Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a koncepcja uczenia się przez całe życie Jakub Sosin Wiceprezes PIFS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a koncepcja uczenia się przez całe życie Jakub Sosin Wiceprezes PIFS."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a koncepcja uczenia się przez całe życie Jakub Sosin Wiceprezes PIFS

2 Geneza powstania PIFS Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS) powstała 16 grudnia 2004 r., z potrzeby powołania organizacji reprezentującej środowisko wobec instytucji rządowych i samorządowych, dbającej o interesy firm szkoleniowych, a także o rozwój branży oraz wzrost jakości świadczonych usług.

3 Reprezentatywność środowiska PIFS zrzesza obecnie prawie 300 spośród ok. 3000 aktywnych firm szkoleniowych z całej Polski. Ok. 1900 firm szkoleniowych jest w stałym kontakcie z biurem Izby poprzez prenumeratę newslettera.

4 Misja PIFS Budując i wykorzystując potencjał członków Izby, aktywnie promujemy stałe doskonalenie się ludzi i organizacji, dążąc do współtworzenia ładu korporacyjnego w gospodarce oraz w strukturach administracji publicznej.

5 Rynek szkoleń w Polsce Przed wstąpieniem Polski do UE rocznie ok. 2,0 mld zł 2004 - 2006 (SPO RZL, ZPORR) ok. 1,5 mld zł 2007 – 2013 (PO KL) ok. 7,0 mld zł Przez 10 lat dodatkowo ok. 1mld zł rocznie ze środków UE (EFS).

6 Zmiany ? ZMIANY !!! Obecnie świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek i coraz szybciej. Następuje skokowy postęp technologiczny. Mówi się o Rewolucji teleinformatycznej (Komputery, Internet, telefony komórkowe). Systematycznie powstają nowe zawody a maleje zapotrzebowanie na stare.

7 Wg Alvina Tofflera (Szok przyszłości – 1970) Większość ludzi będzie potrzebowało pomocy by adoptować się do coraz szybciej zmieniającego się świata. Jeżeli nie zostanie stworzony specjalny system wsparcia (możliwość ciągłego uczenia się i rozwijania), coraz więcej osób będzie zdezorientowanych, sfrustrowanych i bezradnych.

8 Koncepcja UNESCO W latach 70-tych XX wieku pod auspicjami UNESCO zrodziła się koncepcja edukacji przez całe życie (praktyczna realizacja po 1996 r.). Zakładała model społeczeństwa potrafiącego przetwarzać nową wiedzę i informacje oraz prezentującego postawy i wartości kształtowane poczuciem odpowiedzialności.

9 Strategia lizbońska (RE – Lizbona 2000) Do 2010 r. – UE najbardziej konkurencyjną i najbardziej dynamicznie rozwijającą się na świecie gospodarką opartą na wiedzy. Udanemu przejściu do gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy musi towarzyszyć zwiększony nacisk na uczenie się przez całe życie.

10 Koncepcja Lifelong Learning –LLL (KE – Bruksela 2001) Lifelong learning (LLL) – wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem, realizowane w sposób formalny, poza formalny i nieformalny.

11 Wg danych Komisji Europejskiej w 2010 roku jedynie 15% nowych miejsc pracy będzie przeznaczonych dla osób o niskich kwalifikacjach. w 2010 roku 50% nowych miejsc pracy będzie przeznaczonych dla osób o kwalifikacjach na poziomie szkolnictwa wyższego.

12 Pytania: Co począć z osobami, które będąc w sile wieku zostaną wypchnięte z rynku pracy z powodu zbyt niskich kwalifikacji ? - średni wiek wyjścia z rynku pracy to 58 lat (54 – kobiety, 61 – mężczyźni) - 70% osób w wieku 50-59 lat i 62% osób w wieku 40-49 lat ma wykształcenie podstawowe i zawodowe

13 Pytania: Czy chcemy być robotnikami Europy, czy inwestycje do Polski ma przyciągać tania siła robocza, czy raczej dobrze wykształceni, kreatywni pracownicy, potrafiący elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków ? - szkoła w 40% uczy Innowacyjnych kompetencji (informatyka, komunikacja, zespołowość), - tylko 15% studentów studiuje kierunki techniczne i inżynierskie.

14 Wyzwania dla organizatorów edukacji w kontekście PO KL Stworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu i aktualizacji wiedzy i kompetencji, w celu podniesienia adaptacyjności firm. - partnerstwa na rzecz uczenia się i rozwoju, - wdrożenie systemów uznawania kwalifikacji. Dopasowanie edukacji do potrzeb (nowoczesne sposoby kształcenia, poszukiwane przez pracodawców kierunki).

15 Wyzwania dla organizatorów edukacji w kontekście PO KL Uznanie edukacji i rozwoju pracowników za inwestycję, a nie tylko koszt. Wsparcie systemu informacji i doradztwa zawodowego (dostępnego dla wszystkich). Promowanie uczenia się przez całe życie oraz nabywania umiejętności planowania rozwoju osobistego i zawodowego.

16 Dziękuję za uwagę www.pifs.org.pl


Pobierz ppt "Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a koncepcja uczenia się przez całe życie Jakub Sosin Wiceprezes PIFS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google