powiaty w kolejności alfabetycznej, miejsce w rankingu Powiat Bialski 7 Powiat Biłgorajski 5 Powiat Chełmski 20 Powiat Hrubieszowski 15 Powiat Janowski 13 Powiat Krasnostawski 14 Powiat Kraśnicki 23 Powiat Lubartowski 9 Powiat Lubelski 16 Powiat Łęczyński 22 Powiat Łukowski 10 Powiat Biała Podlaska 2 Powiat miasto Chełm 4 Powiat Lublin 1 Powiat Zamość 12 Powiat Opolski 4 Powiat Parczewski 3 Powiat Puławski 6 Powiat Radzyński 18 Powiat Rycki 8 Powiat Świdnicki 11 Powiat Tomaszowski 21 Powiat Włodawski 19 Powiat Zamojski 17

6 Porównanie uzyskanych wyników w rankingach kapitał społeczny Powiaty w kolejności alfabetycznej, miejsce w rankingu Powiat Bialski 10 Powiat Biłgorajski 24 Powiat Chełmski 13 Powiat Hrubieszowski 6 Powiat Janowski 15 Powiat Krasnostawski 23 Powiat Kraśnicki 14 Powiat Lubartowski 5 Powiat Lubelski 4 Powiat Łęczyński 13 Powiat Łukowski 1 Powiat Biała Podlaska 8 Powiat miasto Chełm 2 Powiat Lublin 9 Powiat Zamość 14 Powiat Opolski 16 Powiat Parczewski 3 Powiat Puławski 19 Powiat Radzyński 17 Powiat Rycki 12 Powiat Świdnicki 15 Powiat Tomaszowski 16 Powiat Włodawski 11 Powiat Zamojski 7

7 MODEL KIL Kapitał indywidualny Edukacja Poziom wykształcenia Inwestycje w edukacje Samokształcenie Czytelnictwo Jakość życia Zdrowie Szczęście Zamożność Bezpieczeństwo Infrastruktura Mobilność Mobilność zawodowa Mobilność przestrzenna Kapitał społeczny Zaangażowanie społeczne Członkowstwo w organizacjach Działanie na rzecz społeczności Udział w wyborach Stosunek do demokracji Udział w kulturze Zaufanie Zaufanie do ludzi Zaufanie do władz lokalnych Postawy przynależności Poczucie wpływu na rzeczywistość Identyfikacja z miejscem zamieszkania Otwartość na ludzi Spotkania ze znajomymi, rodziną Ilość znajomych

8 Dotychczasowe (przykładowe) wyniki pracy zespołu Badania w przedsiębiorstwach

9 Tematyka badania: Innowacje i kooperacja w przedsiębiorstwach Wielkość próby (powiat krasnostawski):91 przedsiębiorstw Rodzaj próby:losowa Metoda:CATI Realizacja wywiadów:US w Lublinie Respondenci: właściciele lub współwłaściciele firm członkowie zarządu dyrektorzy osoby pełniące inne funkcje Termin realizacji badania:maj/czerwiec 2013r.

10

11

12

13

14

15 Założenia wstępne strategii innowacji sektory uznane za kluczowe z punktu widzenia rozwoju powiatu krasnostawskiego

16 Zespół ekspercki opracował wstępne obszary, sektory, uznane za kluczowe z punktu widzenia rozwoju powiatu krasnostawskiego: przemysł spożywczy (cukrownia, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, elewator zbożowy), przedsiębiorczość, w tym branża agroturystyczna, z wykorzystaniem zasobów wodnych, sektor rolniczy, rolno-spożywczy.

17 Co może pomóc w rozwoju powiatu krasnostawskiego? szanse

18 SZANSE ROZWOJU POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Szanse: położenie komunikacyjne (w sąsiedztwie powiatów: chełmskiego, zamojskiego, lubelskiego, świdnickiego, drogi numer 17 w kierunku przejścia granicznego), rozwój przemysłu spożywczego (spółdzielnia mleczarska, kooperacja z rolnikami, grupami producenckimi, cukrownia, elewator zbożowy), rozwój sektora rolniczego (producentów rolno- spożywczych, grup producenckich, itp.),

19 Szanse: utworzenie lokalnej strefy/podstrefy aktywności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości (w tym agroturystyki), szlaki turystyczne, współpraca właścicieli gospodarstw agroturystycznych).

20 Co może utrudnić rozwój powiatu krasnostawskiego? zagrożenia

21 ZAGROŻENIA ROZWOJU POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO niedostateczne wykorzystanie położenia w obrębie drogi numer 17 jak również sąsiedztwa z innymi powiatami, niewystarczająca oferta promocyjna powiatu jako obszaru atrakcyjnego dla inwestorów, niewystarczająca ilość firm nastawionych na innowacyjność, niski stopień innowacyjności, utwierdzenie w przekonaniu, że krasnostawski zlokalizowany na obszarze peryferyjnym nie wymaga priorytetowego traktowania, co za tym idzie dofinansowania, itp.,

22 Zagrożenia: spadek liczby ludności, migracje osób młodych, z wykształceniem i potencjałem rozwojowym (ogólny problem Lubelszczyzny) wzrost bezrobocia, niewielka liczba ofert pracy, bądź oferty niewymagające dużych kwalifikacji, brak firm ukierunkowanych na kooperację, współpracę, koopetycję,

23 Dyskusja Jakie są, według Państwa, szanse rozwoju powiatu krasnostawskiego? Jakie są, według Państwa, zagrożenia rozwoju powiatu krasnostawskiego? W co warto zainwestować unijne pieniądze aby to przyniosło korzyści dla społeczności lokalnej i lokalnej gospodarki? Jak oceniają Państwo położenie w sąsiedztwie powiatów: lubelskiego, chełmskiego, zamojskiego, świdnickiego i możliwość współpracy z nimi (na jakiej płaszczyźnie)?

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 OPRACOWANIE STRATEGII INNOWACJI DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WZROSTU I STAGNACJI W WOJEWÓDZTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google